Stikkordarkiv: forebyggende tiltak

Frykt for brystkreft er big business – Myriad Genetics

Skuespilleren Angelina Jolie, har tatt et drastisk valg og amputert sine friske bryster grunnet frykt for «arvelig» brystkreft. Hun valgte å stå frem offisielt med sin doble masektomi i New York Times, for å opplyse andre kvinner og gi dem mulighet til å teste seg for BRCA1– og BRCA2 genet mens aksjene i billiardbedriften Myriad Genetics med patent på genet, har skutt i været som følge.

Blir kvinner over hele verden lurt til å støtte Angelina Jolie i den tro at hun gjorde det eneste rette? Hva om hun like gjerne bidrar til å spre unødig kreftfrykt og sørger for at en kynisk kreft- og genindustri tjener på det? Ved å kikke industrien litt nærmere i kortene, ser man et større bilde.

Jolie skal ha hatt en 87 prosent sjanse for å utvikle brystkreft grunnet det arvelige genet BRCA1 og er ikke alene blant  kjendiskvinner som velger å fjerne friske kroppsdeler i frykt for å utvikle genetisk betinget kreft i bryst og eggstokker.

– Jeg sier nei, vi skal ikke tilbake dit. Kvinner kommer ikke til å ta mastektomi av frykt og angst. Det var en tid da det eneste valget kvinner hadde var å fjerne bryst og ha radikal kirurgi, men vi er langt forbi den tiden nå, sier Dr. Funmi Olopade, en av verdens ledende autoriteter på arvelig brystkreft.  Hun mener altfor mange kvinner lar seg skremme av statistikken og ser kirurgi som sitt eneste håp.

– Estimatene er ikke 87-prosent for alle kvinner. Faktisk kan det være så lavt som 37 prosent hos enkelte kvinner», sier Dr. Olopade, ifølge «Healthbeat».

Fortsett å lese Frykt for brystkreft er big business – Myriad Genetics

En truende helsekatastrofe globalt – antibiotikaresistens

Den britiske helseminister Dame Sally Davies, mener den økende resistensen mot antiobiotika som brer om seg, er en trussel på linje med terrorisme og klimaendringer i en liste over kritiske farer mot nasjonen, ifølge «The Independent«.

I hennes rapport skriver hun:
«Det er nødvendig at politikere i UK prioriterer antimikrobiell resistens som en alvorlig bekymring og inkluderer det i vår nasjonale risikovurdering, og fordrer handling internasjonalt så vel som nasjonalt og lokalt.

Antimikrobiell resistens er en tikkende bombe ikke bare i UK, men i hele verden. Vi trenger å jobbe med alle for å forsikre oss om at en apokalyptisk hendelse av vidtrekkende antimikrobiell resistens, ikke blir virkelighet. Denne trusselen er like alvorlig som klimaendringer. »

Millioner kan dø
Med mindre vi globalt får kontroll på denne situasjonen, mener Dame Sally det kan forårsake millioner av pasienters død av infeksjoner, selv etter mindre alvorlige operasjoner de neste tiårene.

-Jeg visste om antimikrobiell resistens som lege, men hvor ille det var eller hvor raskt det vokste i omfang skjønte jeg ikke, sier Dame Sally til The Independent». Hun har derfor tatt opp igjen saken og presser på for handling internasjonalt.

Vi har visst om denne voksende faren her i Norge lenge også. I «Tidsskiftet for den norske legeforeningen«, skriver de:

«Flere enn 25 000 europeere dør årlig som en direkte konsekvens av infeksjoner med multiresistente mikrober (3). I Europa ses en rask spredning av multiresistente, karbapenemaseproduserende gramnegative tarmbakterier som Escherichia coli og Klebsiella pneumoniae (4). Fremskrivninger av epidemiologiske data tyder på en betydelig økning i forekomsten av alvorlige infeksjoner forårsaket av slike problembakterier (5).

«Et betydelig problem med antibiotikaresistens er knyttet til bakteriers evne til å samle gener som koder for resistens mot ulike antibiotika, og at disse genene kan overføres samlet mellom mikrobene. Det er nylig vist at blant svenske turister som besøkte India, ble sju av åtte kolonisert med multiresistente tarmbakterier (17). En urovekkende rapport fra Akershus universitetssykehus viste en svært høy forekomst (rundt 17 %) av multiresistente ESBL-produserende tarmbakterier i innsendte fecesprøver fra pasienter med diarésykdom (18). Infeksjoner med slike mikrober nødvendiggjør økt bruk av karbapenemer og øker risikoen for karbapenemresistens.»

Ikke lønnsomt for legemiddelindustrien
Antibiokabruken øker også ved avl av dyr og fisk der resistensen også vokser. Ingen nye typer antiobiotika har blitt utviklet siden 1987 og de eksisterende er i ferd med å miste virkningen. Vi har ingen nye medisiner å sette i stedet.

Dame Sally sier at det er for lite penger å tjene på dyr utvikling av nye medisiner med «korttidsbruk» som kan erstatte de snart ubrukelige antibiotika, sammenlignet med medisin mot høyt blodtrykk som kan ha livslang nytte for pasienter. Hun mener en løsning kan være å samarbeide med legemiddelindustrien om å utvikle nye antibiotika. Også å begrense bruken av antiobitoka til det absolutt nødvendige, ser hun som en løsning for å unngå videre resistensutvikling.

Kilder:

Antibiotikaresistens – et globalt folkehelseproblem

Siste skanse for effektive antibiotika?

http://www.greenmedinfo.com

http://www.independent.co.uk

http://www.npr.org

logo-dx

http://blogglisten.no/c.js?id=51827