Stikkordarkiv: brystkreft

Innrømmer at cannabis virker mot kreft

«The National Cancer Institute» har nylig utgitt en rapport om medisinsk marihuana. Deres konklusjon er at THC (virkestoffet i cannabis) forårsaket 45 prosent reduksjon av blærekreft, remisjon i bryst og leverkreft med mer.

av Erin Elisabeth

Oversatt av Kilden.info

De har fastslått at det ikke fins en dødelig dose marihuana. Avhengighetspotensiale er betydelige lavere enn med noen annen tilgjengelig medisin.
Blant sine funn, har de funnet ut at cannabis ikke er assosiert med negativ lungefunksjon og forårsaker ikke lungekreft eller annen kreft i  luft- og spiseveiene. Cannabis forårsaker ikke andre typer kreft heller. Fortsett å lese Innrømmer at cannabis virker mot kreft

Mammografi – 1,3 millioner feilbehandlet for kreft

En studie publisert i 2012 i New England Journal of Medicine, gjør oss oppmerksom på at mammografi kan ha forårsaket mer skade enn godt.  Faktisk ser mammografi ut til å ha «skapt» 1,3 millioner tilfeller av brystkreft i den amerikanske befolkningen, som ikke eksisterte. Vi kan bare forestille oss tallene på verdensbasis.

Forskerne har anslått at hos kvinner 40 år og yngre over en periode på 30 år, var 1, 3 amerikanske kvinner overdiagnostisert med brystkreft.  Screeningen har oppdaget svulster som aldri ville ha ført til kliniske symptomer.

Året 2008 alene ble 70 000 amerikanske kvinner diagnostisert med brytskreft og 31% av tilfellene var overdiagnostiserte.

Studien identifiserer både overdiagnostikk og feildiagnostisering av kreft som to viktige årsaker til denne voksende epidemien, som til sammen har ført til unødvendig behandling av millioner av ellers friske personer med cellegift, stråling eller kirurgi.

Mammografi – den hellige gral

Brystkreftindustriens hellige gral mammografi, har vært det fremste våpen i kampen mot brystkreft. En ny studie i 2013, «Overdiagnosis and Overtreatment in Cancer«, bekrefter at millioner av kvinner blir feil- og overdiagnostisert. Forskerne mener at begrepet «kreft», bare burde forbeholdes og beskrive lesjoner med en rimelig sannsynlighet for dødelig progresjon om det ikke blir behandlet.

Forfatterne påpeker at «Innføring av screening med mammografi i USA har vært forbundet med en dobling i antall tilfeller av tidlig stadium brystkreft som oppdages hvert år.» Samtidig bemerker de at bare 6, 5 prosent av tidlig stadium brystkrefttilfeller er forventet å utvikle seg til alvorlig sykdom.

DCIS og lignende  «unormale funn i brystet», kan representere naturlige, godartede variasjoner i brystets utforming.  Ergo har tidlig diagnostisering også en negativ side, da den ikke skiller mellom godartede og ondartede kreftceller.

Negative helseeffekter

Forskerne mener man ikke kan  undervurdere de negative helseeffektene av overdiagnostistikk og overbehandling med kreftbehandling, som kjemoterapi, stråling, hormonundertrykkende behandling og ikke minst den psykiske effekten av de traumene mange gjennomgår i hvert ledd av behandlingen.  Enda verre er det at selve behandlingen bidrar til at uskyldige tilstander utvikler seg til kreft og blusser opp igjen.

«- Selv i tilfeller der man finner svulsten tidlig nok til å fjerne den gjennom kirurgi, kjemoterapi og / eller bestråling, er det velkjent at et mindretall subpopulasjon av kreftstamceller innenfor disse svulstene vil bli styrket og derfor gjort mer ondartet gjennom konvensjonell behandling, «forklarer Sayer Ji for GreenMedInfo.com.

«- For eksempel oppdaget forskere ved UCLA Jonnsson Comprehensive Cancer Center , at strålebehandlingens strålebølgelengder, transformerer brystkreft celler til svært ondartete kreftstamcelle-lignende celler, med 30 ganger etter behandling.»

 

Kilder og referanser:

Overdiagnosis and Overtreatment in Cancer

Effect of Three Decades of Screening Mammography on Breast-Cancer Incidence

Mammograms Linked To An Epidemic of Misdiagnosed Cancers

Natural history of breast cancers detected in the Swedish mammography screening programme: a cohort study

Mastectomy Research

Stress Hormones Found To Make Cancer Resistant To Treatment

Frykt for brystkreft er big business – Myriad Genetics

 

 

logo-dx

 
http://blogglisten.no/c.js?id=51827

Skaff deg appen «Hormonsjekk»

I 2011 lanserte Forbrukerrådet appen «Hormonsjekk» som sjekker om kosmetikk og hudpleieprodukter inneholder hormonforstyrrende stoffer. Appen ble straks en stor hit  og lå som nummer 1 i AppStore og er lastet ned over 130 000 ganger med 1, 5 millioner scanninger.  

Det blir snakket mer og mer om hormonforstyrrende kjemikalier vi får i oss i hverdagen, ikke minst gjennom kosmetikk og kroppspleieprodukter. Hver for seg og i kombinasjon, kan disse hormonforstyrrende kjemikaliene påvirke vårt hormonsystem slik at barn kommer tidligere i puberteten, sædkvalitet hos menn blir forringet og det er økt risiko for både testikkel- og brystkreft  blant mer. Med andre ord kan bruken av tilsynelatende uskyldige produkter bidra til alvorlige helseskader.

Føre-var-prinsippet

Forbrukerrådet har derfor utviklet denne appen for å hjelpe forbrukerne scanne produkter for innhold av ulike hormonhermere som kan skade deg. Får du beskjed om at et produkt inneholder skadelige stoffer, kan du samtidig varsle dine venner.

Stoffene appen sjekker for brytes heller ikke ned i naturen og er i tillegg til å være helsekskadelige, også miljøskadelige. Forbrukerrådet ønsker derfor at alle hormonforstyrrende kjemikalier skal forbys i alle kosmetikk- og kroppspleieprodukter.

hormonsjekk1

Fortsett å lese Skaff deg appen «Hormonsjekk»