Hvorfor «loven om tiltrekning» ikke virker

Dr. Bruce Lipton’s forskning viser at positiv tenkning ikke virker, fordi det gjøres med de bevisste tankene, som ikke styrer våre liv. «Loven om tiltrekning» som blir fremmet i «The Secret», ble enormt populær da den ble publisert for flere år siden. Ved å appellere til folks grådighet, påstår «The Secret» at du i utgangspunktet kan tiltrekke deg alt du vil ha i livet – penger, suksess, det perfekte forholdet, flott hus, bil og lignende- bare ved å fokusere på det med en positiv intensjon om å få det. Med andre ord, ved å bruke positiv intensjon, eller positiv tenkning, kan du manifestere alt du vil ha i livet.

Positiv tenkning har faktisk eksistert i flere tiår – det var grunnlaget for Napoleon Hill, Vincent Peale og Dale Carnegies vellykkede selvhjelpsperioder – forløperne til «new age» tankegang, anvendt til å oppnå suksess i ditt personlige liv. Hver ‘ny’ formel for suksess basert på positiv tenkning er alltid en slager – tross alt, hvem vil ikke finne en enkel måte å bli rik på? Det appellerer perfekt til den grådige, late tidsalderen vi lever i.

I iveren etter å finne raske løsninger, er det svært få som begynner å tenke at hvis det var så enkelt, hvorfor lever ikke alle ut drømmene sine? Og uansett, hvordan ville verden fungere hvis alle levde drømmen sin – hvem ville gjøre arbeid som ingen andre ville gjøre? Og ville det virkelig vært så gøy hvis alle andre også bodde i et stort hus og kjørte en luksusbil?

Du kan forstå ved å se på de siste kursene og bøkene som tilbys at den første optimismen til «The Secret» blir erstattet med desillusjoner. Nå tilbys kurs som skal lære deg hvorfor «loven om tiltrekning» ikke fungerer for deg – betal meg og jeg vil gi deg den manglende ingrediensen. Det vil ikke forandre stort.

Zen guruen Osho, kalte det hele søppel lenge før «The Secret» kom ut. Han sa at positiv tenkning ikke kan forandre noe, fordi det er en måte å unngå å se på underbevisstheten, som er full av negativitet. Han sier,
– Ved å ikke se det negative, tror du det forsvinner? Du bare lurer deg selv. Du kan ikke forandre virkeligheten. Natten vil fortsatt være der; Du kan tenke at det er dagtid i tjuefire timer, men ved å tenke på det, kommer det ikke til å være lyst 24 timer i døgnet»

Dr Bruce Lipton, har vitenskapelig bevis som støtter det Osho har sagt alle disse årene. Han sier at positiv tenkning ikke fungerer, fordi det er gjort med det bevisste sinnet. Og det bevisste sinnet er ikke det som styrer livet vårt. Våre liv styres av hva Dr. Lipton kaller det underbevisste sinnet, det Osho kaller det ubevisste sinnet. Han sier at vitenskapen viser at underbevisstheten driver livet vårt 95 – 99% av tiden, hver eneste dag. Og det underbevisste sinnet er mye kraftigere enn det bevisste sinnet – over en million ganger kraftigere som en informasjonsprosessor.

Den kombinerte effekten av en million ganger kraftigere del av hjernen vår, og at det underbevisste styrer våre liv opptil 95% av tiden, betyr at vårt bevisste sinn (der vår såkalte «positive tenkning» befinner seg) har en ganske krevende kamp for å bli hørt! Hvis våre bevisste ønsker forsynes med våre ubevisste ideer, ville det egentlig ikke være noe problem. Da ville «tiltrekningsloven» fungere automatisk – og det vil ikke være noen grunn til å skape det. Men de fleste av våre ubevisste ideer (70% ifølge Dr Lipton) er negative og destruktive, ingen vi bevisst ønsker! Og da det underbevisste styrer våre liv, kan du skjønne hvorfor ethvert forsøk på bevisst, positiv tenkning er dømt til å mislykkes. Som å spytte i vinden.

Det betyr at vi kanskje bevisst tror at vi ønsker mer penger og fokuserer på å visualisere en fin fett bankkonto på noen få millioner, men om det er en tro i vårt ubevisste sinn på at vi ikke fortjener å være rike, at vi aldri vinner lotteriet, at det er noe andre mennesker opplever, ikke meg, gjett hva – uansett hvor mye og hvor lenge du visualiserer de millionene vil du aldri få dem!

