Stikkordarkiv: vitamin d

Kampanje for endring av kosttilskuddsreglene

Norge har et av verdens strengeste kosttilskuddsreguleringer og etter flere forskere og legers mening, utdaterte anbefalinger for hvilke mengder essensielle næringsmidler vi trenger daglig.  Dette gjør at mennesker som ønsker å bruke høyere doser vitaminer, enten må få det på resept hos lege som fordyrer voldsomt, eller handle i utlandet som har strenge restriksjoner. 

Nyere forskning har de siste 10 årene vist at vi  trenger høyere inntak av essensielle næringsmidler  for å holde oss friske og raske, enn det staten fortsatt anbefaler. Lege Jan-Øyvind Lorgen er en populær bidragsyter i Facebook.  Han har engasjert seg spesielt i ernæring og kosttilskudd ut fra nyere forskning. Gjennom en kampanje han har tatt initiativ til for å endre kosttilskuddsreglene, skriver han,

[blockquote style=»1″]Bakgrunnen for dette brevet er at jeg vil endre de strenge kosttilskuddsreglene Norge har via kosttilskuddsforskriften. Dette mener jeg kan medføre mindre sykdomsforekomst i befolkningen og dermed spare samfunnet for store kostnader. Helsemyndighetenes anbefalinger for vitamininntak er tradisjonelt basert på livstruende og akutte mangelsykdommer. For vitamin K er mangelsykdommen ukontrollerte blødninger. Andre eksempler er vitamin C-mangelsykdommen skjørbuk og vitamin D-mangelsykdommen rakitt (engelsksyke). Ny forskning har vist at de fleste vitaminene er involvert i flere metabolske prosesser enn de som inngår i de primære mangelsykdommene. Lange perioder med ikke- optimalt (“subklinisk”) vitamininnhold er ikke umiddelbart livstruende, men det er en risikofaktor for utvikling av aldersrelaterte sykdommer. Helsemyndighetenes anbefalinger er for lave til å forebygge disse sykdommene, og internasjonalt anerkjente forskere har andre og høyere anbefalinger enn det helsemyndighetene har. Jeg vil kort skrive om ny forskning på K-vitamin, D-vitamin, B-vitaminer og C- vitamin i dette brevet.[/blockquote]

Konsekvenser av at vitamintilskudd klassifiseres som legemidler

Å skaffe til veie kosttilskudd som møter de nye anbefalingene, er for mange svært dyrt da det blir klassifisert som legemidler i høyere doser, går via resept og apotek. I tillegg er restriksjoner på import begrenset og strengt for flere næringsmidler som gjør det vanskelig og uforutsigbart for befolkningen.

«Siden norske helsemyndigheter klassifiserer vitaminer i fornuftige doser som legemidler, må man få resept på vitamintilskudd fra lege for å få dette til tross for at det selges som kosttilskudd i land som Sverige, Storbritannia og USA. Unntaket er hvis kosttilskuddene kjøpes fra andre EU-land. Imidlertid ønsker norske helsebyråkrater og politikere å forby privat import av kosttilskudd fra EU-land,» skriver Lorgen.

Støtt kampanjen aktivt

«Er du enig i at kosttilskuddsreguleringene i Norge er alt for strenge? I så fall håper jeg du sender brev til Stortinget om dette, enten et vanlig brev eller via e-post. Det er viktig å vise politikerne at mange bryr seg om denne problemstillingen,» oppfordrer Lorgen.

Kilden.info gir Dr. Lorgen full støtte på denne kampanjen og vedlegger et brev du kan fylle ut, signere og sende til myndighetene og gi din støtte.

Brevet som Tekstfil

Vi oppfordrer dere til å undertegne brevet og poste/eposte det til  helse-omsorg@stortinget.no eller sende brev til Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget, 0026 Oslo.

 

Kilder:

Forskrift om kosttilskudd

Lege Jan-Øyvind Lorgen

 Lorgens brev  sin helhet 

Referanser til brevet

 

http://blogglisten.no/c.js?id=51827

Kosttilskudd – syntetiske vs naturlige

I en perfekt verden får vi tilstrekkelig med næringsstoffer via maten vi spiser og har ikke behov for kosttilskudd, men slik er det ikke alltid. Kjemikalier som sprøytemidler, kunstgjødsel, tilsetningsstoffer og varmebehandling, forringer en rekke matvarer samt jordsmonnet og gir dermed mindre næringsverdi. Sykdom kan hindre opptak av viktige næringsstoffer.  Da har vi et hav av kosttilskudd å velge mellom, men hva skiller de gode fra de ikke så gode?

gllutenfriDet er ikke et mål å erstatte naturlige essensielle næringsstoffer med kosttilskudd, men bruke de kløktig som et tillegg til maten vi spiser, når det er nødvendig.  Som eksempel har vi  her i Norden et mørkt vinterhalvår og et sommerhalvår med lite sol.  Det kan være vanskelig å få tilstrekkelig vitamin D3 fra mat og gjennom huden via solen, og da er tilskudd  gunstig og viktig. Men hvordan velger man mellom ulike vitamin- og mineraltilskudd i det store utvalget  av produkter og tilbud?

Syntetisk versus naturlig

Det er delte meninger om hva som kjennetegner et godt vitamin-/mineraltilskudd.  Noen mener at de fleste syntetisk fremstilte vitaminer er like gode som naturlige samt billigere. Andre mener det beste er å velge ut tilskudd fremstilt på naturlige råstoffer, ikke minst fri for GMO, allergener og tungmetaller,  og at syntetiske vitaminer kan gjøre mer vondt enn godt.  Ikke sjelden blir det påstått at pris avgjør kvaliteten på et tilskudd, samtidig som påstanden kan være et rent salgknep.

Du må avgjøre hvilke kriterier du ønsker å legge til grunn for kjøp av vitamin- og mineraltilskudd. Gjør research og lytt til erfarne eksperter på begge «sider».  Les deg opp på nyere forskning på hva vitaminer og mineraler betyr i forhold til ulike sykdommer og lidelser og nye anbefalinger om mengder det er gunstig å ta.

I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan se forskjell på syntetiske og naturlige vitamintilskudd. Fortsett å lese Kosttilskudd – syntetiske vs naturlige