Stikkordarkiv: fhi

Ny film om Snåsamannen skaper sterke reaksjoner hos Human Etisk Forbund

Greit å beskylde folk for å «drive med ondskap» og begrunne det slik du gjør her, men å stemple folk som «onde» er over kanten. Det essensialiserer ondskapen til personen. Uansett hva denne personen gjør, så vil det ikke hjelpe fordi vedkommende er en «ond person»
Slik personlig stempling av mennesker vil vi ikke ha på ILÅBL. Det er også helt unødvendig og tildels kontraproduktivt i hvis man ønsker å få fram et poeng.

Slik lød en melding denne uken fra Human Etisk Forbunds moderator på Facebook siden «Ingen Liker å Bli Lurt» (ILÅBL), hovedkampanjen til HEF som nå er i sitt tredje år. Kampanjen drives av seniorrådgiver i HEF, den selverklærte nyateisten Even Gran, som også er moderator på Facebook siden.

Så da kan man lure på hvem som skaper så sterke reaksjoner at Gran nok en gang måtte gå ut med beskjed om at de bør slutte å kalle folk for onde?

Vel, en annen kommentar fra han forklarer det hele: «Vi vil ikke ha personangrep på Ingen liker å bli lurt. Fjernet et par unødvendige personkarakteristikker om Gjerstad.»

Joralf Gjerstad, snåsamannen, personen som nesten på egenhånd har greid å holde HEFs aksjon i gang, er i media igjen og da er HEF som vanlig på plass.

Det ble på begynnelsen av HEFs aksjon gjort en systematisk gjennomgang av hva slags stoff ILÅBL fokuserte på, og mange forventet det kanskje burde være fokus på blant annet viktigheten av fagfellevurderte studier i deres kamp for vitenskapen. Slik var det så langt derifra.

Som grafen til venstre viser ble det fokusert tre ganger så mye på Snåsamannen som fagfellevurderte studier, og slik har det vært siden.

Ære være HEF`s seniorrådgiver Gran, som nå har tatt fatt i problemet med språkbruk og lugubre karakteristikker av enkeltpersoner, noe Gjerstad har vært utsatt for i lengre tid fra dem.

Det er bare et problem med det Gran sier, da han er den eneste faste journalist på nyhetstedet som først trykket påstanden om at Gjerstad er ond. HEF`s nettavis Fri Tanke, høsten 2009.

I Fri Tanke ble ikke Gjerstad beskyldt for å drive med ondskap, slik som Gran mener det er greit å uttrykke. Nei, han ble beskyldt for å være en ond person. Det var selvfølgelig tidligere avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, som kom med den begredlige personkarakteristikken av Gjerstad.

intervjuet i Fri Tanke hvor Aavitsland først arrogant fnyser av den sterke kritikken som på det tidspunktet var mot svineinfluensavaksinen – den som vi i dag vet har ødelagt mange barn og voksnes liv, kommer kloke Aavitsland så med følgende kommentar om Gjerstad:

Altså, Snåsamannen må jo være ganske ond, han. Ja, ond! Dersom han har disse evnene han påstår at han har, og fremdeles ikke har satt seg på et fly til Oslo, og blitt med på morgenvisitten på Rikshospitalet? Men heller sitter der i en bygd i Nord-Trøndelag, og hjelper kun de få som kommer innom? Han må jo reise rundt, og aktivt redde folk!

Gjerstad er 87 år gammel, noe Aavitsland ser ut til å gi blaffen i. På samme tid, hvorfor forlanger ikke Aavitsland dette av alle pensjonerte helsearbeidere? Hvorfor kun Gjerstad?

Saken med Aavitslands avsindige kommentar tok av da han senere la ut om den onde snåsamannen på sin heller varmkjørte twitter, og aviser tok fatt i saken hvor han fortsatte i samme stil.

Dette har medført et ganske så ekstremt klima mot Gjerstad, en mann som har gjort sitt beste for å hjelpe sine medmennesker gjennom et langt liv, blant annet en stor andel som har blitt gitt opp av helsevesnet.

