Stikkordarkiv: stråling

Mammografi – 1,3 millioner feilbehandlet for kreft

En studie publisert i 2012 i New England Journal of Medicine, gjør oss oppmerksom på at mammografi kan ha forårsaket mer skade enn godt.  Faktisk ser mammografi ut til å ha «skapt» 1,3 millioner tilfeller av brystkreft i den amerikanske befolkningen, som ikke eksisterte. Vi kan bare forestille oss tallene på verdensbasis.

Forskerne har anslått at hos kvinner 40 år og yngre over en periode på 30 år, var 1, 3 amerikanske kvinner overdiagnostisert med brystkreft.  Screeningen har oppdaget svulster som aldri ville ha ført til kliniske symptomer.

Året 2008 alene ble 70 000 amerikanske kvinner diagnostisert med brytskreft og 31% av tilfellene var overdiagnostiserte.

Studien identifiserer både overdiagnostikk og feildiagnostisering av kreft som to viktige årsaker til denne voksende epidemien, som til sammen har ført til unødvendig behandling av millioner av ellers friske personer med cellegift, stråling eller kirurgi.

Mammografi – den hellige gral

Brystkreftindustriens hellige gral mammografi, har vært det fremste våpen i kampen mot brystkreft. En ny studie i 2013, «Overdiagnosis and Overtreatment in Cancer«, bekrefter at millioner av kvinner blir feil- og overdiagnostisert. Forskerne mener at begrepet «kreft», bare burde forbeholdes og beskrive lesjoner med en rimelig sannsynlighet for dødelig progresjon om det ikke blir behandlet.

Forfatterne påpeker at «Innføring av screening med mammografi i USA har vært forbundet med en dobling i antall tilfeller av tidlig stadium brystkreft som oppdages hvert år.» Samtidig bemerker de at bare 6, 5 prosent av tidlig stadium brystkrefttilfeller er forventet å utvikle seg til alvorlig sykdom.

DCIS og lignende  «unormale funn i brystet», kan representere naturlige, godartede variasjoner i brystets utforming.  Ergo har tidlig diagnostisering også en negativ side, da den ikke skiller mellom godartede og ondartede kreftceller.

Negative helseeffekter

Forskerne mener man ikke kan  undervurdere de negative helseeffektene av overdiagnostistikk og overbehandling med kreftbehandling, som kjemoterapi, stråling, hormonundertrykkende behandling og ikke minst den psykiske effekten av de traumene mange gjennomgår i hvert ledd av behandlingen.  Enda verre er det at selve behandlingen bidrar til at uskyldige tilstander utvikler seg til kreft og blusser opp igjen.

«- Selv i tilfeller der man finner svulsten tidlig nok til å fjerne den gjennom kirurgi, kjemoterapi og / eller bestråling, er det velkjent at et mindretall subpopulasjon av kreftstamceller innenfor disse svulstene vil bli styrket og derfor gjort mer ondartet gjennom konvensjonell behandling, «forklarer Sayer Ji for GreenMedInfo.com.

«- For eksempel oppdaget forskere ved UCLA Jonnsson Comprehensive Cancer Center , at strålebehandlingens strålebølgelengder, transformerer brystkreft celler til svært ondartete kreftstamcelle-lignende celler, med 30 ganger etter behandling.»

 

Kilder og referanser:

Overdiagnosis and Overtreatment in Cancer

Effect of Three Decades of Screening Mammography on Breast-Cancer Incidence

Mammograms Linked To An Epidemic of Misdiagnosed Cancers

Natural history of breast cancers detected in the Swedish mammography screening programme: a cohort study

Mastectomy Research

Stress Hormones Found To Make Cancer Resistant To Treatment

Frykt for brystkreft er big business – Myriad Genetics

 

 

logo-dx

 
http://blogglisten.no/c.js?id=51827

Kål – mot stråling & kreft

 

En ny studie har vist et stoff som fins i ulike kålarter i Brassica-familien som brokkoli og rosenkål,  beskytter  effektivt mot radioaktiv stråling. Stoffet heter diindolylmetan (DIM), som også har vist seg å hindre kreft hos mennesker. 

Nøkkelen til å overleve en atomkatastrofe kan altså ligge i DIM som blir produsert i magen etter du spiser kålarter som brokkoli, rosenkål,  grønnkål og hodekål. Det fins også i kosttilskudd.

Eliot Rosen, en klinisk forsker fra Sajun Fan og hans kolleger ved Georgetown University i Washington DC , oppdaget i 2009 at DIM kan skjerme celler fra kjemisk skade som følge av hydrogen peroxide.

Rosen og forskerteamet bestemte seg så for å sjekke om DIM kunne beskytte mot ioniserende stråling man blir utsatt for ved kjernefysiske katastrofer og  strålebehandling mot kreft.

Fortsett å lese Kål – mot stråling & kreft