Det underbevisste sinnet, sier Lipton, er som en CD-spiller – som spiller av de samme gamle CD-ene vi hørte på i tidlig barndom. Disse opptakene er meldingene vi for det meste fikk fra foreldrene våre, eller andre som var svært innflytelsesrik i de første seks årene av våre liv. De fleste opptakene er omtrent slik, ‘du er ikke god nok’, ‘du fortjener ikke’, ‘andre mennesker er bedre enn deg’, ‘du er ikke akseptabel eller respektabel som du er, du må bli bedre. Hvorvidt disse meldingene ble gitt oss direkte eller indirekte, adopterte vi dem ut fra måten vi ble behandlet på, og disse meldingene satte seg i våre uskyldige ubevisste sinn hvor de ble til sannheter. Og så begynte CD-spilleren å spille av disse meldingene når vi var i lignende situasjoner, og vi handlet tilsvarende. Med andre ord begynte vi å leve i en ond sirkel der vi fortsatte å bevise at de negative ideene om oss var sanne, noe som gjorde dem enda sterkere. Og det skjer fortsatt i dag! Vi fortsetter å sabotere våre forsøk på lykke, suksess, kjærlighet, osv. Men vi er ikke klar over at vi gjør det mot oss selv, fordi det er… ubevisst.

Og hvor er vårt bevisste sinn i alt dette? Den lille delen som skal være der minst 1% av dagen? Vel, det er der når vi bruker vår kreativitet til å jobbe med et bestemt problem eller prosjekt. Men når vi ikke bruker det, hva gjør det? Det dagdrømmer!! Det vandrer ut i fremtiden eller fortiden, og blir dermed bevisstløs, ifølge Osho. Når det er et annet sted, observerer det ikke de ubevisste mekanismene som faktisk styrer vår oppførsel i øyeblikket. Så, ikke er vi bare uvitende om når våre ubevisste CD-er spiller, vi har ikke engang muligheten til å bruke våre bevisste sinn til å bli oppmerksomme på og observere mekanismene til det ubevisste.

Jeg husker tannsesjonene med Osho de siste to årene han var i kroppen, da han prøvde på alle måter å få fem av oss som var til stede der, til å bli mer bevisst på våre bevisstløse sinn. Humrende fortsatte han å si å si ting som;
– Anando, kan du ikke tyde ditt eget sinn?
– Ærlig talt, må jeg si nei. Han sa at han lo av oss fem, av vår bevisstløshet.
-Jeg er i en vanskelig posisjon. En mann med øyne i hendene på blinde mennesker, sa han. Du kan forestille deg hvor frustrerende det var for oss å høre om og om igjen, dag etter dag.
– Du kjenner ikke ditt bevissløse sinn Anando/Amrito/Devageet/Nityamo/ Shunyo. Jeg vet. Men det var utrolig vanskelig på den tiden å se det han snakket om.

Lipton sier at du må lære å bruke stopp-knappen på CD-spilleren i stedet for den automatiske avspillingsknappen, og deretter lære å bytte CD. Osho sier i utgangspunktet det samme, og han sier også at måten å gjøre det på er gjennom meditasjon. Meditasjon er i det hele tatt muligheten til å se på sinnet, uten å bli involvert i det (dvs. uten å trykke på avspillingsknappen), og uten å dømme det (det er tross alt gamle CD som sannsynligvis ikke lenger er relevante for livet ditt, om de noensinne var).

Osho er den største meditasjonslæreren jeg noensinne har møtt. Han forklarer ikke bare hvorfor vi er så identifisert med våre ubevisste sinn, men formulerer en helt ny psykologi – buddhas psykologi – der meditasjon er verktøyet til å befri oss fra det bevisstløse sinn. Og han gir oss over 112 teknikker for meditasjon – ingen trosbekjennelse eller trossystem du må følge, bare teknikker for din egen personlige reise, alle verktøyene du trenger for å ta dette steget.
Du kan finne disse meditasjonsteknikkene i «The Book of Secrets», av Osho.

Skrevet av Anando
Oversatt og tilrettelagt av Kilden.info

%d bloggere liker dette: