Stikkordarkiv: korrupsjon

Tvangsvaksinasjon i gamle dager og hvordan sanitære forhold var den rette «medisinen»

Når staten kan påtvinge befolkningen et så meningsløst og farlig inngrep som vaksinasjonen, så er det også en selvfølge at den er erstatningspliktig  for all den skade vaksinasjon forårsaker. Dom i en slik sak falt i 1925, idet en franskmann – Aleksander Karely – av Cunard-linjen blev tilkjent 10 000 pund  – over 180 000 kroner – i skadeerstatning for at vaksinasjonen hadde ødelagt hans venstre arm. Linjens læger påtvang ham vaksinasjonen, før han fikk lov til å reise med linjens skib fra Cherburg.
Fortsett å lese Tvangsvaksinasjon i gamle dager og hvordan sanitære forhold var den rette «medisinen»

Europakommisjonens politikk utformes av storkonsern

Bør banker og finansspekulanter være de som utformer skattepolitikk og økonomiske reguleringer, bør farmasøytiske selskaper bestemme vår helsepolitikk, og skal de som tjener på å oppbevare våre private kommunikasjonsdata være de som lager grunnlaget for lover på det området? Det er noen av spørsmålene man kan stille seg etter å se på hvordan EU i dag drives.

EU sitt parlamentariske system er en uoversiktlig masse av forskjellige institusjoner hvor det er vanskelig å få en oversikt på hvem som utformer lover og reguleringer vi må forholde oss til. Et system hvor et  institusjonelt hierarki er innebygd og hvor vanlige demokratiske grunnregler ikke finnes. Dette  basert på et godt samarbeid med lobbygrupper og storkonsern er hva som gjennomsyrer arbeidsformen til organisasjonen.

EU har i dag blitt en institusjon som drives av kommersielle interesser hvor bedrifter med egeninteresse utformer politikken vi må leve under, og det er ikke bare på en liten skala dette skjer. Tvert imot så er i dag hovedandelen av Kommisjonens ekspertgrupper styrt av  den private kommersielle sektor.

Europakommisjonen er EUs regjering. De utformer og passer på at lovgivning, traktater, EUs budsjetter og felles politikk overholdes av medlemslandene. Et lovforslag i EU kan kun komme gjennom Europakommisjonen.

Kommisjonen er delt opp i forskjellige fagdepartementer som kalles generaldirektorater (DG). De er så delt opp i forskjellige avdelinger hvor de tilhørende rådgivende ekspertgrupper utformer forslag og retningslinjer for EUs agenda. Ekspertgrupper blir av den norske regjering beskrevet som stedet hvor man har mulighet til innflytelse innen EU.

Storbedrifter og lobbygrupper har blitt en stor del av ekspertgruppene, noe som medførte at Europaparlamentet så seg nødt til å fryse deres budsjetter i november 2011 og mars 2012. Parlamentet satte krav om en kraftig reform av ekspertgruppene og det ble satt  kriterier for  for å åpne opp budsjettene igjen.

Ekspertgruppene ikke skal ha dominans fra det private næringsliv, ingen lobbyister skal sitte i grupper under uavhengig status, åpne utlysninger for deltakelse i gruppene og full åpenhet om deres gjøremål, var kravene  parlamentet satte.

The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU) er en sammenslutning av rundt 200 sivile samfunnsorganisasjoner, fagforeninger og  akademikere  som er opptatt av den økende innflytelsen private bedrifters lobbyister har på den politiske dagsorden i Europa.

De er nettopp ute med en ny rapport som har sett på om det har blitt forbedring i Kommisjonens DG-ekspertgrupper det siste året siden budsjettene deres ble åpnet igjen.

ALTER-EUs funn er en skremmende lesning i hvordan EU nå er et stort kommersielt selskap, hvor storbedriftene setter agendaen samt reguleringer og lover for oss. På samme tid viser den et korrupt system hvor det sivile samfunn ikke bli tatt hensyn til.

europakommisjonens eksperter på finansDG TAXUD er direktoratet for beskatning og tollunion. De er ansvarlig for å få bukt med problemer som skatteparadis, svindel ved skatt og moms, og sette regelverk rundt dette. En stor andel av direktoratets jobb er å harmonisere standarder rundt skatt og moms så handel mellom EU-land flyter lett.

I TAXUD sin ekspertgruppe kommer 80% fra storindustrien. Det er selskaper som ansetter mer en 250 personer, og med en omsetning som er over 50 millioner euro per år.

De rådgir og utformer politikk på dette sensitive området, og det er som ALTER-EU rapporten sier – de har satt reven til å passe på hønsehuset.

Kun 3% av ekspertgruppen er fra små og mellomstore bedrifter, selv om det er hvem som ansetter to tredjedeler av europas arbeidstagere.

DG SG er generalsekretariatet som  som skal overse om alle de andre departementene overholder sine regler, og om de er effektive og jobber under åpenhet. Der har den kommersielle sektor overtatt 64% av den rådgivende ekspertgruppen. Generalsekretariatet ledes av presidenten av Europakommisjonen, José Manuel Barroso.

ALTER-EUs rapport viser til hvordan Barrosso bruker det som sitt private direktorat hvor han lager sine egene regler og håndplukker personer til ekspertgrupper han lager.

Så har man for eksempel DG HOME sin Data Retention Experts Group, som lager forslag og retningslinjer vedrørende personvern. Det er og ekspertgruppen som utformet det høyst kontroversielle datalagringsdirektivet som EU startet i 2006, og Norge ble en del av i 2011. Et direktiv som medfører at all våre private telekommunikasjon, e-poster og internett-trafikk blir lagret i minimum 6 måneder.

Dette omstridte direktivet (70% av EUs befolkning er sterkt kritisk til det) ble innført med begrunnelsen det skulle bekjempe alvorlig organisert kriminalitet, noe som har blitt motbevist da ikke et eneste land som har tatt det i bruk har sett noen statistisk nedgang i den type kriminalitet. En rapport fra den tyske organisasjonen AK Vorrat som jobber for sivile rettigheter, hevder direktivet kan medføre økning i kriminalitet.

I tillegg har direktivet vist seg å gjøre det vanskelig for den frie presse som jobber med sensitive saker, da de ikke kan bruke den type kommunikasjonskanaler som blir lagret (Deutsche Telekom ble funnet å bruke opplysningene de lagret til å spionere på journalister). I tillegg til dette har det blitt farligere for varslere å komme ut.

De kommersielle interessene for datalagring kan være telefon og internettleverandører som lagrer opplysningene (I USA har blant annet Yahoo og  Google fått en rundhåndet kompensasjon for å utlevere opplysninger til myndighetene). I tillegg er det for eksempel konsulent og advokatfirmaer som veileder kunder i hvordan de skal snike seg rundt i dette landskapet

Datalagring har enormt mange interessegrupper i det sivile samfunn som jobber for vanlige grunnleggende menneskerettigheter som rett til et privatliv. Ikke en eneste en er med i ekspertgruppen, da den er 100% eksklusiv fra den kommersielle sektor. Det er organisasjoner som Cable Europe, EuroISPA og European Competitive Telecommunications Association som da er der på vegne av industrien, og lager lovforslag og reguleringer rundt vårt privatliv.

I DG AGRIs ekspertgruppe for agricultural commodity derivatives and spot markets, ble hele 94% funnet å komme fra den kommersielle sektor, og de resterende 6% var representanter for bønder. Ingen fra interessegrupper som jobber for å få bukt med  spekulasjon rundt matpriser var med , selv om kvalifiserte organisasjoner søkte .

Ekspertgrupper dominans

I gjennomsnitt ble Kommisjonens ekspertgrupper funnet å ha en representasjon fra den kommersielle sektor på 52%, og i tillegg ble mange av de uavhengige ekspertene fra for eksempel akademia funnet å ha store interessekonflikter. Faktisk hele 41% av de som ble klassifisert som uavhengige eksperter ble funnet å ha en interessekonflikt.

Hele rapporten fra ALTER-EU vitner om en kommisjon som er så korrupt man kan stille store spørsmål ved legimiteten til den.

Kilde:
ALTER-EU: A Year of Broken Promises Big business still put in charge of EU Expert Groups, despite commitment to reform

Bilder:
www.nikolajnielsen.com
corporateeurope.org
http://www.alter-eu.org/

http://blogglisten.no/c.js?id=51827

Dødelige medisiner og organisert kriminalitet: Hvordan farmasøytisk industri har ødelagt helsevesenet

Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care

Skrevet av Peter Gøtzsche, MD. 9 september 2013

Oversatt av kilden.info

Det finnes mange gode bøker om forbrytelser i den farmasøytiske industrien og den utbredte korrupsjonen i yrket som jeg tilhører; leger. Jeg hadde derfor lovet meg selv at jeg ikke ville skrive en. Men spesielt to ting gjorde at jeg endret mening i løpet av sommeren 2012.

I 2007 søkte PhD student Anders Jørgensen og jeg tilgang til forsøksprotokoller og kliniske studierapporter for to slankepiller hos European Medicines Agency (EMA). Vår forespørsel ble kategorisk avvist med den unnskyldning at dokumentene ikke kunne bli løslatt fordi de ville undergrave kommersielle interesser. Vi klaget til den europeiske ombudsmannen, og han var enig med oss i at disse dokumentene ikke inneholdt kommersielt fortrolig informasjon. Når etter tre år byrået fortsatt var helt imot mot våre argumenter og de fra ombudet, anklaget han EMA av vanstyre. Dette førte til at EMA forandret holdning. Deres direktør forlot byrået for å bli konsulent for legemiddelselskaper, og den nye direktøren innførte en vidtrekkende åpenhet i samsvar med ombudsmannens ønsker og i henhold til de prinsipper som EU bygger på.

I 2012 fant jeg ut at de ti største farmasiselskapene i verden begår gjentatt og alvorlig kriminalitet i en slik grad at de oppfyller kriteriene for organisert kriminalitet i henhold til amerikansk lov. Jeg har også funnet ut hvor store konsekvensene av forbrytelsene er. De innebærer kolossale tyverier av offentlige midler og de bidrar vesentlig til det faktum at våre legemidler er den tredje største dødsårsaken etter hjertesykdommer og kreft.

Jeg beskriver mange terapeutiske områder i min bok, Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care, og har kommet til den konklusjon at psykiatriske legemidler er de mest ødeleggende. Psykiatri er legemiddelbransjens paradis da definisjoner av psykiatriske lidelser er vage og lett å manipulere, og siden det er så lett å tilsynelatende lage en positiv effekt, selv for legemidler som ikke fungerer.

Jeg vier to av bokens 22 kapitler til psykiatri og avslutter siste kapittel på denne måten:

«Hva kommer det av at vi har har vi tillatt farmasøytiske selskaper å lyve så mye, begå vanekriminalitet og drepe hundretusener av pasienter, men alikevel så gjør vi ikke noe? Hvorfor setter vi ikke de ansvarlige i fengsel? Hvorfor er mange mennesker fortsatt mot å la folket få tilgang til alle rådata fra alle kliniske studier, og hvorfor er de mot kassering av hele systemet og bare tillate offentlig ansatt akademikere å teste legemidler på pasienter, uavhengig av den farmasøytiske industrien?»

«Jeg vet noen gode psykiatere som hjelper sine pasienter mye, f.eks; David Healy bruker vaktsom venting før han gir legemidler til første-episode pasienter. Jeg vet også at noen legemidler kan være nyttig noen ganger for enkelte pasienter. Og, jeg er ikke «antipsykiatri» på noen måte. Men mine studier på dette området har ført meg til en svært ubehagelig konklusjon:

«Våre medborgere ville ha det langt bedre hvis vi fjernet alle psykofarmaka fra markedet, siden legene ikke klarer å håndtere dem. Det er uunngåelig at deres tilgjengelighet skaper mer skade enn nytte. «

Du kan lese andre kapittel, om psykiatri, på utgiverens nettsted .

Fra innledningen:

«Den viktigste grunnen til at vi tar så mange legemidler er at farmasøytiske selskaper selger ikke medikamenter, de selger løgner om medikamenter. Dette er hva som gjør legemidler så forskjellig fra alt annet i livet … Nesten alt vi vet om medikamentene er hva selskapene har valgt å fortelle oss og våre leger … grunnen pasienter stoler på deres medisin er at de resonerer tilliten de har til sine leger over til medisiner de foreskriver. Pasientene skjønner ikke at selv om deres leger kan vite mye om sykdommer og menneskets fysiologi og psykologi, så vet de veldig, veldig lite om legemidler som ikke er nøye oppdiktet og pyntet på av legemiddelbransjen … Hvis du ikke synes systemet er ute av kontroll, så vennligst send epost til meg og forklar hvorfor legemidler er den tredje største dødsårsaken … Hvis en slik enormt dødelig epidemi hadde vært forårsaket av en ny bakterie eller et virus, eller en hundredel av det, vi ville ha gjort alt vi kunne for å få det under kontroll.»

Av interesse:

Richard Smith, tidligere sjefsredaktør for British Medical Journal, gjennomgår Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care:

«Det meste av Peters bok er viet til å bygge opp saken at legemiddelbransjen har systematisk ødelagt vitenskap ved å hype opp fordelene og bagatellisere skadene av deres medikamenter.

«Som en epidemiolog med svært høy numerisk leseferdighet og en lidenskap for detaljer, som gjør han er en verdensleder i kritikk av kliniske studier, er Peter her på veldig trygg grunn. Han slutter seg til mange andre, inkludert tidligere redaktører av New England Journal of Medicine , i å vise denne korrupsjonen.

«Han viser også hvordan industrien har kjøpt leger, akademikere, tidsskrifter, faglige og pasient organisasjoner, universitet avdelinger, journalister, myndigheter og politikere.

«Dette er fremgangsmåten til mafiaen.»

Peter Gøtzsche, MDProfessor Peter C. Gøtzsche, direktør for Nordic Cochrane Centre , ble uteksaminert  Master of Science i biologi og kjemi i 1974, og som lege i 1984. Han er spesialist i indremedisin, jobbet med kliniske studier og regulatoriske forhold i den farmasøytiske industrien i perioden 1975-1983, og ved sykehus i København 1984-1995. Han var med å starte The Cochrane Collaboration i 1993 og etablerte The Nordic Cochrane Centre samme år. Han ble professor i klinisk forskningsdesign og analyse i 2010 ved Universitetet i København.

Peter har publisert mer enn 50 artikler i «the big five» (British Medical Journal, Lancet, Journal of American Medical Association, Annals of Internal Medicine og New England Journal of Medicine) og hans vitenskapelige arbeider har blitt sitert over 10.000 ganger. Han er forfatter av bøkene » Rational Diagnosis and Treatment. Evidence-Based Clinical Decision-Making «(2007),»Mammography Screening: truth, lies and controversy»(2012), og»Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care»(2013)

Peter har en interesse for statistikk og forskningsmetodikk. Han er medlem av flere grupper som publiserer retningslinjer for god rapportering av forskning og er medforfatter i CONSORT for randomiserte studier, STROBE for observasjonsstudier, PRISMA for systematiske oversikter og metaanalyser, og SPIRIT for studie protokoller. Peter er og leder for Cochrane Methodology Review Group.