Stikkordarkiv: dna

Mindfulness-meditasjon påvirker gener

Meditasjonpraksis som utnytter tanken gjennom oppmerksomt nærvær eller mindfulness,  har befestet seg langt utover alternative kretser. Bedrifter såvel som individer har lært seg meditasjonsteknikker som skal hjelpe å takle stress og livsutfordringer på bedre måter.  Ny forskning har nå vist at ved å trene opp hjernen med mindfulness – meditasjon, endrer det genene våre molekylært.

Forskerne fra  USA, Spania og Frankrike ønsket å se nærmere på hvordan mindfulness endrer oss fysisk. En gruppe erfarne mediterende drev intens mindfulnesspraksis og ble sammenlignet med en gruppe utrente kontrollpersoner som drev med rolige, ikke- meditative aktiviteter.

De mediterende bedrev  8 timer med mindfulness  eller oppmerksomhetstrening og det ble påvist en rekke molekylære og genetiske forskjeller.  Forskerne fant endrede nivåer av gen-regulerende prosesser og reduserte nivåer pro-inflammatoriske gener som  fører til at man kommer raskere til hektene etter en stressende situasjon.

«- Så langt vi kjenner til, er dette første dokumentasjon som viser raske endringer i genuttrykk innenfor fagene forbundet med mindfulness meditasjonspraksis,» sier studiens forfatteren Richard J. Davidson, grunnlegger av «Center for Investigating Healthy Minds» og «William James and Vilas Professor of Psychology and Psychiatry at the University of Wisconsin-Madison.»

«- Mest interessant, ble det observert endringer i gener som er dagens mål for anti-inflammatorisk og smertestillende legemidler,» sier Perla Kaliman, førsteforfatter av artikkelen, og en forsker ved Institute of Biomedical Research i Barcelona, Spania (IIBB-CSIC -IDIBAPS), hvor molekylære analyser ble gjennomført.»

Mindfulness endrer geners uttrykk

Mindfulness-baserte treninger har vist gunstig effekt på betennelsestilstander i tidligere kliniske studier og er godkjent av American Heart Association som anbefaler mindfulnessbasert trening som forebyggende tiltak.

Resultatene viser en nedregulering av gener som er involvert i inflammasjon. De berørte gener inkluderer de pro-inflammatoriske gener RIPK2 og COX2 samt flere gener som regulerer aktiviteten til andre gener ved å fjerne en type kjemisk tag.

Videre viste forskningen at i den grad noen av disse genene ble nedregulerte, ble gjenoppretting av kortisol  raskere etter en sosial stresstest som inbefattet å  improvisere en tale og oppgaver som krever mentale beregninger gjort foran et publikum og kamera.

Studien ble ikke gjort på langvarig effekt av mindfulness praksis, men viste at mediterende opplevde genetiske endringer som ikke viste seg i den andre gruppen. Resultatet beviser at mindfulness kan endre geners uttrykk eller funksjon, men ikke informasjonen i arvestoffet vårt, som kalles epigenetiske endringer.

«- Våre gener er ganske dynamisk i uttrykket sitt, og disse resultatene tyder på at stillheten i våre sinn kan faktisk ha en potensiell innflytelse på deres uttrykk, sier Davidson.»

Studien ble publisert i tidsskriftet Psychoneuroendocrinolog.

mindfulness-slogen

[blockquote style=»1″]Mindfulness trening er en inngang til en frihet som gir deg mulighet for å styre og styrke både sinn og kropp. Hva er mindfulness? Det er et stressmestingsprogram som er tilpasset det moderne menneske. Det norske navn for mindfulness er oppmerksomt nærvær.Det er enkle praktiske teknikker som hjelper deg å være helt tilstede og oppmerksom i nået. Det er teknikker som hjelper deg å oppnå ro og balanse i jobb og fritid. Ved å lære deg oppmerksomt nærvær vil du få større frihet til å reagere konstruktivt i ulike stressende situasjoner hvor du ellers lett ville la deg overmanne av stressende tanker og følelser, hvor du reagerer på autopiloten. Mindfulness trening er en inngang til en frihet som gir deg mulighet for å styre og styrke både ditt sinn og din kropp. Det gir deg kontakt til din indre ro slik at du kan være tilstede i nået.[/blockquote]

 

Bilde: kimmierose.com

Kilder:

University of Wisconsin

Center for Investigating Healthy Minds 

Elsevier

http://blogglisten.no/c.js?id=51827

Vitenskapens vrangforestillinger

THE SCIENCE DELUSION: FREEING THE SPIRIT OF ENQUIRY

av Dr. Rupert Sheldrake

oversatt av. kilden.info

Det «vitenskapelige verdensbilde» er sterkt innflytelsesrikt fordi vitenskapen har vært så vellykket. Det berører alle våre liv gjennom teknologi og gjennom moderne medisin. Vår intellektuelle verden har blitt forvandlet gjennom en enorm utvidelse av vår kunnskap, ned til mikroskopiske partikler og ut i det enorme kosmos, med hundrevis av milliarder av galakser i et stadig voksende univers.

Uventede problemer forstyrrer likevel vitenskapen innenfra. De fleste forskere tar det for gitt at disse problemene vil til slutt løses ved mer forskning gjennom etablerte linjer, men noen inkludert meg selv, tror at de er symptomer på dypere problemer.

Vitenskap på sitt beste er en fordomsfri metode for undersøkelse, ikke et trossystem, det har vært vellykket fordi det har vært åpent for nye oppdagelser. Derimot, har mange mennesker gjort vitenskapen til en slags religion. De tror at det ikke er annen realitet enn den materiale eller fysisk virkelighet. Bevissthet er et biprodukt av den fysiske aktiviteten i hjernen. Materie er uten bevissthet. Naturen er mekanisk. Evolusjon er hensiktsløs. Gud eksisterer bare som en idé i menneskets sinn og dermed i menneskelige hoder. Fortsett å lese Vitenskapens vrangforestillinger