Siden seniorrådgiver i HEF mener det er greit for Aavitsland å kalle Gjerstad for ond, så forklarer vel det også hvorfor han gjennom sin rolle som moderator for ILÅBL har lagt ut flerfoldige blogger fra Gunnar Tjomlid, hvor man kan lese det ene karkaterdrapet etter det andre av Gjerstad. Tjomlid har 22 bloggposter om Gjerstad hvorav de fleste er delt av ILÅBL, og som et eksempel er her noen utdrag fra en som heter «Snåsamannen våser i VG«:

«Det er ganske så ufyselig, og dette er enda et eksempel på hvorfor jeg ikke fatter at folk som er fornuftige nok til å forstå at Snåsamannen selvsagt ikke har noen mystiske evner ikke også innser at han er en drittsekk?», «Han burde blitt hardt kritisert av alle oppegående mennesker, men dessverre er selv mange skeptikere myke ovenfor denne kjeltringen. Fysj!», «Atter et eksempel på at denne mannen er fullstendig uspiselig.» «Nevnte jeg ordet drittsekk?».

Det er ikke så mye mer å si om tilstanden hos HEF om dagen, så vi avslutter heller med noen ord som er  lett omskrevet (Gjerstad byttet ut med noen andre) fra samme artikkel om Gjerstad fra Tjomlid:

«Fikk lyst å kommentere noen av spørsmålene og svarene til HEF, Aavitsland og Tjomlid, fordi, vel, en del av det de klarer å lire av seg er mildt sagt sjokkerende idiotisk, og ikke så rent lite motbydelig.»

Oppdatering 27.11. 2013:

Som artikkelen påpeker er det kun Joralf Gjerstad (87)  av pensjonerte helsearbeidere som blir presset av HEF til å ta opp igjen sitt arbeide for å hjelpe folk. Andre pensjonerte leger innen skolemedisinen slipper av en eller annen grunn unna. Dette bekreftes nå igjen av SENIORrådgiver i HEF, hvor han i en kommentar til artikkelen, gjør et heller merkelig forsøk på å frita Aavitsland fra hans påstand om at Gjerstad er ond.

Retorikken intensifiseres – Gran mener det kan være straffbart hva Gjerstad ikke gjør.

SENIORrådgiver i HEF kommenterer Snåsamannens ondskap

Bilder:
fokusert.com
infilteredperception.wordpress.com

http://blogglisten.no/c.js?id=51827

Studier viser influensavaksinering også forebygger dødsfall fra drukning, husbrann og bilulykker

En ny studie som har sett på effekten av influensavaksinering hos de som er 65 år og eldre, viser nok en gang hvor lite Folkehelseinstituttet bryr seg seg om helsen til denne gruppen. Studien avslører og hvilket manglende vitenskapelig grunnlag instituttet baserer sine helseanbefalinger på.

FHI anbefaler influensavaksine for alle over 65 år, da det er gruppen med flest dødsfall som følge av sykdommen, og man burde forvente de får respekt fra FHI gjennom gode råd til forebygging.

Dessverre ser det ikke slik ut, da informasjonen FHI gir om forebygging av influensa er langt fra god nok. I deres smittevernbok for influensa – oppdatert 23.9.2013, er det kun 3 ting som står oppført som forebyggende, og der er selvfølgelig influensavaksiner beskrevet som nummer 1. I tillegg bør man holde seg unna folk med influensa og vaske hendene ofte. Det er alt som forebygger influensa, ifølge FHI.

Å si til personer over 65 år at vaksinering er deres beste beskyttelse mot influensa, virker som et heller absurd råd når man tar en titt på vitenskapen som underbygger det. Dette er og gruppen som har minst immunrespons ved vaksinering.

Den nye studien fra Canada som ble publisert i PLOS forrige uke, så på vaksinens effekt av å redusere alvorlige komplikasjoner og dødsfall som følge av influensa i aldersgruppen 65 og over. Etter å ha sjekket vaksinasjonsstatus, sykehusinnleggelser og dødsfall for 1.4 millioner personer i denne aldersgruppen gjennom perioden 1993-2008, ble det beregnet effektivitet for tre influensa-tilknyttede utfall: Dødsfall fra alle årsaker, dødsfall som inntraff innen 30 dager etter sykehusinnleggelser for lungebetennelse/influensa, og lungebetennelse/influensa sykehusinnleggelser uten dødelig utfall.

