Barnesykdommer kan være bra for ditt barn

Marie var et friskt barn til 6 måneders stadiet. All utvikling var normal helt til en morgen hvor moren  oppdaget noen tørre rødaktige utslett på ene leggen hennes.  Maries foreldre holdt øye med det for å se om det gikk over av seg selv, men etter få dager spredte utslettet seg og forandret seg i utseende til hvitaktige skjellende skorper hvor enkelte av de hadde små blemmer.

Marie ble bragt til legen som diagnoserte henne med psoriasis, og i årene som kom ble flere forskjellige behandlinger prøvd uten suksess.

Ved 6 års alderen hadde Marie en diagnose som var alvorlig grad av psoriasis. Det hadde spredt seg til store deler av kroppen, hodebunn, kjønnsorgan, og livet hennes var ikke som andre barns. Hun måtte ofte bandasjeres der hvor skorpene hadde sprukket, og bare kontakt med klær mot huden var nok til å gi henne smerte og kløe.

En morgen våknet Marie opp med røde øyne som var full av puss og foreldrene så med en gang dette var øyekatarr som de behandlet som seg hør og bør. Men få dager senere fikk hun et rødprikkete utslett i ansiktet som var det eneste stedet hun ikke hadde psoriasis. Utslettet spredte seg bak ørene, og i løpet av dagen hadde det spredt seg til hele kroppen. Når legen kom på besøk på ettermiddagen hadde Marie en feber på 39 grader og hun ble diagnosert med meslinger. .

Hennes foreldre passet på så hun kunne slappe av, ga henne mye drikke og lett mat hvis Marie ønsket det. I tillegg ble hun i samråd med legen gitt vitamin A, og deres homeopat foreslo  Bellodonna 6 som de ga henne med jevne mellomrom. Feberen ble holdt øye med og kontrollert med den klassiske metoden å legge lunkene kluter og svamper over henne, og ingen febernedsettende midler ble gitt da foreldrene viste om farene ved å bruke det ved meslinger.

Marie ble etter få dager mye bedre, men ikke bare av meslingene. All hennes psoriasis forsvant på samme tid.

Meslinger

Dette er ikke en unik historie, derimot noe den medisinske litteratur er fylt med. Barn med psoriasis blir ofte kvitt sykdommen ved en meslinginfeksjon. Ta bare denne enkeltsaken fra the Journal of Annals of Tropical Paediatrics,Measles induced remission of psoriasis:

En seks år gammel jente som lider av alvorlig psoriasis hadde blitt behandlet uten hell av ulike konvensjonelle metoder. Hun utviklet meslinger og når hun ble bedre fra meslinger, så forsvant psoriasis raskt, og nå seks måneder senere, har hun fortsatt ikke har hatt noen ytterligere tilbakefall. Meslingvirus, ved den immunsuppressive virkning kan føre til remisjon av psoriasis.

Man kan søke på PubMed og andre steder hvor slike historier dukker opp, og da oftest eksempler fra tiden før vaksinering mot meslinger ble normen:

Suspensive effect of measles on chronic psoriasis in children. Apropos of 2 cases. 1969

FOMIN KF. Cure of psoriasis after co-existing measles. Vestn Dermatol Venerol. 1961

LINTAS N. Case of psoriasis cured after intercurrent measles. Minerva Dermatol. 1959

Vi vet fra før at barn som har gjennomgått meslinger har mindre andel av allergier og forskjellige typer hudsykdommer. For eksempel denne studien fra Lancet i 1985, hvor det ble sett på de som har lett utslag av meslinger uten utslett – noe som er vanlig etter vaksinering mot sykdommen.

Measles virus infection without rash in childhood is related to disease in adult life:

Det var bevis for sammenheng mellom en negativ historie av meslinger, (ingen mesling infeksjon) eksponering tidlig i livet (muligens injeksjon av immunglobulin etter eksponering), og utvikling av immunoreaktive sykdommer, seboreiske hudsykdommer, degenererende sykdommer i bein og brusk, og visse svulster.

Frequency of allergic diseases following measles, Department of Pediatrics, Medical Faculty, Gaziantep University Istanbul:

Resultatene fra denne studien indikerer funn som viser at allergiske sykdommer er mindre vanlig hos barn som har hatt meslinger,

Selv om det er enormt mange slike studier som viser fordeler ved å gå gjennom en naturlig mesling infeksjon, har de færreste hørt om de. Disse studiene kommer ikke frem i media, og de blir heller ikke promotert av skolemedisinen.

Men la oss gå tilbake til psoriasis. 5-10% av pasienter med sykdommen utvikler psoriasisatritt (psoriasisleddgikt), og leddgikt ved psoriasis sees hos ca 10 % av de som har barneleddgikt.

Barneleddgikt (juvenil idiopatisk artritt) er en kronisk sykdom som kjennetegnes ved betennelse i ett eller flere ledd. Det fører til symptomer som smerter og stivhet i ledd, trøtthet, fort sliten, halting, og ca 20% utvikler en revmatisk øyebetennelse. Barneleddgikt kan og gi forstyrrelser i veksten som for eksempel kan gi forskjellig lengde på bena. Juventil betyr at symptomene kom før 16 års alder.

