Kategoriarkiv: Vitenskap

PSYKOPATENE KONTROLLERER VERDEN, OG DET KAN DOKUMENTERES

Artikkel av Ole-John Saga

Svært mange tror ikke at politikerne er i stand til å begå bevisste ondskapsfulle handlinger mot egen befolkning fordi folk flest selv ikke er i stand til å gjøre noe slikt, og det er for å si det mildt en livsfarlig antakelse, og det vitner om en farlig kunnskap og historieløshet.Mange av dem som sitter i maktposisjoner mangler samvittighet, men er dyktige til å late som om de er både empatiske og forståelsesfulle, jeg snakker da om narsissister og psykopater som er mestere i å føre folk bak lyset.Pressen har stemplet Donald Trump som en narsissist, noe som er godt mulig at han er, men den samme pressen er overhodet ikke interessert i å stille spørsmål om maktmennesker her hjemme har slike personlighetsforstyrrelser. Journalist yrket hører også til den kategorien der slike individer trives og trekkes mot, og de samarbeider for tiden svært godt med makta. Det kan nesten se ut som om disse to maktkonstellasjonene beskytter hverandre siden de kun stempler ett individ som narsissist, mens alle andre får være i fred.Det er på høy tid å rette søkelyset mot dem som bruker vår empati mot oss, som bruker propaganda og hersketeknikker for å dekke over sine egne synder og medmenneskelige mangler og som fremstiller seg som altruistiske enda de er det stikk motsatte.“De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker, og i deres fotspor finnes mange ødelagte liv. Du finner de bl.a. innenfor politikk og offentlig virksomhet.

Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.

De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.

Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.

På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.

Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.

Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.”

Les videre her: https://web.archive.org/web/20120222023832/http://www.abcnyheter.no/borger/borgermeninger/090702/psykopater-i-politikk-og-ledelse

“Flere psykopatiske personlighetstrekk er faktisk mer vanlig blant bedriftsledere enn hos såkalte forstyrrede kriminelle, har Dutton uttalt.

Eksempler på slike personlighetstrekk er ifølge Dutton overfladisk sjarm, egosentrisitet, overtalelsesevner, manglende empati, selvstendighet og fokus som

Det er ikke alltid lett å avsløre psykopater rundt deg, men kjennetegn kan være at de ikke viser anger og har lite empati for andre.” 

https://www.nettavisen.no/na24/i-disse-yrkene-jobberdetflestpsykopater/3423147728.htmlfbclid=IwAR28aduJAqskY50agNAJco__sbmmwn_D18w5qgMBbvjpAmlOCdMHqLp-7Qw


Konstruktive og destruktive karismatiske ledere 

https://olehartattordet.blogg.no/1520970611_konstruktive_og_destruktive_karismatiske_ledere.html

“Forskning med fMRI viser at svekkelser i det empatiske senteret av hjernen er fellesnevneren til en lang rekke personlighetstrek som narsissisme, psykopati, sosiopati, med flere.

Forskere som jobber innen feltet er overrasket over at er en stor andel i høyt stående yrker, har de samme signalveiene og aktivitetsnivåer i hjernesentra. Dette være seg advokater, dommere, politikere, forskere, professorer, leger, psykologer, psykiatere og en lang rekke andre som antas å være normale. Svekkelsen som er i det empatiske senteret, fører til at det gjøres kyniske handlinger.
Beslutningstakere tar beslutninger ut fra egne behov og ikke med bakgrunn i omsorg for andre.

Tidligere har statistikk for sosiopati og psykopati blitt basert på tall som kommer fra spørreskjemaer eller bevismateriell knyttet til straffesaker.
Dagens teknologi gjør at man kan studere hvordan signalene går i hjernen. Ved bruk at bilder, lyd og andre impulser mens MRI skanning gjøres, ser man hvilken hjernesentra den enkelte benytter for å bearbeide impulsene. En lang rekke områder av hjernen er kartlagt og man kjenner godt til hvor hjernesenteret for empati ligger. Teknikken benyttes ikke i forbindelse med diagnose.
Likevel viser testresultatene man får av fMRI, hvor vidt en person har empati og eventuelt graden av empati.

Empati fungerer som et kompass for å handle riktig, da empati relaterer seg til blant annet skyldfølelse og omsorg for andre.

Årsaken til at noen lykkes mens andre havner i fengsel, tilskrives IQ.
Jo lavere IQ personene har, jo større er sannsynligheten for at de sitter i fengsel.
Dette henger sammen med at personer med lav IQ har en større tendens til å ty til vold, mens intelligente personer finner andre måter å håndtere situasjoner på.

Statistikk viser at det er større andel med psykopater i følgende yrker:

  1. Ledere
  2. Advokater
  3. Mediapersoner (TV og radio)
  4. Salgspersoner
  5. Kirurger
  6. Journalister
  7. Politi
  8. Prester
  9. Offentlige tjenestepersoner

Politikere står i en gruppe mellom ledere, offentlige tjenestepersoner og mediapersoner.

At dette er et yrke som passer inn for mange med svekket empati og moderat til høy IQ og innebygde egenskaper for manipulasjon, er selvforklarende. At de nekter for at de gjør feil og heller tilpasser mandater i forbindelse med utredninger eller skjuler informasjon, ser man mange eksempler på.

I dag er det ofte krav til vandelsattest. Denne sier bare noe om personen er tatt for ulovlige forhold.

En vandelsattest gir således ingen avklaring på hvor vidt personen egentlig er skikket til å ha posisjonen.

fMRI vil kunne brukes for å teste om personer er egnet til stillinger hvor empati er viktig for å gjøre riktige vurderingern.

Dersom man sørger for å kreve et vist nivå av aktivitet i det empatiske senteret i hjernen i forbindelse med forskjellige posisjoner i vårt samfunn, vil en rekke av våre samfunnsproblemer løses av seg selv. Videre vil en testing av dagens offentlig ansatte kunne avdekke hvor man bør lete etter feil. En avklaring av empatien hos dagens dommere, vil fort kunne lede til en rekke saker hvor landets innbyggere har blitt undertrykket av den norske stat.” https://www.samfunnet.org/samfunnsblogg/empatibrist/

Hvorfor er det sånn at uansett hvor mye intelligens og godhet vi ser i verden, så er det allikevel krig, lidelse og urettferdighet ? Uansett om man har en kreativ plan, ideologi, eller en filosofi som kloke hjerner har utarbeidet, så står vi på stedet hvil eller mer korrekt, jo verre blir tilstanden. Siden tidenes morgen har denne tilstanden gjentatt seg om og om igjen.

Svaret er at sivilisasjon, slik vi kjenner den, for det meste er en konstruksjon skapt av psykopater. All sivilisasjon, vår inkludert, har blitt bygd på slaveri og massemyrderier. Psykopatene har spilt en stor rolle i utviklingen av vår sivilisasjon fordi de er skapt til å lyve, drepe, jukse, stjele, torturere, manipulere, og generelt påføre andre mennesker store lidelser uten å føle anger eller få dårlig samvittighet, og på den måten kan de etablere en egen følelse av sikkerhet/trygghet gjennom dominans.

Sivilisasjonens første stammehøvdingen som med suksess hjernevasket en hær så han fikk kontroll over massemordere, var med all sannsynlighet en genetisk psykopat. Siden denne betydningsfulle oppdagelsen har psykopater hatt en stor fordel overfor ikke-psykopater i kampen om makt i sivilisasjonens hierarki – spesielt i militære hierarkier.

Bak den tilsynelatende galskapen den moderne historie ser ut til å framvise står psykopatene som kjemper for å bevare sin uforholdsmessige makt. Og mens deres makt vokser i styrke og blir enda mer truende, så blir også psykopatene enda mer desperate. Vi er vitne til en forherligelse av deres verden.

I løpet av de siste femti årene har psykopater fått nesten absolutt all kontroll over alle grener av regjeringen. Du kan legge merke til dette hvis du observerer nøye at uansett hvilke ulovligheter en politiker begår vil det ikke få noen konsekvenser for ham/henne. Alle de såkalte skandalene som har kommet opp ville i flere tilfeller ha felt en sittende regjeringen, men det skjer ikke, det er bare en farse som utspilles for publikum for å distrahere dem for å få dem til å tro at demokratiet fortsatt fungerer.

En av de viktigste faktorene for å vurdere om et samfunn kan bli tatt over av patologiske avvikere er begrensning av deltakelse av mottakelige individer innenfor det gitte samfunn.

Andrew M. Lobaczewski https://www.amazon.com/Political-Ponerology-Science-Adjusted-Purposes/dp/1897244258/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1473973355&sr=1-1&keywords=political+ponerology gir et gjennomsnitt for de mest aktive avvikere på ca 6% av en gitt befolkning (1% genetiske psykopater og opp til 5% andre personlighetsforstyrrelser, deriblant narsissisme). Primærpsykopatene, 1%, er i sentrum av nettet, mens en annen type psykopater danner det ytre vernet i psykopatens styresystem.

Det ytre vernet av et slik system er satt sammen av av personer som er født normale, men som gjennom langvarig psykopatisk eksponering gjennom oppvekst eller sosial påvirkning har valgt å møte kravene til primærpsykopatene for å oppnå sine egne egoistiske mål, disse har navnet sekundærpsykopater. Ifølge Lobaczewski utgjør denne gruppen ca 12% av en gitt befolkning under normale forhold. 

“De aller fleste som har opplevd en psykopat/narsissist, har også erfart deres «flygende aper» som går foran og baner vei for dem, glatter over for dem, unnskylder dem, lyver for dem, skryter av dem, prater ned andre som er en trussel for dem og faktisk bidrar til å påføre den utsatte enda mer skade ved å bistå dem.  Uten «flygende aper» ville nok de fleste psykopater/narsissister i verden, snart miste sin makt og kraft og evne til å skade andre i den grad de faktisk gjør gjennom sine liv. Med andre ord er, «flygende aper» en nødvendighet for at psykopatens spill og mishandling skal kunne fortsette.»

 https://frilanser.tjenester.org/2017/12/04/er-du-en-flygende-ape-psykopaters-medhjelpere-og-medskyldige/


Så ca 18% av enhver befolkning er aktiv i etablering og tilretteleggelse av et psykopatisk samfunnssystem. 6 % består av folk med personlighetsforstyrrelser som primær psykopati og narsissisme, og 12% gruppen som danner det nye borgerskap.

Teksten fortsetter under bildet

Når du forstår psykopatens sanne natur og innflytelse, at de er samvittighetsløse, følelsesløse, egoistiske, kalde og beregnende og blottet for moralske og etiske standarer blir du først forskrekket, men samtidig så gir det mening. Vårt samfunn blir stadig mer sjelløst fordi de som styrer det setter eksempler som er sjelløse, og de eier heller ingen samvittighet.

I Andrew M. Lobaczewski sin bok Political ponerology, a science on the nature of evil adjusted for political purposes, så forklarer han hvordan primærpsykopater liker fordeler, selv når det ikke er snakk om konkurranse som handler om å klatre i gradene i sosiale hierarkier. Fordi de kan lyve uten å få dårlig samvittighet og uten å få kroppslige utslag som svette eller økende puls, kan de også lure løgndetektortester. Psykopater kan alltid si hva det måtte være for å få det som de vil.

I retten for eksempel, så kan psykopater fortelle ekstreme løgner med overbevisning, mens deres tilregnelige motpart som er hemmet av følelser og ikke har den samme kontrollen og evnen til å overbevise som psykopaten har, vil komme til kort i kampen om å virke troverdig. Alt for ofte så innbiller dommeren eller juryen, eller begge deler seg at sannheten må ligge et sted i midten, og utsteder deretter beslutninger som gagner psykopaten.

Som med dommere og juryer, så også med overordnet ansvar for beslutninger om hvem som skal fremmes og ikke fremmes i bedrifter, militære og statlige hierarkier. Resultatet er at alle hierarkier uunngåelig blir topptunge med psykopater. Siden psykopater ikke har noen begrensninger for å nå toppen, eller maktens tinder om man vil, så er det også der man finner dem. Det er ikke makt som korrumperer, det er korrupte individer som søker makt som korrumperer makten.

Andrew M. Lobaczewski:

“The first manuscript of Political ponerology, a science on the nature of evil adjusted for political purposes, went into the fire five minutes before the arrival of the secret police in Communist Poland. The second copy, reassembled painfully by scientists working under impossible conditions of repression, was sent via a courier to the Vatican. Its receipt was never acknowledged, no word was ever heard from the courier – the manuscript and all the valuable data was lost. The third copy was produced after one of the scientists working on the project escaped to America in the 1980s. Zbigniew Brzezinski suppressed it.

Political Ponerology was forged in the crucible of the very subject it studies. Scientists living under an oppressive regime decide to study it clinically, to study the founders and supporters of an evil regime to determine what common factor is at play in the rise and propagation of man’s inhumanity to man.

Shocking in its clinically spare descriptions of the true nature of evil, poignant in the more literary passages where the author reveals the suffering experienced by the researchers who were contaminated or destroyed by the disease they were studying, this is a book that should be required reading by every citizen of every country that claims a moral or humanistic foundation. For it is a certainty that morality and humanism cannot long withstand the predations of Evil. Knowledge of its nature, how it creates its networks and spreads, how insidious is its guileful approach, is the only antidote.”

Hvordan kan man skille mellom psykopater og friske mennesker ? Hva kjennetegner en ektefødt psykopat ?

Et slikt farlig spørsmål har nesten aldri blitt stilt. Grunnen er at vi feilaktig forveksler sunt med normalt. Det menneskelige psykologiske mangfold er helsen til vår rase. Det er ingen norm for normalt fordi friske mennesker kontinuerlig utvikler seg utover alle normaliseringsstandarder. Å søke gjennom hierarkier etter avvik fra det man anser som normalen vil ikke være forskjellig fra heksejaktene man gjennomførte under inkvisisjonen.

Man må huske at hierarkiene trives med slike dramaer der ofrene tortureres før de bekjenne sin “onde tro”. For ikke så lenge siden så ervervet stat og kirke seg betydelige inntekter gjennom inkvisisjonen og heksejaktene. Dette holdt på i over to hundre og femti år og ti generasjoner av europeere anså forfølgelsen som en normal del av livet. La oss ikke gå tilbake til det marerittet. Å innføre tester som avgjør hva som er normalt eller ikke vil kun slå tilbake på oss. Det finnes ikke noe som er normalt, men samvittighet finnes.