Studien konkluderte med at vaksinasjon forhindret henholdsvis 1,6%, 4,8% og 4,1% av disse utfallene, noe som gir vaksinens effektivitet et snitt på ca.4%.

Det er nedslående tall som i følge studien faktisk kan være lavere, da det er mulighet for mange skjevheter her. Tallene er heller ikke unike, da de står helt i samsvar med hva Cochrane fant i 2010, i deres systematiske gjennomgang av alle studier på influensavaksinering av personer i aldersgruppen 65 år og over.

Cochrane fant at studier på området var av så dårlig kvalitet det var umulig å trekke en konklusjon om vaksinens effekt: «Den tilgjengelige dokumentasjonen er av dårlig kvalitet og gir ingen veiledning om sikkerhet, effekt eller effektiviteten av influensavaksiner for personer i alderen 65 år eller eldre», sa Cochrane, og la vekt på at det behøves langvarige placebostudier av god kvalitet for å stadfeste en effekt.

Ser man på hvilken forskning, eller mangel av sådan FHI bygger sine anbefalinger på for denne gruppen, blir det hele bare latterlig da det kun er 4 enkeltstudier som ligger til grunn. Det kommer og frem hvordan FHI velger sine egene konklusjoner av studiene, da de kun kan ha sett på relativ risikoreduksjon og ikke absolutt risikoreduksjon, eller antall som må behandles for å få en effekt (NNT).

I artikkelen «Absolutt usant og relativt sant om risikoreduksjon» i Tidsskrift for Den Norske Legeforening beskrives valget FHI der kan gjøre på denne måten:

«Svarene som gis gjennom de ulike effektmålene er forskjellige, men har det til felles at de alle er sanne. Sannhet og løgn er imidlertid relative begreper, og det har lenge vært kjent at det er mulig å forlede med statistikk uten å snakke direkte usant. Inntrykkene som dannes ut fra de ulike effektmålene er forskjellige, og effektiviteten oppfattes gjennomgående som størst når den fremstilles som relativ risikoreduksjon. Det er derfor neppe tilfeldig at dette effektmålet benyttes hyppig i legemiddelreklame og medieomtale av legemidlers risikoreduserende effekt. En slik beskrivelse er metodologisk sett korrekt, men egnet til å forlede. Dette fordi relativ risikoreduksjon ikke sier noe om utgangsrisikoen for sykdom »

Hvis vi overfører det til Govaert 1994, som er en av de fire enkeltstudiene FHI har brukt, blir dette konklusjonen:

«Influensavaksinen reduserte den relative risikoen for å få (serologisk bekreftet) influensa med tilsynelatende imponerende 50%. Forekomsten av influensa i uvaksinerte personer i denne studien var 3%. I den vaksinerte gruppen var det 2%.
Vaksinasjon redusert den absolutte risikoen for å pådra influensa med beskjedne 1% (ikke 50%, som «relativ risiko» skildrer det). I virkeligheten, av 100 mennesker som har tatt influensavaksine vil bare en vil ha nytte av den – dette, i medisinsk språkbruk, «number needed to treat» (NNT) for å oppnå noen nytte av behandlingen. Influensavaksinen gir ingen nytte for de andre 99 personene, og to av dem vil få influensa uansett.»

 

Det er utrolig hvor feil enkle ting kan bli innen medisinsk forskning. Cochranes gjennomgang av influensastudier for de over 65, peker på ting som at konklusjon og innhold i studier sjelden samsvarer. 70 % av studiene de så på konkluderte med sterke anbefalinger av vaksinen, men kun 18 % av studiene viste samsvar mellom resultat og konklusjon.

Siden personer over 65 år er den gruppen som har høyest dødelighet av influensa blir dødsfall der en avgjørende måleenhet, noe som medfører de mest utrolige konklusjoner. Flere studier har for eksempel vist at vaksinen faktisk beskytter flere mot dødsfall i perioden før influensasesongen, enn hva den gjør mens influensaen er i omløp.

Mange studier viser det kan være 50-90%  mindre dødsfall i gruppen som er vaksinert. Tom Jefferson som er sjef for Cochrane sin vaksineavdeling forklarer dette fenomenet enkelt for oss:

«For en vaksine å redusere dødeligheten med 50 prosent og opp til 90 prosent i enkelte studier, betyr det at den må forhindre dødsfall som ikke bare er fra influensa, men også fra fall, branner, hjertesykdom, slag, og bilulykker. Det er ikke en vaksine, det er et mirakel.»

Mirakler er jo alltid flott, men det som er mindre hyggelig er hvordan de som stiller spørsmålstegn rundt vaksinen blir behandlet.


Lisa Jackson som var hovedansvarlig for studien Jackson el al 2006, forteller til the Atlantic hva som skjedde når hun stilte spørsmål ved den enorme reduksjonen i dødelighet som følge av influensavaksinering: «Folk fortalte meg, «Ingenting godt vil komme av å stille spørsmål ved dette,» Potensielt så kan mye negativt skje for meg rent profesjonelt ved å heve en kritikk som kan fraråde folk fra å bli vaksinert, fordi selvfølgelig, «Vi vet at vaksinen fungerer.» Det er den rådende visdom.»

Lone Simonsen som er professor i global helse ved George Washington University, og en anerkjent internasjonal ekspert på influensa og vaksine-epidemiologi, roser Jacksons studier som viser til null effekt i vaksinens reduksjon av dødsfall. Hun kaller de  «vakre», og ser de som solide klassiske studier innen epidemiologi.

Resultatet som Jackson kom til falt ikke i god jord, og det tok lang tid før det ble fagfellevurdert. En av personene som gjennomgikk hennes 2006 studie for the Journal of the American Medical Association, sa  «å godkjenne disse resultatene ville være som å si at jorden er flat.»

Tom Jefferson fra Cochrane opplever og samme behandling  etter å ha vært svært klar i sin tale om influensavaksiner. Sumit Majumdar som er en forsker som har kommet med tilsvarende negative studier på vaksinens effekt sier:  «Tom Jefferson har måtte tåle mye bare for å si: «Her er bevisene, de er ikke så veldig bra». Tilbakemeldingene har vært så dogmatisk og hysterisk at man skulle tro han var talsmann for å stjele babyer.»

Både Simonsen, Jackson og andre har vist til hvordan dødeligheten blant eldre er uforandret år etter år, selv om mange studier hevder en 50% reduksjon i dødelighet hos de vaksinerte.

Men selv om forskermiljøet ikke er så veldig sympatiske i sin behandling av Jefferson, så vet de han er den personen som kan mest i verden om influensavaksine-studier. Jefferson og hans team sier myndigheters helseråd bør være bygd på større systematiske gjennomganger av litteraturen, og ikke enkeltstudier slik FHI gjør. Her er hans beskrivelse av forskningslitteraturen på området.

«Søppel er vel ikke et vitenskapelig uttrykk, men jeg tror det er begrepet som her gjelder.»

Bilder:
www.telegraph.co.uk
www.keepapitchinin.org
 www.dailymail.co.uk

Vaksinetrygghet – be om skriftlig legeerklæring

Vaksinasjon i Norge er et tilbud du kan takke helt eller delvis ja eller nei til. Det er mange sterke meninger om det er riktig eller ikke å vaksinere barn og seg selv, og heldigvis er det opp til hver og en å vurdere uten forfølgelse av verken loven eller grupper/individer. Om du føler du ikke har fått tilstrekkelig informasjon av lege/helsesøster om vaksinasjon, eller lege/helsesøster påstår det er trygt å vaksinere, kan du kreve en legeerklæring på vaksinetrygghet.

«All vaksinasjon i Norge er frivillig. Skriftlig samtykke kreves ikke ved vaksinasjon, men kan være hensiktsmessig ved vaksinasjon av skolebarn. I noen kommuner innhentes et generelt skriftlig samtykke ved skolestart. Det er et dokument som kan arkiveres, og innebærer at foreldre/foresatte har sagt seg enige i at barnet skal vaksineres etter programmet. Likevel kan det på et senere tidspunkt oppstå grunner til å ikke vaksinere eller utsette vaksinasjon. Derfor skal foresattes samtykke også innhentes kort tid før vaksinen skal gis.», i følge Helsenorge.no, den offentlige helseportalen.

Helsenorge.no skriver videre at:   «Vaksiner er reseptbelagte legemidler og må forskrives av lege. Ved all vaksinasjonsvirksomhet må derfor en lege ha ansvar for hvilke vaksiner som gis og hvem de gis til. (red. utheving)

Det er helsesøstrene som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av barnevaksinasjonsprogrammet. Det er også de som setter vaksinene. Det er imidlertid ansvarlig lege som vurderer om det kan være medisinske grunner til at et barn ikke kan følge vaksinasjonsprogrammet

Fortsett å lese Vaksinetrygghet – be om skriftlig legeerklæring

Folkehelseinstituttet lokker 17 år gamle jenter med kinobilletter for deltagelse i vaksinestudie

For få dager siden dukket det opp en melding på en Facebook gruppe fra en mor som ga utrykk for sin frustrasjon over Folkehelseinstituttet (FHI) sin bruk av hennes datter som forsøksperson i en studie. Kommentaren har i helgen blitt spredt rundt på nett, og den går som følger:

«Vår datter som er 17 år (!) har fått brev i posten fra Folkehelseinstituttet, Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet. Dette brevet er en påminnelse fordi hun ikke svarte på den første forespørselen hun fikk.
Vi foreldre har ikke visst at hun også tidligere er blitt forspurt om å delta i forskning på humant papillomavirus. Vi er i det hele tatt ikke informert om at Folkehelseinstituttet ønsker å bruke vår datter som forsøksperson.

I brevet lokkes hun med at hvis hun deltar i forskningsprosjektet vil hun få et gavekort som hun kan løse inn i TO KINOBILLETTER. Hun blir bedt om å skrive på SAMTYKKEERKLÆRING og signere! Hun er 17 år. Dette er et overgrep!» Fortsett å lese Folkehelseinstituttet lokker 17 år gamle jenter med kinobilletter for deltagelse i vaksinestudie

Folkehelseinstituttet retter sine opplysninger om meslinger etter vår artikkel

Som Kilden påpekte i vår artikkel tidligere denne uke, opererte Folkehelseinstituttet med helt feilaktige tall på meslingdød hos barn verden over. Deres opprinnelige tall på 350 000 barn per år har nå blitt korrigert til samme tall som Kilden brukte.

En av våre lesere gjorde Folkehelseinstituttet oppmerksom på dette ved å vise til vår artikkel «Meslinger – Frykt og feilinformasjon fra Folkehelseinstituttet», og  feilen har  i dag blitt korrigert. Takk til Dag Fallet med bloggen Garden of Seredipity for hans bidrag. Det gjenstår å se om FHI vil vektlegge ernæringsaspekter slik Ragnhild Madsen med bloggen Ny injeksjon etterspør: Fortsett å lese Folkehelseinstituttet retter sine opplysninger om meslinger etter vår artikkel

Livet etter sprøyten – med narkolepsi som følge

En rystende dokumentarfilm «Efter sprutan», viser den nakne sannhet om hvordan det er å leve med narkolepsi etter svineinfluensavaksinen. Dette er realiteten, hverdagen og resten av livet til barn som er hardt rammet av en kronisk, alvorlig og livs-hemmende nevrologisk sykdom forårsaket av vaksinen Pandemrix. Få bryr seg om å tale saken til disse barna som ble ofre for det som omtales som en av vår tids største medisinske skandaler – svineinfluensavaksinen. Se dokumentaren her: «Efter sprutan»

En halv million barn i Norge ble vaksinert mot H1N1 i 2009 og 67  barn samt 17 voksne har utviklet narkolepsi etter vaksinering med Pandemrix, ifølge Statens legemiddelverk, og 800 totalt i Europa er registrert med sykdommen. Fortsett å lese Livet etter sprøyten – med narkolepsi som følge