Long-term remission induced by measles infection and followed by immunosuppressive therapy in a case of refractory juvenile rheumatoid arthritis:

Et tilfelle av alvorlig juvenil revmatoid artritt, polyartikulær type, er motstandsdyktig mot FANS og langtidsvirkende terapi som viste en rask bedring etter meslinger ble beskrevet. Den remisjonen  har blitt opprettholdt i 4 år og det vises til  å være stabilt uten noen behandling.

Igjen, langt ifra et unikt tilfelle:

Prolonged remission of juvenile rheumatoid arthritis (Still’s disease) following measles

Transient remission of juvenile rheumatoid arthritis after measles

 

Kusma

Kusma har aldri vært sett på som en farlig sykdom. Den forbindes med sterilitet hvis man får det som voksen, og den beste måten å fikse det på er å gå gjennom sykdommen som barn. Dessverre så skjer nå det som ikke burde skje. Ungdom og voksne får i økende grad kusma da effekten av vaksinen er kortvarig, og det selv etter tapre forsøk hvor man gir ungdom opp til 6 kusmavaksiner.

Sterilitet og økende grad av testikkelbetennelser som konsekvens av vaksinen er bare en del av bildet. En annen ignorert bit er sammenhengen mellom kusmavaksinering og eggstokkreft – en krefttype som er i kraftig økning.

Eggstokkreft er den sjette mest vanlige kreftformen blant kvinner i Norge, og den mest dødlige av de  gynekologiske krefttypene.  Det har lenge vært påvist en økt risiko ved hormonterapi i overgangsalderen, men det har og i lengre tid vært sett en sammenheng med kusmavaksinering. Det betyr ikke at vaksinen i seg selv medfører kreft, men at den forstyrrer kroppen sin naturlige funksjon for kusma til å forebygge kreft.

En studie fra personer ved blant annet Harvard Universitetet i USA, ble i 2010 publisert i Cancer Causes Control. Den heter Kusma og eggstokkreft: moderne tolkning av en historisk sammenheng, og den starter med disse ordene:

Epidemiologiske studier har funnet at kusma i barndommen kan beskytte mot kreft i eggstokkene. For å forklare denne sammenhengen, undersøkte vi om kusma kan skape immunitet mot eggstokkreft gjennom antistoffer mot kreft-assosiert antigen MUC1 unormalt uttrykt i den betente parotid kjertelen.

Med andre ord så har det lenge vært påvist at kusma har en beskyttende effekt mot eggstokkreft. Denne studien undersøkte på bakgrunn av 8 befolkningsstudier som viste sammenheng mellom gjennomgått kusma og lavere andel eggstokkreft, de biologiske grunnene til dette. 161 personer som hadde hatt kusma, og 194 som ikke hadde hatt sykdommen ble tatt bloprøver av for å se hvem som hadde høyest andel av MUC1 antistoffer.

Studien fant at personer som har aktiv kusma og folk som nylig har hatt kusma har et betydelig høyere nivå av anti-MUC1 antistoffer enn de som ikke har hatt kusma. Studien konkluderte:

Åpenbart skaper kusma vaksinering kun anti-virus-antistoffer og vil ikke føre til anti-MUC1 antistoffer, som vi viser her krever en aktiv parotitt (betennelse i ørespyttkjertelen). Hvis det er sant at symptomatisk kusma beskyttet mot eggstokkreft gjennom en immunreaksjon, er en logisk konsekvens at vi kan forvente en økt forekomst av kreft i eggstokkene da symptomatiske kusma parotitis infeksjoner har gått ned gjennom vaksinasjon.

De fant altså ut at kusma fører til motststandstoffer mot MUC1, og at de motstandsstoffene beskytter mot eggstokkreft. I tillegg sier de at det er logisk at kusmavaksinen ikke vil gi noen beskyttelse mot eggstokkreft da den ikke lager noen anti-MUC1 antistoffer. Som forskerene sier:

Før vaksinasjon, var kusma vanligvis en mild sykdom, men kan ha alvorlige følger som testikkelbetennelse og sterilitet, hjernehinnebetennelse, døvhet og pankreatitt. Likevel antyder vår studie det kunne også ha vært uventede langsiktige antikreft fordeler med en kusma infeksjon, slik som vi har beskrevet i denne artikkelen.


Eksempler på andre helseproblemer som kan forbedres av en barnesykdom

Meslinger, kusma og rotavirus stopper epileptiske anfall, 21 barn i alderen 6 måneder til 17 år ble undersøkt:

Disse anfallene forsvant i løpet av to uker etter virusinfeksjoner som for eksempel, rotavirus kolitt, mesling og kusma. Bortgangen av uløselige epileptiske anfall etter akutte virusinfeksjoner kan være relatert til de inflammatoriske prosesser eller de økte nivåer av antistoffer etter virusinfeksjoner.»
(Hitoshi Yamamoto, et al. Spontaneous improvement of intractable epileptic seizures following acute viral infections. Brain and Development
Volume 26, Issue 6, September 2004, Pages 377-379.)

Rotavirus infeksjon beskytter mot flere serotyper av infeksjonen:

Epidemiologiske studier har vist at barn som erverver naturlig rotavirusinfeksjoner utvikler immunitet til etterfølgende infeksjoner, og den beskyttende effekt øker med hver naturlig infeksjon. Naturlige infeksjoner nedsetter og alvorligheten av senere rotavirusinfeksjoner.Data tyder også på at antistoff reaksjon på naturlig infeksjon er heterotypic, og kan derfor gi beskyttelse mot flere serotyper.
(The Pediatric Infectious Disease Journal:Volume 28(3) SupplementMarch 2009pp S54-S56).

Det er så mange studier som peker på fordelen ved å gå gjennom akutte sykdommer som barn, og kreftlinken der er viktig da det er en av de største dødsårsaker både for barn og voksne.

Denne studien ble utformet for å undersøke hypotesen om at febersmittsomme barnesykdommer (FICDs) er assosiert med en lavere risiko for kreft i voksen alder … Vi samlet 424 tilfeller, og av disse kunne vi analysere 379 sammenfallende par. Studien avdekket konsekvent en lavere kreftrisiko for pasienter med en historie med FICD.»
(Febrile Infectious Childhood Diseases In The History Of Cancer Patients And Matched Controls by Albonico HU, Braker HU, Husler J. Dept of Mathematical Statistics, University of Berne, Switzerland. Medical Hypotheses 1998 Oct; 51(4):315-20.)

Her en annen studie som så på det samme, men da kun i forhold til forkjølelse og influensa hos barn. Dette er svært relevant i disse tider hvor helsemyndigheter vil vaksinere alle barn mot influensa:

Sammenhengen mellom frekvensen av å ha infeksjonssykdommer og kreft risiko ble undersøkt. Et totalt antall av 255 tilfeller med kreftsvulster i mage, tykktarm, rektum, bryst, og eggstokk, samt 255 befolkningskontroller og 230 sykehussengkontroller ble intervjuet hjelp av et standard spørreskjema. En historie med forkjølelse eller influensa før intervjuet ble funnet å være assosiert med en redusert kreftrisiko.
(Common Infections In The History Of Cancer Patients And Controls by Abel U, Becker N, Angerer R, Frentzel-Beyme R, Kaufmann M, Schlag P, Wysocki S, Wahrendorf J, Schulz G. Tumorzentrum Heidelberg/Mannheim, FRG. J Cancer Res Clin Oncol 1991; 117(4): 339-44.)

Promotion-vs-Prevention-FocusDet kan ikke gjentas nok. Det er en enorm mengde dokumentasjon på hvordan barnesykdommer gjør barnet sterkere og mer motstandsdyktig mot senere sykdommer.

Men vaksinering er i stor grad bygd på frykt, hvor ting ikke står i forhold til hverandre.

Hvorfor  får de 158 000 årlige dødsfall hos barn og voksne fra meslinger så mye oppmerksomhet, mens det på samme tid for eksempel dør ca 1,3 millioner fra diabetes? Hvorfor blir vi ikke fortalt at de som dør i den vestlige verden av meslinger (ca 5% av totale dødsfall) i hovedsak har alvorlige underliggende sykdommer , og hvorfor blir vi ikke fortalt hvordan vi kan og bør behandle meslinger?

Før ble fiskeolje brukt som medisin ved meslingutbrudd. Den inneholder både vitamin A og D som jobber sammen for å ordne opp i sykdommen. Hilary Butlers  flotte artikkel «Measles on hysteria street» er en av mange som viser til hva som skjer når man gir et barn med meslinger vitamin A.

158 000 barn og voksne dør årlig av  meslinger. Av disse dødsfallene er mer enn 95% i land med lav inntekt, dårlig utbygd helsesystem, eller rene utviklingsland hvor elementære ting som mulighet til god hygiene, ernæring og rent vann er mangelvare.

Her er litt av hva en mesling infeksjon kunne ha gitt av positive utfall for de hvis de hadde disse grunnleggende elementer som rent vann, ernæring og hygieniske forhold. Denne studien er fra Karolinska instituttet i Sverige, publisert i The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene:

I Rufiji-deltaet, et område i Tanzania som er holoendemic for malaria, var det utbrudd av influensa A, meslinger og kikhoste i 1986 og 1987. Betydelig lavere parasittiske forekomster og lavere tettheter av malaria parasitter ble funnet hos barn opp til ni år som hadde meslinger eller influensa enn hos asymptomatiske kontrollbarn.

Malaria drepte i 2010 1,2 millioner mennesker, og en stor andel av disse var barn under 15 år.

Bilder:
forums.superherohype.com
www.tanveernaseer.com
www.amazon.co.uk
www.porquee.com

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: