Europakommisjonens politikk utformes av storkonsern

Bør banker og finansspekulanter være de som utformer skattepolitikk og økonomiske reguleringer, bør farmasøytiske selskaper bestemme vår helsepolitikk, og skal de som tjener på å oppbevare våre private kommunikasjonsdata være de som lager grunnlaget for lover på det området? Det er noen av spørsmålene man kan stille seg etter å se på hvordan EU i dag drives.

EU sitt parlamentariske system er en uoversiktlig masse av forskjellige institusjoner hvor det er vanskelig å få en oversikt på hvem som utformer lover og reguleringer vi må forholde oss til. Et system hvor et  institusjonelt hierarki er innebygd og hvor vanlige demokratiske grunnregler ikke finnes. Dette  basert på et godt samarbeid med lobbygrupper og storkonsern er hva som gjennomsyrer arbeidsformen til organisasjonen.

EU har i dag blitt en institusjon som drives av kommersielle interesser hvor bedrifter med egeninteresse utformer politikken vi må leve under, og det er ikke bare på en liten skala dette skjer. Tvert imot så er i dag hovedandelen av Kommisjonens ekspertgrupper styrt av  den private kommersielle sektor.

Europakommisjonen er EUs regjering. De utformer og passer på at lovgivning, traktater, EUs budsjetter og felles politikk overholdes av medlemslandene. Et lovforslag i EU kan kun komme gjennom Europakommisjonen.

Kommisjonen er delt opp i forskjellige fagdepartementer som kalles generaldirektorater (DG). De er så delt opp i forskjellige avdelinger hvor de tilhørende rådgivende ekspertgrupper utformer forslag og retningslinjer for EUs agenda. Ekspertgrupper blir av den norske regjering beskrevet som stedet hvor man har mulighet til innflytelse innen EU.

Storbedrifter og lobbygrupper har blitt en stor del av ekspertgruppene, noe som medførte at Europaparlamentet så seg nødt til å fryse deres budsjetter i november 2011 og mars 2012. Parlamentet satte krav om en kraftig reform av ekspertgruppene og det ble satt  kriterier for  for å åpne opp budsjettene igjen.

Ekspertgruppene ikke skal ha dominans fra det private næringsliv, ingen lobbyister skal sitte i grupper under uavhengig status, åpne utlysninger for deltakelse i gruppene og full åpenhet om deres gjøremål, var kravene  parlamentet satte.

The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU) er en sammenslutning av rundt 200 sivile samfunnsorganisasjoner, fagforeninger og  akademikere  som er opptatt av den økende innflytelsen private bedrifters lobbyister har på den politiske dagsorden i Europa.

De er nettopp ute med en ny rapport som har sett på om det har blitt forbedring i Kommisjonens DG-ekspertgrupper det siste året siden budsjettene deres ble åpnet igjen.

ALTER-EUs funn er en skremmende lesning i hvordan EU nå er et stort kommersielt selskap, hvor storbedriftene setter agendaen samt reguleringer og lover for oss. På samme tid viser den et korrupt system hvor det sivile samfunn ikke bli tatt hensyn til.

europakommisjonens eksperter på finansDG TAXUD er direktoratet for beskatning og tollunion. De er ansvarlig for å få bukt med problemer som skatteparadis, svindel ved skatt og moms, og sette regelverk rundt dette. En stor andel av direktoratets jobb er å harmonisere standarder rundt skatt og moms så handel mellom EU-land flyter lett.

I TAXUD sin ekspertgruppe kommer 80% fra storindustrien. Det er selskaper som ansetter mer en 250 personer, og med en omsetning som er over 50 millioner euro per år.

De rådgir og utformer politikk på dette sensitive området, og det er som ALTER-EU rapporten sier – de har satt reven til å passe på hønsehuset.

Kun 3% av ekspertgruppen er fra små og mellomstore bedrifter, selv om det er hvem som ansetter to tredjedeler av europas arbeidstagere.

DG SG er generalsekretariatet som  som skal overse om alle de andre departementene overholder sine regler, og om de er effektive og jobber under åpenhet. Der har den kommersielle sektor overtatt 64% av den rådgivende ekspertgruppen. Generalsekretariatet ledes av presidenten av Europakommisjonen, José Manuel Barroso.

ALTER-EUs rapport viser til hvordan Barrosso bruker det som sitt private direktorat hvor han lager sine egene regler og håndplukker personer til ekspertgrupper han lager.

Så har man for eksempel DG HOME sin Data Retention Experts Group, som lager forslag og retningslinjer vedrørende personvern. Det er og ekspertgruppen som utformet det høyst kontroversielle datalagringsdirektivet som EU startet i 2006, og Norge ble en del av i 2011. Et direktiv som medfører at all våre private telekommunikasjon, e-poster og internett-trafikk blir lagret i minimum 6 måneder.

Dette omstridte direktivet (70% av EUs befolkning er sterkt kritisk til det) ble innført med begrunnelsen det skulle bekjempe alvorlig organisert kriminalitet, noe som har blitt motbevist da ikke et eneste land som har tatt det i bruk har sett noen statistisk nedgang i den type kriminalitet. En rapport fra den tyske organisasjonen AK Vorrat som jobber for sivile rettigheter, hevder direktivet kan medføre økning i kriminalitet.

I tillegg har direktivet vist seg å gjøre det vanskelig for den frie presse som jobber med sensitive saker, da de ikke kan bruke den type kommunikasjonskanaler som blir lagret (Deutsche Telekom ble funnet å bruke opplysningene de lagret til å spionere på journalister). I tillegg til dette har det blitt farligere for varslere å komme ut.

De kommersielle interessene for datalagring kan være telefon og internettleverandører som lagrer opplysningene (I USA har blant annet Yahoo og  Google fått en rundhåndet kompensasjon for å utlevere opplysninger til myndighetene). I tillegg er det for eksempel konsulent og advokatfirmaer som veileder kunder i hvordan de skal snike seg rundt i dette landskapet

Datalagring har enormt mange interessegrupper i det sivile samfunn som jobber for vanlige grunnleggende menneskerettigheter som rett til et privatliv. Ikke en eneste en er med i ekspertgruppen, da den er 100% eksklusiv fra den kommersielle sektor. Det er organisasjoner som Cable Europe, EuroISPA og European Competitive Telecommunications Association som da er der på vegne av industrien, og lager lovforslag og reguleringer rundt vårt privatliv.

I DG AGRIs ekspertgruppe for agricultural commodity derivatives and spot markets, ble hele 94% funnet å komme fra den kommersielle sektor, og de resterende 6% var representanter for bønder. Ingen fra interessegrupper som jobber for å få bukt med  spekulasjon rundt matpriser var med , selv om kvalifiserte organisasjoner søkte .

Ekspertgrupper dominans

I gjennomsnitt ble Kommisjonens ekspertgrupper funnet å ha en representasjon fra den kommersielle sektor på 52%, og i tillegg ble mange av de uavhengige ekspertene fra for eksempel akademia funnet å ha store interessekonflikter. Faktisk hele 41% av de som ble klassifisert som uavhengige eksperter ble funnet å ha en interessekonflikt.

Hele rapporten fra ALTER-EU vitner om en kommisjon som er så korrupt man kan stille store spørsmål ved legimiteten til den.

Kilde:
ALTER-EU: A Year of Broken Promises Big business still put in charge of EU Expert Groups, despite commitment to reform

Bilder:
www.nikolajnielsen.com
corporateeurope.org
http://www.alter-eu.org/

http://blogglisten.no/c.js?id=51827

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: