Stikkordarkiv: sam harris

Nyateismens religiøse tilbedning av staten

Religionskritikken vi ser fra de nye ateistene er en en enkel versjon som  utelater alle nyanser. Den er fundamentalistisk og ikke bare uenig med religion, men religion må knuses – og erstattes med rasjonalitet.

Håvard Nyhus, redaktør for underholdnings- og utelivsmagasinet Natt og Dag, hadde denne uken en kronikk i Dagbladet ved navn «Den åndsvake nyateismen.» Der peker han på den late, fordummende religionskritikken fra nyateismen.

– De gidder ikke å sette seg inn i helt elementære forutsetninger om Gud. De synes ikke det er verdt bryet. Samtidig føler de at de har rett til å si sin mening i offentligheten uten å ha gjort hjemmeleksen sin, sier Nyhus. Fortsett å lese Nyateismens religiøse tilbedning av staten

Nyateisme – rasisme i ny innpakning

Europa opplever for tiden en økning av høyreekstremisme og fascisme, noe som blir godt mottatt i andre deler av verden som for eksempel i USA hvor vi kan se uttalelser som dette: «Folk som snakker mest fornuftig om trusselen som islam utgjør for Europa er faktisk fascister.»

Venstresiden vi opplever på nett og i media med sin kamp mot rasisme har som oftest en tilknytning til miljøet rundt Human Etisk Forbund (HEF). Det vil si hovedsakelig ateister innen forbundet, organsisasjonen Vepsen som består av en håndfull personer tilknyttet HEF, samt skeptikerene som igjen er en innvevd del av forbundet.

Slik er det også internasjonalt. Ateister innen samme type organsisasjoner står hardt på i kampen mot rasisme, og ære være dem for det – hvis det hadde vært ekte.

Ser man derimot på hva som blir skrevet om ateister på utenlandske nettsider vil man se det er et helt annet bilde som danner seg. Et bilde av en bevegelse som har sitt utspring i rasisme, og som forfekter holdninger som er helt på linje med hva høyreekstreme har.

Sekulær humanisme/ateisme har vitenskapen som en av sine hovedideologier, og nettopp der kan vi se hvordan deres rasisme begynte – gjennom det som kalles vitenskapelig rasisme, og en del av det var eugenikken som humanist bevegelsen var kjent for.

Artikkelen «rationalism’s dirty secret»  viser til at før 1930 så fantes det nesten ikke humanister som var mot eugenikk, og dette gjaldt da og de store innflytelsesrike personlighetene som sekulær humanismen stolt viser frem. Eugenikk var enten klassebasert eller rasistisk motivert – massesterilisering av folk med såkalte uønskede egenskaper i de lavere klasseskiller, og det samme gjaldt for enkelte folkegrupper og raser.

Store deler av den vitenskaplige rasismen var og basert på måling av intelligens hos de samme grupper, og dette er noe som fortsetter den dag i dag. Ateisten James D.Watson hevder afrikanere er mindre intelligente enn folk fra vesterlige land, og han bruker en slags vitenskap som «rasjonell» forklaring på det:

«All vår sosialpolitikk er basert på det faktum at deres intelligens er den samme som vår – mens alle tester sier egentlig ikke», er ord fra Watson. Han har og sagt det er et naturlig ønske at alle mennesker skal være like, men «folk som må forholde seg til svarte ansatte finner at det ikke er sant».

Watson er og prisvinner hos International Academy of humanisme.

Ateisten Richard Lynn sin forskning på intelligens i ulike raser er beskrevet som en rasistisk agenda uten hold i virkeligheten.  Han blir ofte referert til på ateistiske nettsider, da gjerne for sin debunka studie som hevder at ateister har høyere intelligens. Han har et hav av rasistiske uttalelser bak seg, slik som disse ordene:

«Det som trengs her er ikke folkemord, utslette befolkningen av inkompetente kulturer. Men vi trenger å tenke realistisk i form av «utfasing» av slike folk. Hvis verden er å utvikle flere bedre mennesker, så er det åpenbart at noen må gjøre vei for dem. … Å tro noe annet er ren sentimentalitet.»

Det anbefales forøvrig å få med seg denne om ateisters påståtte høyere intelligens. Fortsett å lese Nyateisme – rasisme i ny innpakning