Vi har svært få empiriske bevis som støtter opp om teorien at primær psykopati er et resultat av mishandling i barndommen, men det finnes mange empiriske bevis som støtter at det er genetisk. Den nevrobiologiske modellen gir oss størst håp om å kunne identifisere selv de mest utspekulerte psykopater. Andre nyere studier har ført til lignende resultater og konklusjoner: at psykopater har store problemer med å behandle verbal og ikkeverbal affektiv (emosjonell) materiale, da de har en tendens til å forvirre den emosjonelle betydningen av hendelser, og viktigst av alt, at disse underskuddene vises når hjernen skannes da det synliggjør en manglende intern forbindelse mellom følelsene, hjertet og tenkningen. 

Psykopater er ute av stand til å kjenne autentiske dype følelser. “I studiet «THE ANTISOCIAL BRAIN: Psychopathy Matters» har de funnet at områder i hjernen som er nødvendig for evnen til å skamme seg og vise medfølelse er skadet eller simpelthen helt borte. Og dermed grunnlaget for våre sosiale ferdigheter. Her kan du lese mer om hvordan dette henger sammen og hvordan det er med på å forklare psykopatens oppførsel.

Bildene viser skive etter skive gjennom skanningen. De fire delene ovenfor, er en serie som til sammen utgjør et felt røde flekker uten grå materie i frontallappen i hjernen. I denne delen blir vår personlighet skapt, evne til å skamme seg og vise medfølelse, grunnlaget for våre sosiale ferdigheter.

Studien viser at flere grunnleggende områder i hjernen har redusert mengde grå materie. Å bruke ressurser på å reparere skaden er bortkastet. Hjernecellene kan ikke erstattes, og en psykopat kan aldri bli normal.” http://www.psykopaten.info/2015/06/et-studie-av-psykopatens-hjerne-og-oppforsel/  –http://olehartattordet.blogg.no/1459118823_psykopater_er_den_str.html

Det viktigste å huske når det gjelder psykopaten er at deres totalt manglende samvittighet skjult bak en maske av normalitet ofte er så overbevisende at selv eksperter blir forført, og resultatet av det er at vi har fått ulver i fåreklær som styrer verden.

Psykopater kan ikke føle anger eller empati. De kan være svært sjarmerende og er eksperter på å snakke ofrene de har pekt seg ut i senk på en nesten hypnotiserende måte. De er også totalt uansvarlige. Ingenting er deres feil; det er alltid alle andre som har skylden, uansett hva galt de måtte ha gjort så er de i følge dem selv feilfrie. Marta Stout skriver i sin bok The sociopath next door https://www.adlibris.com/no/bok/the-sociopath-next-door-9780767915823 at psykopatene manipulerer oss ved å bruke vår skyldfølelse. De overbeviser oss om å gi dem en ny sjanse, og får oss til å ikke fortelle andre hva de har gjort. Denne evnen til å kontrollere informasjonsflyten er en av deres viktigste egenskaper.

Psykopatene synes også å ha svært liten reell oppfatning av fortiden og fremtiden.

“Psykopaten lever ikke i en dynamikk hvor nåtid spiller sammen med fortid og fremtid. Kun her og nå er viktig for psykopaten.

Den harde sannhet er at psykopaten ikke ofrer deg en tanke når han/hun har fått ny forsyning i form av en ny partner, og/eller befinner seg et sted geografisk løsrevet fra der du befinner deg.

Når du plutselig en dag – lenge etter bruddet – dukker opp i psykopatens tanker, så opplever han/hun deres brudd som helt ferskt. Sågar kan psykopaten resonnere at et brudd aldri har skjedd, og at dere fortsatt har en aktiv relasjon.

Når psykopaten i tillegg ikke har samvittighet eller evne til refleksjon, så slår det ham/henne aldri at de bedro deg, at du kan bære nag og at det mest fornuftige vil være å la deg være i fred. Derfor kontakter psykopaten deg som om ingenting har skjedd.

Oppsummert; det sirkulære tidsperspektivet henger altså tett sammen med to faktorer.

1) Den manglende evnen til refleksjon og bearbeiding av relasjoner og hendelser. Når relasjoner og hendelser ikke bearbeides, så blir psykopaten heller aldri ordentlig ferdig med dem. Dette er i strid med den gjengse oppfatningen av at psykopaten slår strek over personer og hendelser som om de aldri har forekommet. Psykopaten slår egentlig ikke en slik strek, men at det virker slik henger sammen med det andre punktet; 

2) Måten å lagre minner og erfaringer på (kompartmentalisering). Kompartmentalisering fortrenger, adskiller og distanserer. Dette gjør at hendelser og relasjoner momentant kan stues vekk, “konserveres” og oppfattes som ferske når psykopaten henter dem fram igjen.
Begge disse psykiske mekanismene bidrar til å forstyrre psykopatens persepsjon av tid, erindring og oppfattelse av andre.

Den manglende fleksibiliteten  dømmer psykopaten til å gjenta sitt mønster, igjen og igjen. Psykopaten lærer aldri av sine erfaringer, for det foregår ingen indre analyse eller refleksjon. Psykopaten lærer riktignok å forfine og perfeksjonere sine manipulasjonsteknikker, likevel vil hans/hennes relasjoner alltid gjennomgå den samme syklusen – idealisering, devaluering, forkasting.

Det sirkulære tidsperspektivet i kombinasjon med psykopatens grandiose selvbilde forsikrer at han/hun aldri lærer av sine feil, eller i det hele tatt erkjenner at han/hun har dem.  Psykopaten står slik sett på stedet hvil og kommer aldri videre i livet, selv om han/hun tilsynelatende beveger seg meget hurtig, fra relasjon til relasjon, fra jobb til jobb, fra by til by. Ikke bare mennesker blir forkastet, men også karrierer og hjem. 

Psykopaten forandrer seg aldri, og kan ha problemer med å forstå at omgivelsene gjør det. Psykopaten stiller seg undrende til forandring og aldring hos andre, og er sjelden forberedt på sin egen alderdom.

For mange psykopater innebærer det et sjokk og alvorlig livskrise og depresjon når han/hun selv eldes og mister sin ungdommelige energi og karisma. En psykopat vil sjelden entre alderdommen med verdighet. Psykopaten har aldri reflektert over at alderdommen kommer, det sirkulære tidsperspektivet forhindrer dette.” Hentet fra denne artikkelen her:
http://psykopati.blogg.no/1459959852_psykopaten_og_tiden.html

En annen av psykopatens egenskaper er hva Lobaczewski kaller deres spesielle psykologiske kunnskap om oss ikke-psykopater. De har studert oss på nært hold gjennom hele deres liv, de kjenner oss bedre enn vi selv gjør. De vet hvilke knapper de skal trykke på for å få den reaksjonen de vil ha, slik at de kan bruke våre følelser/emosjoner mot oss. Og det kan også virke som om de har en hypnotisk makt over oss.  Når psykopaten har fått oss i sitt garn, vil vår evne til å tenke rasjonelt avta, ja kansje til og med bli lammet. Det er først senere når vi er ute av deres grep  at tankens klarhet gjenopprettes og vi begynner å lure på hvordan de klarte å trollbinde oss slik de gjorde uten at vi la merke til det.

Allerede tidlig i barndommen klarer primærpsykopatene å kjenne hverandre igjen i en folkemengde, de har med andre ord en bevissthet om at det finnes personer som er som dem selv. De er seg også bevisst at de ikke er som vanlige mennesker.

Tenk på konsekvensene av dette utsagnet: Psykopater er, til en viss grad, selvbevisst som en gruppe allerede i barndommen! Når vi anerkjenner den fundamentale forskjellen mellom dem og resten av menneskeheten, så forstår vi også at de vil være mye mer tro mot andre psykopater og deres agenda enn mot oss ikke-psykopater.

Deres forskrudde æresfølelse tvinger dem til å jukse og spotte oss ikke-psykopater og våres verdier. I motsetning til de idealer vanlige mennesker har så anser psykopatene det som normalt å bryte avtaler og løfter.

Det er ikke bare det at de begjærer makt og eiendeler, de føler også at de har rett til det de måtte begjære bare fordi de som individer eksisterer, men de får også en glede av å tilrane seg andre sine eiendeler, stjele æren for andres arbeide, svindle og drive med utpressing. For dem så er dette langt søtere frukter enn det de kan tjene gjennom ærlig arbeide. De lærer også i veldig tidlig alder hvordan deres personlighet kan ha traumatiserende effekt på ikke-psykopater, og hvordan de kan dra nytte av denne roten til terror i den hensikt å oppnå sine mål.

Tenk så på hvordan mennesker som er helt uvitende om psykopatens tilstedeværelse, hvor lett det vil være for psykopatene å manipulere dem, og hvor enkelt de vil kunne tilrane seg makt i mange land ved at de utgir seg for å være lojale mot befolkningen, mens de samtidig bruker hersketeknikker der de spiller på rase, kjønn, hudfarge, religion, etc. Vanlige mennesker vil bli satt opp mot hverandre pga uvesentlige forskjeller, mens avvikerne i kraft av en fundamental forskjell fra resten av oss, en manglende samvittighet, en totalt fraværende evne til medfølelse for andre levende vesener, trekker i trådene og høster fordelene av det falske spillet de har konstruert og manipulerer.

“Psykopatene kan ikke godta at livet utfolder seg naturlig. De liker ikke at det er rolig og fredelig, og de vil gjerne være de som bestemmer livsrytmen vår. Frø skal gro raskere, frukt og grønnsaker skal modne i en større hastighet enn naturlig er, og dyr skal hele tiden formere seg og vokse å bli store så fort som mulig slik at man kan profittere på dem. Moderasjon er et ikke eksiterende konsept i psykopatenes sinn, for de mener at alt skal konsumeres i store kvanta og raskt. For dem så er den naturlige livssyklusen bortkastet tid og ødeleggende.

Psykopatenes syn er at alle livsformer burde omgjøres til varer på den mest effektive mulige måten for å generere mest mulig profitt. Effektivitet, inntekt og profitt er konsepter som de har introdusert for å måle og uttrykke selv verd. De fremstiller seg som helter og frelsere ved å love “bedre”, “billigere” og “mer” av alt ting, som gir dem mulighet til å utnytte mennesker, dyr, planter og alle jordens resurser.

Psykopatene forventer seg at vi skal leve enkle liv, at vi ikke skal tenke eller finne på noe nytt. Alt det vi trenger å gjøre er å jobbe hardt og konsumere til den store gullmedaljen. Jobber vi for psykopatene så vil det gjøre dem i stand til å betale for sine andre virksomheter. Den samlede menneskeheten er hovedspillerene i dette profitt spillet og er de mest kritiske komponentene i psykopatenes effektivitets syklus, som krever maksimal uttelling ved å holde alle i et overlevelses modus som gjør de avhengige av psykopatenes jobber, varer og nye produkter som introduseres.” https://olehartattordet.blogg.no/1519070616_en_verden_konstruert_av_psykopater.html

Vi ser nå deres siste desperate forsøk for å få full kontroll. Korrupsjon, vold, tortur, krig, utpressing, hvitvasking av penger, økonomiske leiemordere, falske flagg angrep, medias løgner og hjernevaskede ordreadlydere som frivillig har latt seg omforme til sekundærpsykopater, og alt er i regi av av primærpsykopatene som har skrevet manus og trekker i trådene bak kulissene. 

Psykopatene vet at de ikke er som andre, og de lærer raskt og skjule sin manglende empati, mens de nøye studerer ikke-psykopatenes følelser og kroppsspråk, slik at de skal kunne klare å etterligne vanlige mennesker, gli inn i mengden uten å bli oppdaget mens de kaldblodig manipulerer alle som ikke er som dem.

Takket være ny informasjonsteknologi er vi i dag på randen av å avsløre psykopatene, og muligheten for å bygge oppe en sivilisasjon for det sunne menneske kan bli en realitet, en sivilisasjon uten krig som er basert på sannhet og der gode empatiske mennesker har overtatt makten fra de som ingen medfølelse har. Her er et meget godt eksempel på et slikt menneske https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203350818362205&set=a.3042390309769.155835.1563436195&type=3&theater

Vi har allerede den kunnskapen som er nødvendig for å diagnostisere psykopatiske personligheter og holde dem unna posisjoner der de kan få makt. Vi har den kunnskapen som er nødvendig for å demontere de institusjoner der psykopater spesielt blomstrer – militære, etterretningsorganisasjoner, store konserner og hemmelige samfunn. Vi trenger å spre denne kunnskapen og viljen til å bruke den, så bredt og så raskt som mulig.

Fram til kunnskapen og bevissthet om psykopati får den oppmerksomheten den fortjener, og blir en del av den generelle kunnskapen om alle mennesker, er det på ingen måte noen som kan endres effektivt over lengre tid. Hvis halvparten av de som kjemper for sannheten, som kjemper for å stoppe krig eller som vil redde jorden ville fokusert sin innsats, tid og penger på å eksponere psykopati, så ville vi fått utrettet mer enn menneskeheten noen gang tidligere har fått utrettet.

Hvis det generelle stemmeberettigede publikum ikke er klar over at det finnes en kategori mennesker som oppfattes som nesten mennesker, som ser ut som oss, som jobber som oss, som finnes i hver rase, enhver kultur, snakker alle språk, men som mangler samvittighet hvordan kan publikum da blokkere dem og hindre dem i å innta hierarkiene og overta dem ? Generell uvitenhet om psykopati kan vise seg å være menneskehetens største trussel som kan oppløse vår sivilisasjon. Vi står som beitende sauer og ser på at politikere og storfinans bruker vår sønner og døtre som kanonføde mot fabrikkerte fiender i fabrikkerte kriger som generer milliarder i overskudd, der de kjemper mot hverandre for at en eller annen psykopat skal stige i gradene og få enda mer makt.

Nesten alle som har vært del av en organisasjon som arbeider for sosial endring har sikkert sett den samme dynamikken bli spilt ut: det gode og oppriktige arbeidet til mange kan ha blitt ødelagt av handlingen til en person. Er det noe rart i at fredelige demonstrasjoner har null innvirkning på utfallet av politiske beslutninger når det er psykopater som dominerer de politiske hierarkiene ? Kansje det er på tide å velge noe annet enn massive fjerne hierarkier som styrer oss ?

Så mange anstrengelser for å gi essays, forskningsrapporter, avsløringer og bøker til ledere slik at de kan ta den nye informasjonen til sine hjerter og endre adferd har bunnet ut i intet. For eksempel så skriver Richard Heinberg i det siste avsnittet av hans reviderte utgave av boken, Festen er over: «Jeg tror fremdeles at menneskene rundt om i verden kan bli hjulpet til å forstå situasjonen vi er i. Mulighetene er tilgjengelig, og med tanke på konsekvensene av den kursen vi nå holder, så er det mulig at de kan overtales til å ta del i en betraktelig innsats som vil innebære en fredfull forandring til et bærekraftig, lokalbasert, desentralisert, lav-energi og resursbesparende sosialt regime. Men inspirert lederskap vil være nødvendig.»

Men Heinberg drømmer urealistiske og naive drømmer, for det finnes ingen inspirerte ledere lengre. Og i Hierarkiske strukturer har de ingen eksistensgrunnlag. Hvis du tror du kan velge fornuftige menn og kvinner inn i maktposisjoner, som vil forandre seg, vokse og lære og ta humane avgjørelser, så drømmer du, da drømmer du barnslige og naive drømmer. Og fortsetter man å drømme slik, så blir man en del av psykopatenes agenda, om enn ufrivillig.

Først når 75% av menneskeheten med en sunn samvittighet forstår at vi har en flokk med rovdyr blant oss, en gruppe mennesker som lever blant oss, som ser på oss som maktesløse ofre som de kan mishandle og misbruke som de vil for å dekke sine behov, først da vil vi gå til de skritt vi må ta for å stoppe dem og beskytte oss selv. Avvikerne må fjernes fra alle maktposisjoner. Folk må bli gjort oppmerksomme på at slike rovdyr finnes blant oss og hvordan de skal klare og avsløre dem og deres manipulasjoner, slik at de ikke faller som offer for dem.

Det virkelige problemet er at kunnskapen om psykopati og hvordan psykopater styrer verden effektivt har blitt skjult. Folk har ikke tilstrekkelig kunnskap som de trenger for å virkelig kunne gjøre en endring fra bunnen og opp. Hvis det er noe som fortjener vår fulle oppmerksomhet så er det psykopati og viten om det, det er det som kan hjelpe menneskeheten ut av mørket og vi må spre informasjon om det til så mange som mulig.  

Det er kun to ting som vil få en psykopat til å underkaste seg:                                                                  1. En mektigere psykopat.

2. En ikke-voldelig nekting av og underkaste seg psykopatens kontroll uansett konsekvenser.

La oss velge vei nr 2 ! Hvis vi ikke-psykopater satt oss ned og nektet og utføre noen av psykopatenes agendaer, hvis vi nektet og betale skatt, hvis soldater nektet å kjempe, hvis stats ansatte og ansatte i stor konserner nektet å utføre jobbene sine, hvis vi alle nektet å tjene de psykopatiske elitene og deres familier, så ville hele systemet stoppet opp.


“Hva er «Gaslighting?

Sagt på en enkel måte – det er hjernevasking.

Tre stadier av Gaslighting

1. stadium

Det første stadiet avhenger av tillit i situasjonen og troverdige intensjoner fra overgriperens side, en tilstand som har blitt skapt av overgriperens kunstferdige selvbilde og hans innsmigrende propaganda.  Når han har oppnådd denne tilliten vil overgriperen begynne å undergrave den, skape situasjoner og omgivelser der offeret begynner å tvile på sin egen dømmekraft. Til slutt vil offeret stole fullstendig på overgriperen for å mildne sin egen usikkerhet, og for å prøve å gjenopprette sin egen virkelighetsoppfatning som i realiteten er blitt som overgriperens.

2. stadium

Det andre stadium, forsvar, er en prosess der overgriperen isolerer offeret, ikke bare fra hans egen identitetsoppfatning, men også fra verdiene til hans likemenn. Ofrene vil tro at deres meninger er verdiløse, diskrediterte og merkelige. I politiske sirkler vil de bli kalt konspirasjons-teoretikere, dissidenter eller mulige terrorister. Som en konsekvens vil ofrene trekke seg tilbake og slutte å uttrykke seg av redsel for å ha latterlige oppfatninger og for å bli straffet.

Dette stadiet kan sammenliknes med Stockholm-syndromet. Stockholm-syndromet binder ofrene til den aggressive og blir en slags «foreldre».

Begge disse metodene blir hamret inn i offerets overlevelses-mekanisme for å gjenvinne og opprettholde kontroll.

3. stadium.

Det siste stadiet er depresjon. Et liv under et tyrannisk styre driver ofrene inn i en tilstand av total forvirring. De er fratatt all verdighet og selvbevissthet. De eksisterer i et informasjons-vakuum som bare blir fylt med det overgriperen mener er relevant.

Dermed er prosessen komplett, og ofrene har blitt redusert til villige medsammensvorne i overgriperens bilde av en svært forvrengt realitet.” https://www.derimot.no/hjernevask-statlig-tankekontroll-og-selvforherligelse/

Coronakrisen sett i lys av psykopatisk relasjon og maktstrukturer i samfunnet.

En måte å forstå corona- angrepet på, og det som nå skjer i etterkant i Norge, USA og mange andre land i verden, er å sammenligne det som skjer i en psykopatisk relasjon med det som skjer mellom folket og makten satt i system. Bakgrunnen for denne teksten er at jeg har registrert disse mekanismene i møte med systemet og makten.

Da landet ble stengt ned av myndighetene som et tiltak mot viruset, fikk flesteparten av folket frykt og panikk. De fleste handlet mat og annet i mengder og adlød alle regler som kom fra myndighetene. Hva har coronaen med psykopati å gjøre? Frykt er en sentral fellesfaktor.

Først litt om psykopati:

I diagnosesystemet heter det antisosial personlighet. Psykopati i dagligtale omfatter gjerne ulike former for narsissisme , sosiopati m.m. I denne teksten brukes begrepet psykopati i en veldig vid form for enkelthetens skyld.

Å snakke om psykopati er tabu. Dette i seg selv er interessant, hvorfor er det slik? Kunnskapen om psykopatiske mekanismer er veldig lav hos omtrent alle offentlige instanser, samt i samfunnet generelt. Hva kan årsaken være til det?

Hvorfor trekker jeg frem psykopati for å forstå hva som skjer i samfunnet nå?

Vi vet gjennom forskning at mange ledere har psykopatiske trekk, og bare omtrent 1 % av befolkningen kvalifiserer til en ren antisosial personlighetsforstyrrelse. Det er også vanlig å snakke om 1 prosenten som styrer verden gjennom makt og eiendom. Kan det være en sammenheng?

Kan det være at vår egen tendens/trekk av psykopati blir trigget og forsterket når vi blir ledet av personer med dette trekket? Kan vi se hvordan mikrostrukturer fører til makrostrukturer, og omvendt?

Kan dette – at vi ledes av psykopatiske maktstrukturer- være årsaken til at samfunnsutviklingen preges av mer og mer destruktivitet, totalitære tiltak, kriger, konkurranser og egoisme?

Hvordan kan vi se mekanismene utfolde seg på mikro og makro nivå?

Først vil jeg belyse fasene i forløpet i et mikro-makro perspektiv. Deretter tar jeg for meg flere mekanismer som er virksomme i et forhold, parforhold eller en relasjon mellom ansatt og leder (mikro), og som er tilstede i samfunnet, mellom folket og makten (makro). Makten er her vidt forstått: media, private næringer og aktører og politiske maktstrukturer.

Fase 1. Innledende bekymringsfri og gledelig fase:

Mikro: Å være i relasjonen er oppløftende og gledelig, beundring, fasinasjon og kanskje eufori. Livet er herlig! Kanskje dyre middager, forfremmelse på jobben eller bonuser.

Makro: Vi er heldige, de heldigste i hele verden. Velferdsstaten, penger og velstand, gode tider og muligheter, materiell overflod for de fleste.

Fase 2. ” Det skurrer”-perioden og noen såre punkt blir truffet:

Mikro: Lederen/partner opptrer ikke helt logisk, og han gjør noen bommerter, du får en støkk, begynner å tvile og bli usikker, men koster og feier over det; det er nok bare meg som tenker slik.

Makro: Velferdsstaten slår sprekker, det er ikke alle som får sine rettigheter oppfylt, rettsvesenet skurrer, flere beslutninger som går i destruktiv retning, men det går sikkert greit, det er ikke så ille likevel, vi har det så godt i Norge. Se på andre land- de har det verre.

Fase 3. Fanget i nettet/hypnotisert/sitter i saksa- og får overtaket:

Mikro: Partner/leder gjør en handling som får deg til å bli så redd og full av frykt, og gjør at du ikke vet om eller klarer å se en annen vei/virkelighet enn å være med personen. Vedkommende treffer det såreste punktet du har. BOM- rett i magen og hjertet samtidig. Hvis du er tro mot personen, så vil hun beskytte deg og sørge for at livet blir bra, igjen. Alt det andre mennesker i din nærhet sier, har ikke relevans/betydning; det er som du har mistet deg selv.

Makro: Samfunnet utsettes for en så sterk hendelse ( eks. virus) og treffer folkets mest såreste punkt- du kan DØ! Det finnes ingen kur. Barna dine, familien din- alle kan de kveles og DØ. Samfunnet går inn i en alarmfase, full adrenalinpumping gjør at få tenker klart og logisk. Hvis folket gjør som makten sier, så går det bra. « Det blir bra» Da blir folket trygge, men fanget i en “svøpe”. Makten har fått grepet på folket, og kan gjøre ganske mange grep før folket enten blir syke eller våkner.

Fase 4. Hovedfasen med utstrakt programmering/manipulasjon:

Mikro/makro: Hersking og manipulasjon fortsetter, og folk gjør det de skal uten større inngripen fra makten. Andre kan se at du ikke vasker hendene; og ingen vil være svikere. Som partner tar du hensyn; du trigger ikke det du vet blir trigget. Det blir den nye normalen. Gradvis nye normaler erstatter andre og grenser flyttes for hva som er akseptabelt. Folk mister meningen med livet, depresjoner, avmakt, det nytter ikke, aggresjon mot andre, mye og mange følelser i alle retninger, belastende og drenerende.

Dette skjer samtidig som personen/makten sørger for å dryppe noen lysglimt og skape det koselig, slik at vi henger med, eks. en hyggelig aften med god middag og god stemning, eller statsministeren som danset Tik Tok under nedstengningen.

Fase 5 . Å komme ut av nettet/hypnosen:

Mikro: Innser hvilke mekanismer som blir brukt, kommer seg bort fra relasjonen, ser ting litt klarere, kanskje leser noe som gir en aha-opplevelser, klarer å høre andres syn på hva som egentlig skjer i relasjonen og hvordan andre opplever det. Ser hvordan leder/partner får deg til å gjøre eller føle på en bestemt måte og spesielt styrt av frykten for konsekvenser eller represalier.

Makro: folket får så mange vonde opplevelser på at noe er galt, de ser at det stemmer ikke, avslører paradokser og begynner å stå opp for seg selv og folket ( eks. Motvind organisasjonen). De ser hvilke løyner, manipulasjoner og herske teknikker myndighetene bruker.

Eksempler på mekanismer eller teknikker som blir anvendt i ulik grad i fasene.

Forvrenge budskapene, uforutsigbarhet og forvirring:

Mikro: nei, det har jeg ikke sagt, nei- du har hørt feil, nei- det var ikke slik- er du helt vel bevart, eller? Tviler på hva som er sant og ikke, blir forvirret. Planer blir brutte, plutselige endringer- uforutsigbart og utrygt- konstant beredskap- hva bli neste drama/utspill?

Makro: Lockdown vs demonstrasjon- hva mener makten egentlig? Grunnloven går plutselig foran smittevern. Regjeringen fremmer sine fantastiske Bærekraftsmål om Lykke og Velstand, men beslutter nedskjæringer på alle samfunnsområder- unntatt penger ut av landet. Beslutter den ene innstrammingen (lover) etter den andre, hva blir den neste?

Lyve:

Mikro: Partner sier en ting og gjør en annen, har mange unnskyldninger og forklaringer, lyver direkte, ofte uten grunn og helt åpent. Arbeidstaker bare godtar at slik er det , til slutt. Vet ikke hva som er sant.

Makro: Politikere lover , men bryter gang på gang. Folket godtar det- det er bare slik det er- normalen liksom, og stiller ikke spørsmål ved det. Lyver også ved å snakke rundt et spørsmål eller utelate å svare , eller utelater info.

Svertekampanjer:

Mikro: Sverter sier mye stygt om partneren til andre folk, degraderer og latterliggjør kjæresten overfor andre, selv når vedkommende er tilstede. Fremstiller vedkommende som gal og utilregnelig.

Makro: Omtaler andre land som diktaturer, og er selv det beste landet. Hevder at 40 % av befolkningen i USA er dumme og latterlige og ikke vet sitt eget beste. Makten driver omfattende splitt og hersk og setter grupper i eget land opp mot hverandre, eks de som demonstrerer og de som følger smittelovene. Maktstrukturene omtaler grupper som ønsker å bevare naturen i arrogante og mindreverdige beskrivelser, som ikke forstår sitt eget beste.

Det de selv gjør- sier de at andre gjør:

Mikro: Partner beskylder den andre for å lyve, bedra og spre løgner, men er den som gjør det selv. Ganske uvirkelig og energitappende.

Makro: Norske medier beskylder andre land for å ikke ivareta demokratiske rettigheter, eks rasisme og politivold i USA, samtidig som landet selv overkjører demokratiske prosesser, eks Hamrasøya.

Spille på følelser og sårbare punkter:

Mikro: Finner og trykker på de sårbare punktene til partner/arbeidstaker, eks. leder “stikker” deg fordi du bruker for lang tid på å forberede et foredrag på jobben, eller at du ikke yter nok til familien. Skammen over denne egenskapen gjør at en ikke tør å si det som det er til andre i familien/jobben.

Makro: For å få folket til å gjøre det makten ønsker, anvendes begreper som spiller på følelser og historie: eks “dugnad”, alle skal bli med, ikke svikte oss nå, ta hensyn til “de sårbare barna”, de syke og de eldre, spiller på dårlig samvittighet, skam og skyldfølelse, -dere vil vel ikke dø? – dere vil da ikke smitte andre? da gjør folket som makten sier. Til motstandere mot Vindkraftverk sier makten: -vil dere at strømmen skal bli dyrere? Vil dere ikke ha “ren” energi? Aksjonistene tyr til ulovligheter- noe som ikke er en del av deres strategi.

Sier noe bra, men gjør motsatt :

Mikro: Partner sier: Jeg skal ta vare på deg, du er viktig. Partner gjør: manipulerer slik at en gradvis blir utmattet og syk.

Makro: Makten sier: Menneskerettigheter er det viktigste. Makten gjør: Bryter menneskerettigheter. Bærekraft og klima er viktig, men bygger ned mennesket og raserer naturen.

Nærer seg på konflikter og drama:

Mikro: Partner/leder får den andre til å tvile, bli usikker, føle frykt og mindreverd. Følelseskaoset gir makt, kontroll og næring til manipulatoren.

Makro: Rasisme og grupper settes opp mot hverandre. For eksempek settes ulike sykdommer og deres rettigheter mot hverandre, eller for og imot bompenger . Det at folket kjemper og kaller hverandre idioter innad, frigjør mer krefter og kontroll til makten. Maktstrukturene slipper å følge opp reglene selv: “Naboen” ser barn leke mindre enn en meter fra hverandre skriver et kvast innlegg- hvor er foreldrene? De burde skamme seg.

“Offeret” avviser andres meninger/synspunkt.

Mikro: Personen avviser alle andres stemmer og meninger om at denne lederen/kjæresten ikke har gode hensikter.

Makro: Folket tror ikke at de blir ledet av maktstrukturer som vil de vondt, og avviser alle andre teorier som konspirasjon.

Hvordan og hva skjer ved avsløring og oppvåkning?

Mikro: Venner og familie blir sjokkerte over at det var den gode som egentlig var den “onde”. Andre vil oppleve det som umulig å ta innover seg, fordi han/hun var så sjarmerende, veltalende og sympatisk. Kognitiv dissonans kan oppstå og /eller et følelseskaos; sinne, fortvilelse, sorg og svik.

Makro:

Folket ser hva som egentlig har skjedd og skjer, og tar oppgjør. Eks. Organisasjonen Motvind avslører korrupte private selskaper i samarbeid med makten i vårt land. Norge har blitt dømt utallige ganger i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg p.g.a. brudd på menneskerettigheter. Arne Viste , Plog AS, ble dømt for å ha gitt jobb til asylsøkere. Nå skal de bringe saken inn til Strasbourg. Norge har brutt Grunnlovens paragraf 110.

Hvem er de “onde” i vårt land? Det vil vise deg etterhvert. Folket blir overrasket og sjokkerte. Vi kan ikke tro at slikt kunne skje; Norge er et Demokrati. Folket blir sinte, rasende, triste, sorg, avmakt, stort svik, forledelse, blitt lurte, hvorfor forstod jeg ikke dette før? Hvorfor har jeg gått med på dette?

I USA: Obama må i retten for forræderi , Hillary Clinton må møte personlig i retten i september 2020 for å avlegge ed og for å forklare hvorfor hun har slettet 31000 eposter tilbake i tid. WHO blir avslørt for å ha holdt tilbake informasjon.

Hva gjør vi? Hvordan komme seg ut av de psykopatiske maktstrukturene ?

Gjelder både mikro og makro, og trinnene flyter over hverandre. Den gjøres flere ganger, etterhvert som nye innsikter og hendelser erkjennes. Dette er en prosess som går over tid, er kompleks og trenger modning.

a, Undersøke, se, forstå og erkjenne strukturene mentalt. Både det som har skjedd og skjer nå.

b, Anerkjenne og bearbeide inntrykk og følelser som dette gir.

Si Nei- dette blir jeg/vi ikke med på. Dette gir jeg/vi ikke samtykke til. Gå ut av edderkoppnettet. Gjenfinne grensene. Undersøke innover hvilke verdier som er viktige. Leve ut fra dette. Ta ansvar. Sørge for at vår suverenitet blir holdt intakt. Gå sammen med andre, delta i organisasjoner eller bevegelser.

For å ikke være bitre på oss selv, personen eller myndighetene, og heller være frie, ha god helse og livskvalitet, så kan det være viktig å tilgi. Å tilgi seg selv, som var med på dette, tilgi makten- hvis det er en mulighet. Vi er alle mennesker. Viktigst og mest av alt : tilgi seg selv, for ens egen del.

Å forstå hvordan vi blir ledet og styrt, gir bevissthet , innsikt og makt til å påvirke hvilket samfunn vi ønsker å leve i. Hvilke verdier ønsker vi å lede ut fra? Hvordan og hvem skal se til at verdiene får et autentisk praktisk uttrykk?

Lisa Mc Nelly https://www.sfm.no/coronakrisen-sett-i-lys-av-psykopatisk-relasjon-og-maktstrukturer-i-samfunnet/?fbclid=IwAR2kI_bOtER8iMyJpMHTXXPbq2UYG_A0DEmwgS2-lam7NYiO38CCFKICgyY

“Pseudorealiteter er alltid sosiale fiksjoner, som i lys av det ovenstående betyr politiske fiksjoner. Det vil si at de opprettholdes ikke fordi de er sanne, i den forstand at de samsvarer med virkeligheten, enten materielle eller menneskelige, men fordi en tilstrekkelig mengde mennesker i samfunnet de angriper enten tror på dem eller nekter å utfordre dem.

Dette innebærer at pseudo-virkeligheter er språklige fenomener fremfor alt annet, og der hvor kraftgivende språklige forvrengninger er til stede, er det sannsynlig at de er der for å skape og støtte en pseudo-virkelighet. Dette betyr også at de krever makt, tvang, manipulasjon, som til slutt tvinger dem og å holder dem på plass. Dermed er de den naturlige lekeplassen til psykopater, og de er aktivert av de feige og rasjonaliserende.

Viktigst er det at pseudorealiteter ikke prøver å beskrive virkeligheten som den er, men snarere som den “burde være”, som bestemt av den relativt lille brøkdelen av befolkningen som ikke orker å leve i virkeligheten med mindre den er tilpasset for å muliggjøre deres egne psykopatologier, som vil bli projisert på deres fiender, som betyr alle normale mennesker.” https://newdiscourses.com/2020/12/psychopathy-origins-totalitarianism/?fbclid=IwAR3w6IztBS3UGmn1eEbS0zM0YRP8sd1z1XrltE5CKEiBNUtixOwSkInQG_s

Stempl noen med etiketter som helt til høyre, transfobe, homofobe eller – mest effektivt av alt – rasistiske, og hvis etiketten fester seg, blir den personen effektivt ekskommunisert. Det har ikke noe å si om stemplingen er feil, tatt ut av kontekst eller om det brukes stråmanns argumenter. Det viktige er å få smøret til å feste seg. Uskyld er ikke noe forsvar. Slik var det også under inkvisisjonen i middelalderen, som ble holdt for domstoler i det lokale presteskapet, der ingen turte å forsvare de som var tiltalt for hekseri, for gjorde man det, så ble man selv ansett for å stå på den onde sin side.https://www.spiked-online.com/2020/06/29/wokeness-the-return-of-medieval-madness/?fbclid=IwAR2CmQMtWoyJHJXvwYB8fUvABBmOIM8OT2W8LyDvPXyj8ezRAhEuMJS_zOc


Stockhomsyndromet på mikro nivå:

“Traumatisk binding er ett av de skrekkeligste verktøyene narsissister bruker mot oss for å fange oss i nettet. Jo lenger du er i et nært forhold med et annet menneske, desto sterkere blir gjerne båndet mellom dere om det er et sunt eller usunt forhold. Mennesker som har vokst opp i dysfunksjonelle hjem, får merkelig nok ofte sterkere bånd til familien enn mennesker som vokser opp i sunne hjem. En form for Stockholmsyndrom oppstår der man forsvarer de som mishandler deg eller utsetter deg for fare.

Et traumatisk bånd oppstår når du blir mishandlet på ulike måter i et giftig forhold, der du blir kjørt gjennom en berg og dalbane av usikkerhet og følelsesmessige påkjenninger så lenge, at en slags avhengighet oppstår. Den utsatte lever i et evig håp om at mishandleren skal bli snill og grei igjen, mens de i virkeligheten herder deg til å tåle mer og mer mishandling og ta til takke med smuler av «godhet».

Dette båndet er ofte vanskelig å bryte og grunnen til at så mange sliter med å komme seg unna mishandlere for godt og blir hoovret tilbake i forholdet igjen og igjen. Vi tror mer på det narsissisten sier og lover enn å se på hva de i realiteten gjør mot oss, samtidig som vi rasjonaliserer bort deres jævlige adferd fordi vi ikke klarer å tro at de virkelig vil oss så vondt. Og det vil de!” https://frilanser.tjenester.org/2018/02/22/fra-mishandlingens-verktoykasse-traumatisk-binding-til-narsissisten/


Stockholmsyndromet på makro nivå: Overcoming stockholmsyndrome https://www.corbettreport.com/episode-281-solutions-overcoming-stockholm-syndrome/

Psychopaths and their role in geopolitics https://www.sott.net/article/319674-Ponerology-Psychopaths-and-their-role-in-geopolitics

Vi lever nå i en virkelighet der politisk korrekte meninger trumfer fakta og dokumentasjon. Og man behøver overhodet ikke legge til godvilja for å trekke paralleller til Hitlers nazi Tyskland, Stalin sitt Sovjet eller Mao sitt kommunist Kina for å se likheten i dagens samfunn og diktaturene jeg nevner her, men man må være ekstremt historieløs for ikke å gjøre det https://olehartattordet.blogg.no/i-bakvendtland-der-kan-alt-ga-an.html

“Machiavellian leaders are able to exploit this fact so well because they are psychopaths. They feel no pangs of conscience, no pain at the sight of a mutilated body. Nothing disturbs their cold, callous and unemotional nature.

Limbic War

When a leader chooses to exploit this contagion, rather than to calm and heal it, he is engaging in what Stout calls “limbic warfare.” “If a leader chooses to focus the group’s attention on the terrifying “others” – if he or she pounds the paranoia switch installed by trauma – the group’s fear level is likely to remain over the top for a long time, and, whether or not he is competent, the leader’s perceived authority will hold… [A]fter group trauma, large-scale social changes can be inaugurated, intentionally or not, by a handful of scaremongers who play to the anger and paranoia of a vulnerable population” (92-3, 95). It is at these key points in history that countries are ripe for pathocracy, a macrosocial disease that can last for decades – even centuries. https://www.sott.net/article/142725-Limbic-Warfare-and-Martha-Stouts-Paranoia-Switch?fbclid=IwAR35O2_3sr1C-fwTbGf_fzKDkQ_j4mdAF6tVqkgxrLafrMosPgPLrRAhsX8“Dutton’s real argument seems to be that sometimes we could all use a little of what he terms “the seven deadly wins”—ruthlessness, charm, focus, mental toughness, fearlessness, mindfulness, and action. Yes, I daresay we could—but those behavioral features do not represent a “dose of psychopathy,” to use Dutton’s expression. In reality, a touch of psychopathy would mean a malignant streak of brutality, oiliness, predatory single-mindedness, callousness, carelessness, exclusive self-involvement, and clinical impulsivity. Perhaps the most surprising obfuscation of all occurs as Dutton plays fast and loose with the definition of empathy. He blurs the distinction between cognitive empathy (knowing that someone is experiencing a feeling) and emotional empathy (the ability to experience that feeling oneself), and having created this fuzziness, he declares—despite the mountain of scientific data to the contrary—that psychopaths are emotionally empathic. Like so many of us who have good hearts, Dutton would like very much to demonstrate that not every psychopath is utterly heartless. (The first sentence of the book is a startling declaration that his own father was a psychopath.) He summons a conjectural subset, called “functional psychopaths,” who are somewhat warmer. As it happens, there is an existing diagnostic term for the nearly psychopathic—the self-centered, unempathic people who nonetheless, in their own way, can love. The term is narcissism; and, reading with a psychologist’s eye to the distinction, I suspect that a number of the undiagnosed individuals described by Dutton, including perhaps his charismatic father, were narcissists, rather than living beyond the boundary line in the icy wasteland of psychopathy. If Dutton had titled his book “The Wisdom of Narcissists,” he might have made a more credible case: psychologists largely agree that human beings need a certain amount of “normal” narcissism to be healthy. But narcissism varies by degree. The emotional black hole of consciencelessness does not. It is quite true that the majority of psychopaths are nonviolent, and that all too many “use their detached, unflinching, and charismatic personalities to succeed in mainstream society.” (This fact has been emphasized by several writers before Dutton.) But—unsettling as it may be to understand—these mainstream-society-dwelling individuals do not constitute some special type of tamped-down wannabes who have retained a “functional” level of human warmth, as Dutton proposes. They are psychopaths, cold and conscienceless. We judge some of these people to be worse than others because some of them exhibit more horrific behaviors. We consider the psychopathic serial killer more terrifying than the psychopathic person who steals his employees’ pensions. But the underlying pathology is the same. Psychopathy is a profound and tragic disorder, one for which, at present, there is no cure. No matter how successful he or she may be, the psychopath is not wise. He or she is a loveless and empty individual whose life will be wasted, inexorably.” https://newrepublic.com/article/111087/wisdom-of-psychopaths-kevin-dutton

“Politicians are more likely than people in the general population to be sociopaths. I think you would find no expert in the field of sociopathy/psychopathy/antisocial personality disorder who would dispute this… That a small minority of human beings literally have no conscience was and is a bitter pill for our society to swallow — but it does explain a great many things, shamelessly deceitful political behavior being one.”—Dr. Martha Stout, clinical psychologist and former instructor at Harvard Medical SchoolTwenty years ago, a newspaper headline asked the question: “What’s the difference between a politician and a psychopath?”The answer, then and now, remains the same: None.There is no difference between psychopaths and politicians.Nor is there much of a difference between the havoc wreaked on innocent lives by uncaring, unfeeling, selfish, irresponsible, parasitic criminals and elected officials who lie to their constituents, trade political favors for campaign contributions, turn a blind eye to the wishes of the electorate, cheat taxpayers out of hard-earned dollars, favor the corporate elite, entrench the military industrial complex, and spare little thought for the impact their thoughtless actions and hastily passed legislation might have on defenseless citizens.Psychopaths and politicians both have a tendency to be selfish, callous, remorseless users of others, irresponsible, pathological liars, glib, con artists, lacking in remorse and shallow.Charismatic politicians, like criminal psychopaths, exhibit a failure to accept responsibility for their actions, have a high sense of self-worth, are chronically unstable, have socially deviant lifestyles, need constant stimulation, have parasitic lifestyles and possess unrealistic goals.It doesn’t matter whether you’re talking about Democrats or Republicans.Political psychopaths are all largely cut from the same pathological cloth, brimming with seemingly easy charm and boasting calculating minds. Such leaders eventually create pathocracies: totalitarian societies bent on power, control, and destruction of both freedom in general and those who exercise their freedoms.Once psychopaths gain power, the result is usually some form of totalitarian government or a pathocracy.“At that point, the government operates against the interests of its own people except for favoring certain groups,” author James G. Long notes. “We are currently witnessing deliberate polarizations of American citizens, illegal actions, and massive and needless acquisition of debt. This is typical of psychopathic systems, and very similar things happened in the Soviet Union as it overextended and collapsed.”In other words, electing a psychopath to public office is tantamount to national hara-kiri, the ritualized act of self-annihilation, self-destruction and suicide. It signals the demise of democratic government and lays the groundwork for a totalitarian regime that is legalistic, militaristic, inflexible, intolerant and inhuman.Incredibly, despite clear evidence of the damage that has already been inflicted on our nation and its citizens by a psychopathic government, voters continue to elect psychopaths to positions of power and influence.According to investigative journalist Zack Beauchamp,“In 2012, a group of psychologists evaluated every President from Washington to Bush II using ‘psychopathy trait estimates derived from personality data completed by historical experts on each president.’ They found that presidents tended to have the psychopath’s characteristic fearlessness and low anxiety levels — traits that appear to help Presidents, but also might cause them to make reckless decisions that hurt other people’s lives.”The willingness to prioritize power above all else, including the welfare of their fellow human beings, ruthlessness, callousness and an utter lack of conscience are among the defining traits of the sociopath.When our own government no longer sees us as human beings with dignity and worth but as things to be manipulated, maneuvered, mined for data, manhandled by police, conned into believing it has our best interests at heart, mistreated, jailed if we dare step out of line, and then punished unjustly without remorse—all the while refusing to own up to its failings—we are no longer operating under a constitutional republic.Instead, what we are experiencing is a pathocracy: tyranny at the hands of a psychopathic government, which “operates against the interests of its own people except for favoring certain groups.”Worse, psychopathology is not confined to those in high positions of government. It can spread like a virusamong the populace. As an academic study into pathocracy concluded, “[T]yranny does not flourish because perpetuators are helpless and ignorant of their actions. It flourishes because they actively identify with those who promote vicious acts as virtuous.”People don’t simply line up and salute. It is through one’s own personal identification with a given leader, party or social order that they become agents of good or evil.The goal of the modern corporate state is obvious: to promote, cultivate, and embed a sense of shared identification among its citizens. To this end, “we the people” have become “we the police state.”We are fast becoming slaves in thrall to a faceless, nameless, bureaucratic totalitarian government machine that relentlessly erodes our freedoms through countless laws, statutes, and prohibitions.Any resistance to such regimes depends on the strength of opinions in the minds of those who choose to fight back. What this means is that we the citizenry must be very careful that we are not manipulated into marching in lockstep with an oppressive regime.Writing for ThinkProgress, Beauchamp suggests that “one of the best cures to bad leaders may very well be political democracy.”But what does this really mean in practical terms?It means holding politicians accountable for their actions and the actions of their staff using every available means at our disposal: through investigative journalism (what used to be referred to as the Fourth Estate) that enlightens and informs, through whistleblower complaints that expose corruption, through lawsuits that challenge misconduct, and through protests and mass political action that remind the powers-that-be that “we the people” are the ones that call the shots.Remember, education precedes action. Citizens need to the do the hard work of educating themselves about what the government is doing and how to hold it accountable. Don’t allow yourselves to exist exclusively in an echo chamber that is restricted to views with which you agree. Expose yourself to multiple media sources, independent and mainstream, and think for yourself.For that matter, no matter what your political leanings might be, don’t allow your partisan bias to trump the principles that serve as the basis for our constitutional republic. As Beauchamp notes, “A system that actually holds people accountable to the broader conscience of society may be one of the best ways to keep conscienceless people in check.”https://www.globalresearch.ca/deep-state-tyranny-psychopathic-government/5692774“And that, in my opinion, would be the marker of a healthy society: one in which psychopathy and sociopathy become grave mental handicaps that the afflicted need to actively seek help for.A society that is so empathic and collaborative that having a diagnosis of schizophrenia or bipolar disorder isn’t such a big deal because your neighbors work with you and help you with what you need rather than pushing you to conform and achieve, while having psychopathy or sociopathy is a debilitating disorder which will turn you into a pariah sleeping on park benches if you don’t get help.Right now we have the opposite: people with schizophrenia, bipolar disorder and other serious mental illnesses are treated like worthless hindrances to a society which values achievement over empathy, while psychopaths and sociopaths almost never seek help unless it’s court-ordered.A healthy society would flip this. It would reward the things psychopaths are unable to do, and it would reject the things that psychopaths excel at. We can actually look at what psychopaths are and are not good at, and from there kind of reverse-engineer an idea of what a wholesome society would look like.”https://www.sott.net/article/422011-On-psychopathy-and-power?fbclid=IwAR3iB33u_AD2pEugN3EMfLI7iL7SyDh5VEksJtqp0TJEDvXKJl5CD3yt8ZI

“Democracy as a moral system:

Democracy places limits on those in power. It reduces the scope for recourse to violence. It forbids the abuse of state power against individuals and against sub-sections of society. It reduces inequalities in wealth and power and seeks to provide equality of access to the law and equality of political participation.

A democratic society demands that its members limit the pursuit of their self-interest to the extent that the rights of their fellow citizens require it. It require that citizens treat each other with the respect due them as autonomous individuals with the right to pursue their life as they see fit. And it requires a commitment to the common good. In return for complying with these demands, democracy produces the public goods that people of all nations have struggled for centuries to achieve, namely peace, justice, freedom, equality, and community.

For many people these demands are difficult to comply with. For people with dangerous personality disorders, they are demands which they are psychologically incapable of submitting to. Moreover, the public goods which democracy produces are experienced by them as the antithesis of the type of the society they desire.

Psychopaths lack the capacity to react to other people`s feelings with feelings of their own, and so have a terrifying ability to treat people without conscience. They view other people as things to be manipulated and exploited rather than as fellow citizens whose rights are to be respected. Their disorder leaves them prone to acts of violence, criminality, and corruption.

People with narcissistic personality disorder have minds structured to convince them of their own superiority. They are fixated on adulation, authority, and power. Their disorder is such that they are psychologically incapable of seeing others as equals. Authoritarian, envious, amoral, and contemptuous of others, they are likely to react to anyone who challenges them with aggression. Their sense of entitlement means that they view the exploitation of others as their natural right.

People with paranoid personality disorder have their minds frozen in a perpetual state of emergency. They can perceive others only as a threat and continually search for vulnerable scapegoats on whom to focus their anxiety. Their constant suspiciousness and distrust of others acts as an acid that dissolves meaningful social relationships.

Their combative and suspicious nature often elicits a hostile response in others, leading to conflict and confusion. In situations of civil unrest, they play a central role in fomenting hatred against enemies, real and imagined, and have the energy and passion to organize and mobilize others to participate in acts of mass oppression.

People with the disorders are unable to accept the constraints of living within a democratic society. The language of democracy – fairness, equality, autonomy, freedom og conscience, freedom of thought, freedom for every individual to find meaning in life, the right to dignity, and equality of social relationships – is a language which is utterly incomprehensible to them.

People with these disorders struggle to live within democracy`s moral strictures and, should the opportunity arise, they will gladly tear down the constraints which democracy imposes on them.

If we are to protect the public goods which democracy provides, we must limit the influence of psychopaths and people with narcissistic and paranoid personality disorders. Unfortunately, however, the conditions which empower people with these disorders are endemic in societies around the world.

Levels of global poverty are such that in many countries the rule of law for the majority of citizens is no more than a cruel promise. In the United States and Europe, major political and economic institutions have for decades now fostered a culture of selfish individualism and greed. Religion too has proven itself to be a woefully inadequate guide for individual and collective morality. Selective quotation from the sacred texts of Islam, Christianity, and Judaism continues to cause a spiral of hatred, war, and suffering.

Such context matters not only because it empowers the minority with dangerous personality disorders, it matters because context plays a decisive role in influencing the behavior of the normal majority. As we have seen, human nature, for the majority of human beings, is an extremely malleable thing. For most of us, our beliefs and behaviors vary depending on the circumstances in which we have been brought up and the context within which we live.

This basic fact means that, as psychologist Steve Pinker describes it, human nature comprises a mix of both inner demons and better angels. Motives like predation, dominance, competition, and vengeance which impel us to violence and greed, exists alongside motives like compassion, cooperation, fairness, self-control, and reason that, under the right circumstances, impel us toward peace, reciprocity, and other-regarding altruism.

If the conditions which favor our better angels prevail, violence and excessive greed are low. If conditions which favor fear, insecurity, and intolerance hold sway, our inner demons win out and violence and greed increase.

This psychological malleability of the majority of humanity, allied with the fixed malevolent nature of the minority with dangerous personality disorders, means that this minority can gain enormous influence over the majority when circumstances allow, not least during periods of instability, societal crises, and uncertainty.

Those conditions which constrain the worst aspects of human nature aret hose which democratic systems seek to achieve: fair and effective application of rule of law, just and transparent government, an absence of poverty and destitution, a greater tolerance and diversity. There is therefore a crucial link between human behavior and effective democracy.

The more progress we make toward truly democratic societies, the more likely we will be to behave with humanity toward one another. The further we move form democracy`s ideals, the more intolerant and aggressive we become. Our future depends crucially on us recognizing this basic psychological fact about ourselves and acting upon it.

One psychologist who has stressed the role that democracy plays as a defense against those with psychological disorders is psychoanalyst and leadership expert Manfred Kets de Vries. He writes that benevolent dictatorship is a theoretical possibility but add:

Rule by a solitary leader typically ends in servile obedience to authority and abuse of human rights. In contrast, democracy (though flawed) safeguards human dignity, protects individual freedom, assures free choice, and gives people a voice in decisions that affect their destiny, allowing them to work for a better future for their children. Humankind`s desire for justice and fair play makes democracy possible. Humankind`s capacity for injustice makes democracy necessary.

To save the next generation from the human misery that would accompany the demise of democracy, Kets de Vries urges us to do everything in our power to prevent such a situation from ever again coming to pass.

The system of democracy which has been built over centuries by successive generations can best be seen as a system of institutions and practices, based on fundamental moral principles, which serve to protect societies from a psychologically disordered minority, and form our own worst natures.

The history of democracy, has been a history of human moral and spiritual development. While equating democracy with morality may sound arrogant or imperialistic to some, from the view point of the victims of history`s tyrants, and the many who still suffer under tyranny, it will simply appear as a self-evident fact.»” Ian Hughes fra hans bok Disordered minds som kan kjøpes her: https://www.adlibris.com/no/bok/disordered-minds-how-dangerous-personalities-are-destroying-democracy-9781785358807

“In order to start getting a handle of this let’s take a look at very interesting comment that was left on the open-source investigation into pedophiles in politics on corbettreport.com, by corbettreport.com member and previous guest on the program Dr. Tjeerd Andringa of the University of Groningen, a Professor of Cognitive Sciences, who drew on his time and research in the cognitive sciences to leave this I think very informative comment on this open-source investigation. He entitled that ‘Maintaining a Kakistocracy’ and he wrote:“One of the reasons for the intimate association of the power elite with child abuse is that they might use it to maintain their, somewhat hidden, ‘kakistocracy’: government by the worst and most evil people: a highly capable brand of psychopaths if you like.

Psychopathy is only mildly hereditary, so an elite psychopath cannot guarantee that sons or daughters will be just as psychopathic. I expect this entails that they need a steady resupply of ruthless and power hungry individuals who understand the world deeply and pervasively and, as such, are highly capable. Normally deep and pervasive understanding leads to wisdom and a sense of responsibility, humility even. But that is precisely not what that the kakistocracy needs: it needs the same depth and pervasiveness of understanding, but in combination with utter ruthlessness and the capacity to appear respectable.

Enter child abuse. By abusing children you “give” them an attachment disorder by violating or destroying the deep sense of security that is the basis for an open attitude towards learning and discovering. With this trust violated the child’s world changes from a world of opportunities, to a world of potential and actual threats. And often they will search and serve those who can protect them from these threats an in doing so giving their autonomy away for life. And they might even carry it over to their children: stultifying their growth towards autonomy. Aristocrats and priest must have discovered a long time ago that abused children lead to useful adult servants; slaves actually. And while this is despicable to people with a normal moral development, it is a positive thing for psychopaths who see other people as tools anyway.

Yet this does not solve the problem of keeping the kakistocracy supplied with respectable appearing, super high functioning, and completely ruthless psychopaths. Only a small fraction of the population (say 1%) is psychopath and as such has the benefit of an absence of empathy and a conscience: psychopaths are able to exploit others as if they were tools. Yet the vast majority of them are not particularly evil: they can be ruthless, daring, and callous, but they find mostly norm-abiding ways to be psychopathic: they might be mountaineers, military, ER-doctors, car or insurance salesmen, real-estate brokers, or white-collar criminals. But most are definitely not the high functioning individuals that compare with how the power elite sees themselves and would accept as their peers. So how do you recruit suitable psychopaths in your midst if they do not advertise themselves as such.

Enter child abuse again. If you organize events for the ambitious and capable in which they progressively can show that, notwithstanding their veneer of respectability, they are actually completly ruthless, you have the ideal recruiting grounds for the kakistocracy. Of course blackmail plays a role, but the suitable candidates gladly let themselves to become blackmailable because this gives them access to the inner sanctum of the kakistocracy: they proof themselves worthy members and loyal (due to their blackmailability) and in return they will receive access to power in a way they could never dream of on their own. After a while they become fully accepted a level that suits their capabilities and they will help to maintain the system that gave them so much opportunities (and can end their respectability at any point in time).

I think that what I have sketched above is a useful framework to understand the dynamics of elite child abuse networks. It is never an incident, it is “just” the kakistocracy maintaining and reinvigorating itself: business as usual. But the few moments the abuse networks become exposed it provides and ideal opportunity to glimpse the kakistocracy at work (and frantically protecting itself).”
(Source: Maintaining A Kakistocracy | Time Reference: 41:02) https://www.corbettreport.com/episode-304-political-pedophilia/ “In

“After all, what profession could be more suited to a narcissistic personality than politics, where the spotlight of attention is constant? Narcissists feel entitled to gain power because of their sense of superiority and self-importance.

Those with narcissistic personalities tend to crave attention and admiration and feel it is right that other people should be subservient to them. Their lack of empathy means they have no qualms about exploiting other people to attain or maintain their power.

Meanwhile, the kind of people who we might think are ideally suited to take on positions of power – people who are empathetic, fair minded, responsible and wise – are naturally disinclined to seek it. Empathetic people like to remain grounded and interact with others, rather than elevating themselves. They don’t desire control or authority, but connection, leaving those leadership roles vacant for those with more narcissistic and psychopathic character traits.

Different types of leader

Yet it would be misleading to say it is only psychopaths and narcissists who gain power. Instead, I would suggest that there are generally three types of leaders.

The first are accidental leaders who gain power without a large degree of conscious intention on their part, but due to privilege or merit (or a combination). Second are the idealistic and altruistic leaders, probably the rarest type. They feel impelled to gain power to improve the lives of other people – or to promote justice and equality, and try to become instruments of change. But the third are the narcissistic and psychopathic leaders, whose motivation for gaining power is purely self-serving.

This doesn’t just apply to politics, of course. It’s an issue in every organisation with a hierarchical structure. In any institution or company, there is a good chance that those who gain power are highly ambitious and ruthless, and lacking in empathy.

Narcissistic leaders may seem appealing because they are often charismatic (they cultivate charisma in order to attract attention and admiration). As leaders they can be confident and decisive and their lack of empathy can promote a single-mindedness which can, in some cases, lead to achievement. Ultimately though, any positive aspects are far outweighed by the chaos and suffering they create.

What is needed are checks to power – not just to limit the exercise of power, but to limit its attainment. Put simply, the kind of people who desire power the most should not be allowed to attain positions of authority.

Every potential leader should be assessed for their levels of empathy, narcissism or psychopathy to determine their suitability for power. At the same time, empathetic people – who generally lack the lust to gain power – should be encouraged to take positions of authority. Even if they don’t want to, they should feel a responsibility to do so – if only to get in the way of tyrants.

Models of society

This might sound absurd and impractical, but as I suggest in my book, The Fall, it has been done before. There are many tribal hunter-gatherer societies where great care is taken to ensure that unsuitable individuals don’t attain power.

Instead, anyone with a strong desire for power and wealth is barred from consideration as a leader. According to anthropologist Christopher Boehm, present-day foraging groups “apply techniques of social control in suppressing both dominant leadership and undue competitiveness”.

If a dominant male tries to take control of the group, they practise what Boehm calls “egalitarian sanctioning”. They team up against the domineering person, and ostracise or desert him. In this way, Boehm says, “the rank and file avoid being subordinated by vigilantly keeping alpha-type group members under their collective thumbs”.

Just as importantly, in many simple hunter-gatherer groups power is assigned to people, rather than being sought by them. People don’t put themselves forward to become leaders – other members of the group recommend them, because they are considered to be experienced and wise, or because their abilities suit particular situations.

In some societies, the role of leader is not fixed, but rotates according to different circumstances. As another anthropologist, Margaret Power, noted: “The leadership role is spontaneously assigned by the group, conferred on some members in some particular situation … One leader replaces another as needed.”

In this way, simple hunter-gatherer groups preserve stability and equality, and minimise the risk of conflict and violence.

It’s true that large modern societies are much more complex and more populous than hunter-gatherer groups. But it may be possible for us to adopt similar principles. At the very least, we should assess potential leaders for their levels of empathy, in order to stop ruthless and narcissistic people gaining power.

We could also try to identify narcissists and psychopaths who already hold positions of power and take measures to curtail their influence. Perhaps we could also ask communities to nominate wise and altruistic people who would take an advisory role in important political decisions.

No doubt all this would entail massive changes of personnel for most of the world’s governments, institutions and companies. But it might ensure that power is in the hands of people who are worthy of it, and so make the world a much less dangerous place.” https://theconversation.com/narcissists-and-psychopaths-how-some-societies-ensure-these-dangerous-people-never-wield-power-118854?fbclid=IwAR0JMzjEFLO6uFiQUOkyFYIkQ6nuJjOlLEfBPtaMeufiFnaawB0rNbp0hnE


“A small minority of humans suffer from personality disorders such as narcissism and psychopathy. People with these disorders feel an insatiable lust for power. People with narcissistic personality disorder desire constant attention and affirmation. They feel that they are superior to others and have the right to dominate them. They also lack empathy, which means that they are able to ruthlessly exploit and abuse others in their lust for power. Psychopaths feel a similar sense of superiority and lack of empathy, but the main difference between them and narcissists is that they don’t feel the same impulse for attention and adoration. To an extent, the impulse to be adored acts as a check on the behavior of narcissists. They are reluctant to do anything that might make them too unpopular. But psychopaths have no such qualms.

At the other end of the scale, people with a high level of empathy and compassion usually aren’t interested in power. They prefer to be “on the ground,” interacting and connecting with others. They may even refuse the offer of a high-status position because they’re aware that higher status will disconnect them (although for a non-empathic person, that is part of its appeal). So this leaves positions of power open for people with psychological disorders (or at least with a high level of ambition and ruthlessness, even if not a fully fledged psychological disorder).

Throughout history, these pathological individuals have always risen to the top. In some ways, pre-industrial feudal societies restricted them, since power was often bequeathed by birth rather than attained by individual efforts. The demise of the feudal system was certainly a positive step towards greater equality and democracy, but a negative side effect was that it gave psychopaths and narcissists greater opportunity to attain positions of power.

Pathological leaders are completely unable to comprehend the principles of democracy, since they regard themselves as superior, and see life as a competitive struggle in which the most ruthless deserve to dominate others.

Collective Pathocracy

But pathocracy isn’t just about individuals. As Lobaczewsk pointed out, pathological leaders always attract other people with psychological disorders, who seize the opportunity to gain influence. At the same time, individuals who are moral, empathic and fair-minded gradually fall away. They are either ostracised or step aside voluntarily, appalled by the growing pathology around them. As a result, over time pathocracies tend to become entrenched and extreme.

This isn’t to say that everyone who becomes part of a pathocratic government suffers from a psychological disorder. Some people may simply have a high level of ambition and a lack of empathy without actually having a diagnosable condition, while others may simply ride the coattails of a pathological leader whose goals happen to coincide with theirs.

A significant part of the problem is the attraction that many people feel to charismatic demagogues. Psychologically, this is very similar to the attraction of spiritual gurus, who often attract the blind devotion of disciples, despite unethical and exploitative behavior. The attraction of gurus and demagogues is a deep-rooted impulse to return to the childhood state of worshipping parents who seem omnipotent and infallible and could take complete responsibility for our lives, and magically solve our problems. At the same time, the paranoia of pathological leaders leads them to demonize other groups and creates an intoxicating sense of group identity with a common purpose. https://www.sott.net/article/423883-Pathocracy-When-people-with-personality-disorders-gain-power?fbclid=IwAR08uV2S_ugudoqY8zEWy3YgR1R5STrWlECiWrkLBpNFblGS5dNCt5RuAFI

En studie av Łobaczewski’s “Political Ponerology” kan gjøre mye for å belyse hvordan en hver ideologi kan forvrenges for å tilpasses patokratene:

“Today we return to Chapter 5 of Andrew Łobaczewski’s groundbreaking work Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes to discern the impact of various ideologies on everyday life, and how dangerous delusions and deviant individuals can warp them into something barely recognizable, culminating in the social system Lobaczewski calls ‘pathocracy’. We discuss Lobaczewski’s prescient insights concerning how to discern the original contents of the ideology from its pathological counterpart, as well as the various roles this diseased counterpart plays in a progressively deteriorating society.” https://www.sott.net/article/417486-MindMatters-Whole-Lotta-Crazy-Diagnosing-Political-Ideologies?fbclid=IwAR0LEa-3xFQ5QkXBdXQzMj-Qs1TueZncBVzSXGEfjSB-21cVh3X3xyCz1L4“As Hughes also points out, pathological leaders hate democracy. Once they attain power, they do their utmost to dismantle or discredit democratic institutions, including the freedom and legitimacy of the press.Moreover, pathological leaders are completely unable to comprehend the principles of democracy, since they regard themselves as superior, and see life as a competitive struggle in which the most ruthless deserve to dominate others. Protection Against Pathocracy: Put simply, the kind of people who desire power the most—the most ruthless and non-empathic—should not be allowed to attain positions of authority. All potential leaders (or members of a government) should be rigorously assessed by psychologists to determine their levels of empathy, narcissism or psychopathy—and hence determine their suitability for power. In the meantime, we need to preserve and strengthen our democratic institutions and processes to ensure that the great mass of people is protected from the minority of psychopaths and narcissists with an insatiable lust for power. We need to make sure that our democracy does not transmute into a pathocracy.” https://www.psychologytoday.com/us/blog/out-the-darkness/201907/pathocracy

Man skulle tro at sosiologien kunne forklare hvorfor verden er som den er og hvorfor den har vært slik siden tidenes morgen, men det gjør den ikke. Det mest vesentlige av det vesentlige mangler i det faget, nemlig denne 7 episoders podcasten som på en særdeles god måte forklarer hvorfor verden er som den er.Previous instalments in our series on ponerology: The Truth Perspective: Introducing Political Ponerology, plus some odds and ends (Chapter 1) The Truth Perspective: Inside Ponerology: Why Individuals Are Essential for a Healthy Society (Chapter 2) The Truth Perspective: What MAGA-hat Kid Can Teach Us About The Corruption of Ideology (Chapter 3) The Truth Perspective: Mafia Politics: How Political Movements and Ideologies Break Bad (Chapter 4) The Truth Perspective: How To Survive A Totalitarian Nightmare: The Psychology Of Tyranny (Chapter 5) The Truth Perspective: And Then They Came for the Psychologists: Why SJWs Can’t Stand Science (Chapter 6) The Truth Perspective: Churches Behaving Badly: How Religions Succeed or Fail to Prevent Pathocracy (Chapter 7) https://www.sott.net/article/412361-MindMatters-What-Is-A-Pathocracy?fbclid=IwAR3oo_MwF_1KY4wh-RGArKLEtHM1MD6psg-WhTz5IlwlEI60MhaXG4qXlj0DEMOKRATI, NARSISSISME OG PSYKOPATI https://olehartattordet.blogg.no/demokrati-narsissisme-og-psykopati.html

Stort psykopati arkiv, her finner du det meste du trenger å vite om emnet psykopati. Åpent for alle – Får du ikke åpnet albumet, så bytt nettleser til google chrome, og du må helst bruke pc for å få tilgang, ikke nettbrett eller tlf https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4176944832923&set=a.3042390309769.155835.1563436195&type=3&hc_location=ufi


Lydbøker på engelsk som beskriver totalitære, psykopatiske og narsissistiske samfunn:

George Orwell – Animal Farm (Audio book) https://www.youtube.com/watch?v=ZDtWU6_hs7o

1984 Audiobook by George Orwell https://www.youtube.com/watch?v=scqLliarGpM

Free Audiobook – Brave New World by Aldous Huxley https://www.youtube.com/watch?v=j3k3uUiTTQA

Ray Bradbury 1953 Fahrenheit 451 Hoye Audiobook https://www.youtube.com/watch?v=YrqgTfiHIk8 

Intervju med den irske psykologen Ian Hughes der han forteller hvordan mest mulig demokrati er en meget sterk beskyttelse mot psykopater og narsissister:

Ian Hughes – Disordered Minds: Politics and Psychopaths https://www.youtube.com/watch?v=qhaRtrsP3PA
Dokumentarfilmer som tar for seg psykopati og narsissisme på mikro og makro nivå:
PSYCHOPATH NIGHT! [Channel 4]

Historical cycles. Are we doomed to repeat the past? – https://www.youtube.com/watch?v=9w6QYPzF2TIHar du vært i et forhold med noen av samme type som denne filmen beskriver, eller er du kansje i et slikt forhold, da kan denne filmen gi deg en aha opplevelse. https://www.youtube.com/watch?v=pfE-u2NzyQw&fbclid=IwAR2KyNdDHTHjCfvz34d8cpgsws6aTeA8cR4Ieb9JWTnRB3hmUuB2VHFuEO4


Psychopaths ~ BEWARE ~ They Live Amongst Us

Our Leaders Are Psychopaths

“They walk among us. On the outside they`re just like you and me, but on the inside they are unfeeling automatons who care only for themselves. They are the psychopaths, and they are in control of our governments, our corporations, our military and all of the positions of power.”

I am FishHead

TB0k7wBzXPY

Spillefilmer som på en meget god måte viser hvordan psykopater og narsissister klarer å få makt i samfunnet:

1984 official trailer https://www.youtube.com/watch?v=urrqW4_3IBgTHX 1138 (1971) official trailer https://www.youtube.com/watch?v=eHgqfVQWv7sPunishment Park (1971) Kan sees i sin helhet her https://www.youtube.com/watch?v=7KXLmSd1oUQJud suss trailer https://www.youtube.com/watch?v=T8irkyUcKT0De andres liv (Das Lebeben Der Anderen) trailer https://www.youtube.com/watch?v=GN7o05tfGDc

The Wave 1981, norsk text

GJjymMchjpw

Min beste fiende

r9CjTXlLk6k

Anbefalt litteratur som er relatert til psykopati og narsissisme. Bøkene under her som ikke handler direkte om psykopati og narsissisme tar opp temaer som stammer fra psykopatisk og narsissistisk mentalitet, det er altså symptomer som har manifistert seg i denne verden pga av at Psykopatene og narsissistene per i dag har kontroll over verden og er puslespillbiter som gjør en i stand til å se hele bildet:

10 grunnleggende New-Age bedrag

Eye-of-god

Bilde: https://cosmic-space.fandom.com/wiki/The_Eye

1. Ignorer det “negative”

Forestillingen om at du gjør ting verre ved å fokusere på negative saker er falsk. Å ignorere negative problemer, er som å ignorere symptomer på en sykdom, og gjør problemene verre. Å nekte å se på kritisk informasjon, bare fordi det gjør deg ukomfortabel, er å velge en uvitenhetstilstand med vilje – for å forbli ubevisst.

Rettelse: Å se negativiteten for hva det er, skaper en evne til å stålsette seg mot dets skadelige effekter og kanskje unngå det helt.

2. Bli aldri sint

«Ingen burde noensinne bli sinte, det er en følelse som må renses ut av systemet ditt.»

Rettelse: Mens ikke-berettiget sinne som ikke blir kanalisert motvirker en produktiv utvikling og kollektiv innsats for å få til kollektiv endring, kan berettiget sinne være en viktig motivasjon for å skape positiv forandring i verden. Hvis du ikke er «rasende» over hva som skjer rundt deg, er du ikke oppmerksom eller bevisst – du er bevisstløs.

3. Alt er Ett, så alt er i sin skjønneste orden

Mange New Agerere promoterer konsepter som rett & galt som «dualistisk» og derfor ugyldige. De prøver å overbevise oss om at ALT er OK fordi «vi er alle Ett.» Dette er farlig, moralsk relativisme.

Rettelse: «Bevissthet» betyr bokstavelig talt: «å vite sammen», å ha «sunn fornuft». Det er kunnskapen om den objektive forskjellen mellom «rett» og «galt.» Vi lever i dualitet. Ånd er IKKE overordnet materie – og den er IKKE bare god.

4. Du kan aldri virkelig vite

New Age solipsisme : Ideologien om at kunnskap om noe utenfor ens eget sinn er usikker, det kan ikke være en objektiv virkelighet og ingenting kan virkelig bli kjent.

Rettelse: Persepsjon er IKKE virkelighet: vår jobb er å samkjøre de to. Solipsisme er et avgjørende kjennetegn på åndelig umodenhet. Å ta avstand fra denne sykelige ideologien er et sikkert tegn på begynnelsen av menneskelig modenhet og åndelig utvikling.

5. Godta urettferdighet, ikke gi det motstand

Misbruk av meditasjon og yoga. New Age-bevegelsen har forvrengt og misbrukt disse praksisene, for å forlede folks tanker fra det faktum at de er blitt slaver, og gjøre det lett for dem å akseptere verdens nåværende tilstand som deres «lodd i livet» (karma). «Aldri prøv å aktivt endre noe som er galt med denne verden.»

Rettelse: Meditasjonens rette formål er å balansere venstre / høyre- balansen i hjernen. Yogaens rette formål er å hjelpe oss med å oppdage hva vårt SANNE KALL er, og motivere oss til å GJØRE DET (aktivt). Begynn å si «Nei». Riktig bruk av «makt» er IKKE det samme som «vold.»

6. En utvannet «Lov om tiltrekning»

New Age-varianten av «Law of Attraction» er i stor grad basert på modaliteten til «Service-til-Selv».

Rettelse: Naturloven: Den EKTE «Lov om tiltrekning» er et system av universelle, ikke-menneskeskapte, bindende og uforanderlige forhold som styrer konsekvensene av all atferd. Det er service til sannhet, ikke selv. Vi samskaper vår virkelighet i harmoni med naturloven.

7. Å snu det andre kinnet (det jevner ut arrene!)

Den falske forestillingen om ubetinget tilgivelse.

Rettelse: Ekte tilgivelse betyr IKKE å fortsette å unnskylde den som forsettlig og med vilje gjør galt, uendelig mange ganger. Det er i beste fall naivitet og i verste fall medvirkning til ondskap. Vi må stå opp for det vi tror på og IKKE tolerere andres skadelige handlinger.

8. Kaos bør fryktes

Hvis jeg gir opp frihetene mine, vil jeg være trygg. Det nåværende «kontroll & slaveri-systemet handler om å begrense fri vilje, vekst og ambisjoner, gjennom ødeleggelse av potensialer: ved å drepe fantasien vår.

Rettelse: Å bygge bro: Ekte frihet inkluderer uendelige potensialer og muligheter, som per definisjon inkluderer muligheten for kaos. Dette må omfavnes uten frykt hvis vi skal være frie. «Anarki» betyr ikke kaos: det betyr «Ingen herskere, ingen mestere.» Vi må slutte å tro på «autoritet.»

9. Vi må alltid føle oss bra

Det er iboende oss å ville være komfortable, og dette spilles på av våre herskere, som stadig distraherer oss med flere og flere måter å isolere oss fra virkeligheten på.

Rettelse: Sannheten om den nåværende menneskelige tilstanden BØR gi oss ubehag. Dette kalles å være våken, bevisst. Vi bør bruke det ubehaget for å motivere oss til å skape EKTE forandringer i verden gjennom våre HANDLINGER.

”Man blir ikke opplyst av å forestille seg skikkelser av lys, men ved å gjøre mørket bevisst. Den siste prosedyren er imidlertid ubehagelig og derfor ikke populær. » —Carl Jung

10. Sannhet trenger ikke å forsvares

Konfronter aldri noen på deres vrøvl og bullshit (selv om det skader mennesker). Det er ikke nødvendig å forsvare sannheten.

Rettelse: VI er instrumentene sannheten opererer gjennom i verden. Forbrytere bør stilles til ansvar. En annen virkelighet kan bli snakket inn i våre eksistens av oss, hvis vi bryr oss nok til å lære sannheten, og deretter utvikle motet og viljen til å forsvare den for enhver pris.

Denne listen ble samlet av Brendan D. Murphy med takk til Mark Passio, Tim McClew og Juliet J. Carter. Oversatt av Kilden.info

ASPARTAM forkledd som AminoSweet – påminnelse

Aspartam har vært et av de mest kontroversielle tilsetningsstoffer i mange år, og noen hevder det er en av de farligste ingrediensene som brukes i mat og drikke.

Den offisielle påstanden er at tilsetningsstoffet er trygt, og lovgivende instanser ignorerer gjerne de negative resultatene fra enkelte studier.

Aspartam har vært knyttet til en rekke helseproblemer, fra epileptiske anfall til fatale hjerteproblemer hos kvinner. I senere tid har studier vist koblinger mellom aspartam og diabetes, fedme, kreft også økt risiko for hjerte-, nyre-, og hjerneskader. Fortsett å lese ASPARTAM forkledd som AminoSweet – påminnelse

Kalde dusj -10 helsemessige fordeler

Hvor mange av oss kan faktisk si at vi tar regelmessige kalde dusjer? Bor du i et kaldere klima, er antall kalde dusjer du tar enda færre. Men kalde dusj og bad har en lang historie i mange kulturer, og med god grunn. Vincenz Priessnitz, en bonde på 1920-tallet, utviklet og markedsførte en medisinsk behandling han kalte hydroterapi.

Han solgte konseptet med å bruke kaldt vann for å kurere en lang liste helseplager, og oppnådde nesten umiddelbar suksess. Utover 1920-tallet begynte populariteten av hydroterapi å avta og vakle, da medisinske fagfolk begynte å stole mer på medisiner for å behandle sykdommer og luksusen av varme dusjer begynte å øke. Men bruk av hydroterapi som en levedyktig medisinsk behandling stoppet aldri helt. Fortsett å lese Kalde dusj -10 helsemessige fordeler

Psykopatens syklus i forhold : idealisere – devaluere og kaste

Av Claudia Moscovici
psychopathyawareness
Oversatt av Anita Sweeney for Kilden.info

(Psykopater og narsissister kan være av begge kjønn. Både psykopater og narsissister har samme type syklus av mishandling og den gjentar seg gjennom hele livet deres. red.anmerkning)

Fordi psykopater lider av uhelbredelige personlighetsforstyrrelser,vil de gjenta om og om igjen den samme syklusen i forhold, uansett hvem de dater eller hvor lenge et forhold varer. Relasjoner med dem er alltid som slott, eller noen ganger ekteskap, bygget på sand. I dag vil jeg beskrive hele prosessen med psykopatisk forførelse, fra dens tilsynelatende ideelle begynnelse til dens alltid bitre avslutning.

Den psykopatiske bindingen følger visse forutsigbare stadier: idealisere, devaluere og kaste. Denne prosessen kan ta flere år eller bare noen få timer. Det hele avhenger av hva psykopaten ønsker fra deg og om du presenterer en utfordring for ham. Hvis psykopaten ønsker skinn av respekt, en fasade som han kan skjule sin perverse natur bak og virke ufarlig og normal, så han kan etablere et langsiktig samarbeid med deg eller til og med gifte seg med deg. Hvis alt han ønsker er å ha det moro, vil det være over i løpet av et par timer.

Hvis han ønsker stimulering og avledning gjennom en affære, kan han bli med deg så lenge du utfordrer ham. Til tross for forskjellene i tidslinjen, forblir konstantene disse: det blir slutt, før eller senere, du vil  bli forkastet (eller bli ledet av psykopatens dårlig oppførsel til å forkaste ham) så snart du ikke lenger tjener hans behov.

Babiak og Hare forklarer at selv om psykopater er svært manipulerende, er prosessen med å idealisere, devaluere og kaste en naturlig del av personligheten. Med andre ord, det er ikke nødvendigvis beregnet hvert øyeblikk i forholdet.

Enten bevisst eller ikke, vil psykopater vurdere nytteverdien av sine romantiske partnere. Under utredningsfasen, vil psykopater samhandle tett med sine ofre for å finne ut hvordan de tenker og fungerer. De stiller sonderingspørsmål, for å oppdage offerets uoppfylte behov og svakheter. De lokker sine ofre med løfter om å tilby dem alt de har savnet i livet. Hvis du er på vei opp igjen etter en skilsmisse, tilbyr de deg vennskap og et spennende nytt romantisk forhold. Hvis du har lidd et dødsfall i familien, vil de late som de er en sympatisk venn. Hvis du går gjennom økonomiske vanskeligheter, låner de deg penger for å virke sjenerøs.

Under manipulasjons-fasen, konstruerer psykopaten en «psykopatisk fiksjon.» De smører på sjarmen for å hekte sine ofre følelsesmessig og få deres tillit. De presenterer seg som godhjertede individer. Selvsagt, og for å klare det tyr psykopater til vanvittige løgner, siden de i virkeligheten er det stikk motsatte. I romantiske forhold spesielt, fremstiller de seg selv ikke bare som kompatibel med deg, men også som en sjelsfrende. Som et tilsynelatende kompliment til deg, presentere de også seg selv som ditt speilbilde. De hevder å dele dine interesser og følelser. Denne psykologiske bindingen knyter deg til dem og utnytter din indre personlighet, gir et løfte om større dybde og muligens intimitet, og tilbyr et forhold som er spesielt og unik og evigvarende.

Fordi psykopater er gode manipulatorer og overbevisende løgnere, har vi sett at mange av deres ofre ikke enser faresignaler. Under de tidlige fasene av et romantisk forhold, vil folk generelt ha en tendens til å bli altfor blendet av eufori og forelskelse til å fokusere på og legge merke til røde flagg. I denne innledende fasen, viser psykopater seg frem med sin beste atferd. Generelt sett går de lei altfor lett til å være i stand til å opprettholde masken av tilregnelighet konsekvent veldig lenge. Idealiseringsfasen av forholdet varer vanligvis inntil psykopaten intuitivt føler at han har deg på kroken eller inntil han er blitt lei av forholdet og flytter til andre mål. Han viser sitt sanne jeg, når han ikke har noen grunn til å late som lenger. Når psykopater har tømt et offer for all verdi, det vil si når offeret ikke lenger er nyttig, forlater de offeret og går videre til noen andre.

Dette reiser spørsmålet om hvorfor en psykopat idealiserer sine ofre i begynnelsen. Hvorfor investerer psykopater så mye krefter, tid og energi på å gi en illusjon av intimitet og mening i et forhold, gitt at de egentlig aldri knytter seg ordentlig til andre mennesker i første omgang? Et opplagt svar vil være at de gjør det for moro skyld og utfordringen. De nyter både å jakte og drepe, forførelse og svik. Det ekstra krydderet er å skape illusjonen av at de er noe de ikke er. De liker også å observere hvordan de lurer andre til å tro denne illusjonen de har skapt. Dessuten, når en psykopat uttrykker beundring, smiger eller entusiasme for noen, er det alltid fordi han ønsker noe fra denne personen. Jeg tror imidlertid at denne forklaringen er noe reduktiv. Mange psykopater opplever kraftige tvangstanker som ligner intense lidenskaper. Denne forklaringen skiller ikke ut bedragere som er falske for å lure noe ut av noen, fra psykopater som er «forelsket», som arbeider med sine ofre for det som i utgangspunktet virker selv for dem, som «romantiske» grunner.

En bredere forklaring som ville inkludere begge typer psykopater kan se omtrent slik ut: som forskning bekrefter, alle psykopater lider av overfladiske følelser som gjør deres tilknytning til andre flyktig og overfladisk, i beste fall. Når de vil ha noe, eller noen, forfølger de dette målet med all sin makt. De konsentrere alle sine krefter på det. Når dette målet er penger eller en jobb eller noe utenfor deg selv, kan deres streben virke noe falsk. Du er kun et middel til det tar slutt. Du ble aldri idealisert for deg selv, men for noe annet. Men når deres mål er faktisk deg, som de forfører eller til og med gifter seg med, føles deres streben som en idealisering. I midlertidig representerer du målet for deres ønske, er svaret på deres behov, kjærligheten til livet og nøkkelen til deres lykke. Men denne følelsen av eufori vil ikke vare lenge fordi det er tomt i kjernen. Som vi har observert, når psykopater føler de har deg i sitt grep, så snart din identitet, håp og forventninger er festet til dem, blir de lei deg og går videre til nye kilder til glede og adspredelse. Vi har også sett i Cleckley studie at den samme logikken gjelder for deres andre mål også. Psykopater blir ganske raskt trett av jobbene sine, deres geografiske plassering, sine hobbyer og sine pedagogiske bestrebelser. Men det gjør så mye mer, og det føles så mye mer personlig, når det de blir lei av er deg selv.

Deres tap av interesse vises som en devaluering. Fra å være sentrum i psykopatens liv, blir man plutselig bare et hinder for deres neste jaktstart. Siden psykopater er intuitivt dyktige på «dosering», gir de deg akkurat nok validering og oppmerksomhet til å holde deg på kroken, slik at du ikke umiddelbart merker devalueringen. Det er som om psykopaten intuitivt vet når han skal være sjarmerende igjen (for ikke å miste deg) og når du skal presse dine grenser, lenger og dypere. Devalueringen skjer gradvis, jevnt og trutt. En dag legger du endelig merke til det, og lurer på hvordan du har tillatt deg selv å synke så dypt. Av og til kaster han deg et bein og tar deg med ut, planlegger en romantisk kveld, sier snille og kjærlige ting for å avlede deg og avfeie din sunne intuisjon på at du blir mishandlet. Hvis psykopaten tillater seg å behandle deg verre og verre er det ikke bare fordi du er mye mindre spennende i hans øyne. Det er også fordi han har programmert deg til å tenke mindre godt om deg selv, og akseptere hans tvilsomme oppførsel. Fordi du ønsker å holde på fantasien om det ideelle forholdet han dyrket, går du inn i fornektelse. Du aksepterer hans usannsynlige unnskyldninger. Du aksepterer økende frykt og tvil. Du rasjonalisere hans uforklarlige fravær, hans stadig hyppigere emosjonelle utbrudd, hans bryske og kalde svar, hans smålige og ondskapsfulle måter å «straffe» deg på når du hevder dine behov eller for å bøye din vilje.

Men på et tidspunkt når han synker til et nytt lavmål, eller når du tar ham i enda en løgn, slipper du ut av en forsettlig fornektelse som har vært din måte å justere det giftige forholdet på. Fordi han har skadet din selvfølelse, spør du deg selv hvorfor dette har skjedd, og hva du gjorde galt. Hvis han var utro mot deg, klandrer du den andre kvinnen eller kvinner involvert. Psykopaten oppfordrer deg til å forfølge slike falske fakta. Faktisk oppfordrer han til alt som flytter oppmerksomhet fra hans ansvar for det som går galt med forholdet. Han sørger for at du klandrer deg selv. Han legger også skylden på de andre kvinnene. Han antyder at du ikke var god nok for ham. Han hevder at de andre kvinnene fristet eller forfulgte ham. Men det er bare en avledningsmanøver, en taktikk. Du har feil og du har gjort feil, men i det minste er du ærlig og ekte. De andre kvinnene som er involvert kan ha vært anstendige mennesker, jordens avskum eller noe i mellom. Tenk på det. Betyr det egentlig noe hvem og hva de var? Du er ikke involvert med de andre kvinnene. De er ikke dine livspartnere, ektefeller, dine elskere eller dine venner. Det som betyr mest er hvordan din egen partner oppfører seg. Han er først og fremst ansvarlig for sine handlinger. Ikke du og ikke de andre kvinnene.

Husk alltid på at psykopater vrir på sannheten for å tilpasse sine mål i øyeblikket og for å spille «mind games». Når du faktisk hører hva de sier i stedet for å bli imponert over hvor oppriktig de prøver å være, vil deres fortellinger ofte høres inkonsekvent og lite troverdig ut. Hva de sier om andre kvinner, både i fortid og nåtid, er mest sannsynlig en forvrengning også. Psykopater projiserer ofte sine egne feil på andre. Hvis de forteller deg at de ble forført, var det mest sannsynlig det motsatte. Hvis de forteller deg at deres tidligere kjærester mishandlet dem, var utro mot dem, gikk lei av dem, forlot dem, hør godt etter for det er nok det de selv gjorde mot disse kvinnene. Deres løgner tjener en dobbel funksjon. De bidrar til å etablere troverdighet hos deg, så vel som å gi dem den ekstra spenningen ved å lure deg enda en gang.

Så hvorfor ble du kastet, lurer du kanskje på? Du ble devaluert og kastet fordi du aldri ble virkelig verdsatt for den du er. Som vi har sett er relasjoner med psykopater midlertidige avtaler, eller rettere sagt svindel. Analogt, for dem er andre mennesker objekter for avledning og kontroll. Den mest flatterende og trivelige fasen av deres kontroll, den eneste som føles euforisk og magisk, er  idealiseringsfasen. Det er når de bøtter på sjarmen og gjør alt de kan for å overbevise deg om at du er den eneste for dem, og at de er perfekt for deg. Det er veldig lett å forveksle denne fasen for ekte kjærlighet eller lidenskap. Men det som uunngåelig følger i intime forhold med en psykopat er verken behagelig eller flatterende. Når de blir lei av deg fordi spenningen med den første erobringen har forsvunnet, opprettholder de kontrollen over deg gjennom bedrag, isolasjon, misbruk, gaslighting og ved å undergrave din selvtillit.

Det er da du skjønner at devalueringsfasen har satt inn. Du gjør hva du kan for å gjenvinne din privilegerte status. Du prøver å gjenerobre spenningen og sødmen av idealiseringsfasen. Du ønsker å gjenvinne din rettmessige trone som dronningen du trodde du var i hans øyne. Men det er et umulig mål i en stadig svinnende horisont. Hvert krisesenter forteller ofre for vold, at mishandlingen vanligvis blir verre, ikke bedre med tiden. For overgripere som psykopater, er makt vanedannende. Det fungerer som et rusmiddel. Dosen må stadig økes for å oppnå samme effekt. Kontroll over andre, spesielt seksuell kontroll, gir psykopater glede og mening i livet. For å få samme rusen av å kontrollere deg over tid må de stramme til skruene. Øke dominansen. Øke manipulasjon. Isolere deg videre fra de som bryr seg om deg. Undergrave tilliten og grensene mer, slik at du blir enda svakere og mindre i stand til å stå opp for deg selv. Jo mer du sliter med å møte psykopatens krav, jo mer vil han be deg om. Inntil du har ingenting igjen å gi. Fordi du har skjøvet dine moralske grenser så langt som de kan komme. Du har blitt fremmedgjort for din familie og venner av psykopatens subtile manipulasjon eller utilslørte oppfordring. Du har gjort alt du kunne for å tilfredsstille ham. Likevel, etter den første idealiseringsfasen, er ingenting av det du gjorde bra nok for ham.

Det viser seg at han har helt glemt de kvaliteter han en gang så i deg. Hvis og når han snakker om deg til andre, er det som om han skammer seg over deg. Det er ikke bare fordi han mistet interessen for deg. Det er også det instinktive og strategiske trekket til et rovdyr. Hvis din familie, hans familie, dine felles venner alle har mistet respekten for deg, er du alene med ham i verden og han kan kontrollere deg så mye enklere enn hvis du har eksterne kilder til validering og emosjonell støtte. Psykopater konstruerer en «oss mot dem» verdensbilde. I utgangspunktet fremstiller de forholdet som privilegert og bedre enn de ordinære kjærlighetsforhold normale mennesker danner. Dette er selvfølgelig alltid en illusjon. Faktisk er det motsatte sant. Et intimt forhold med en psykopat er langt dårligere enn noen andre normale menneskelige forhold, der begge mennesker bryr seg om hverandre. Et slikt forhold er nødvendigvis ensidig og forvrengt. Det er humbug på begge sider. Er han en fullbyrde narsissist, elsker han ingen andre enn seg selv og bryr seg ikke om annet enn sine egoistiske ønsker.

Hvis og når han gjør noe fint, er det alltid for å oppnå noe: et middel som helliger hans mål eller for å styrke hans falske gode ansikt utad. Dr. Jekyll er i virkeligheten alltid Mr. Hyde på innsiden. Og selv om du kan være i stand til kjærlighet, er du ikke forelsket i den virkelige ham, men bedrageren, løgneren, manipulatoren, spilleren, den hule, hjerteløse mannen han er, men som den sjarmerende illusjon han skapte og som du først trodde, som blir stadig mer usannsynlig å tro over tid. Fra begynnelse til slutt, er det eneste dette falske forholdet kan tilby deg, en giftig kombinasjon av falsk kjærlighet og reell mishandling. Han lager den psykopatiske bindingen (traumatisk binding/trauma bonding) gjennom bedrag og manipulasjon. Du opprettholder den gjennom selvoppofrelse og fornektelse.

Men ganske snart, når du finner deg selv alene med psykopaten, ser du at det ikke er oss mot dem, dere som par over og mot alle andre. Det er han mot deg. Han vil fungere som din verste fiende, noe han egentlig er ikke som din beste venn og beundrende partner han hevdet å være. Hvis han kritiserer deg foran andre eller mer subtilt, fremmer motsetninger mellom deg og familiemedlemmer og venner, er det for å ytterligere slite deg ned og undergrave dine sosiale bånd. Når han er trett av deg, induserer han andre til å se deg på samme måte som han gjør: som noen uverdig ham; som noen du kan bruke, fornedre og kaste. Før var du vakker, og ingen kvinne kunne sammenlignes med deg. Nå er du i beste fall ordinær i hans øyne. Før ble du dyrket og var intelligent. Nå er du lettlurt som blir lurt av ham. Før var du verdig og trygg. Nå er du isolert og ynkelig. Akkurat på det tidspunktet du føler at du bør bli belønnet for ofring av dine verdier, behov, ønsker og menneskelige obligasjoner – alle for å tilfredsstille ham, forkaster psykopaten deg. Han har fått nok. Han har fått alt han ville ut av deg. Bøyd deg ut av form. Tatt det bort med krav etter krav og stjålet din verdighet og lykke. Det viser seg at belønningen du får for all din hengivenhet og innsats, er å bli nesten ødelagt av ham. Ved å ignorerer dine egne behov og oppfylle bare hans, eller oppfylle dine for å få hans godkjennelse, har han forvandlet deg til en skygge av det livlige, trygge menneske du en gang var.

Han bruker dine svakheter mot deg. Han gjør også dine gode kvaliteter til feil. Hvis du er trofast, ser han din trofasthet som en svakhet, et tegn på at du ikke var attraktiv nok til å være utro. Ingen andre ville egentlig ha deg. Hvis du er dydig, utnytter han din ærlighet mens han lyver og er utro mot deg. Er du lidenskapelig, bruker han din sensualitet til å forføre deg og lure deg gjennom dine egne ønsker, følelser, håp og drømmer. Hvis du er reservert og beskjeden, beskriver han deg som asosial og kaldblodig. Hvis du er trygg og utadvendt, ser han deg som flørtende og upålitelig. Hvis du er hardt arbeidende, med mindre han er avhengig av pengene dine, ser han deg som en arbeidshest utnyttet av sjefen din. Hvis du er kunstnerisk og kultivert, undergraver han det. Han sørger for at du føler at alt du lager er verdiløst og kan umulig interessere andre. Du er heldig at det noen gang interesserte ham. Etter idealiseringsfasen er over, er det ingen måte å behage en psykopat. Du taper, han vinner. Men husk at hans kritikk er enda mindre sann enn hans opprinnelige overdrevet smiger. Når alt er sagt og gjort, er den eneste sannhet igjen, at hele forholdet var et rent bedrag.

Prosessen med den psykopatiske bindingen er programmerbar. Den er utrolig elegant og enkel gitt kompleksiteten av menneskelig atferd. Idealisere, devaluere og kaste. Hvert trinn er fornuftig når du tar tak i den psykologiske profilen til en psykopat, et (u) menneske som lever for gleden(rusen) av å kontrollere og skade andre.

1) idealisere: ikke deg, men uansett hva han ønsket fra deg og bare for uansett hvor lenge han ønsket det.

2) devaluere: når han har deg i sin hule hånd, setter kjedsomheten inn og han mister interessen.

3) Kast: etter at han har fått alt han ønsket fra deg og har trolig sikret andre mål og ofre.

For deg, er denne prosessen ulidelig personlig. Det kan ha kostet deg din tid, ditt hjerte, dine venner, din familie, din selvfølelse eller din økonomi. Du kan ha satset alt du hadde og gitt alt du kunne for dette forholdet. Det kan ha blitt hele livet ditt. For psykopaten, er imidlertid hele prosessen ikke helt personlig. Han kunne ha gjort det samme med omtrent alle som slapp ham inn i deres intime liv. Han vil gjøre det igjen og igjen med alle han forfører. Det handler ikke om deg. Det handler ikke om den andre kvinnen eller kvinnene som ble satt opp mot deg (triangulere) for å konkurrere om ham og validere hans ego, for å gi ham nytelse, for å møte hans ustadige behov. Han var ikke sammen med dem fordi de er bedre enn deg. Han var sammen med dem av samme grunn som han var sammen med deg. For å bruke dem, kanskje for ulike formål enn han brukte deg, men med den samme ødeleggende effekten. Han vil alltid behandle andre på en lignende måte som han behandlet deg. Idealisere, degradere og kaste. Skyll og gjenta. Denne prosessen, dette forholdet var, er og vil alltid bare handle om psykopaten, så lenge du bor hos eller er sammen med ham.

 

Norske bøker om narsissisme og psykopati

«Sannheten seirer»
Hvordan avsløre og hjelpe deg selv ut av forhold med narsissister
Kvadrat banner

«Null kontakt & motmakt»
Gjenkjenn narsissister & deres flygende aper
Kvadrat banner

 

 

Er kaffedrikkere mindre deprimerte og gladere?

Føler du at dagen din blir bedre etter første sup av morgenkaffe, eller motsatt uutholdelig om du ikke får din daglige dose? Nyere forskning tyder på at vi trenger koffein for å forebygge nedstemthet og depresjon.  Ikke nok med det, jo mer du drikker desto bedre effekt skal det ha mot depresjon.

Koffein er det mest populære stoffet vi bruker i hele verden for å stimulere sentralnervesystemet,  og kaffe utgjør hele 80% av vårt koffeinforbruk, ifølge en nyere studie i Archives of Internal Medicine. Vi finner også koffein i te, sjokolade, brus og tabletter. Er du likevel av de som drikker kaffe med en bismak av skyldfølelse fordi det sies å være usunt?

Kvinner dobbelt så utsatt

50739 kvinner ble fulgt over en tiårsperiode av forskere fra Harvard School of Public Health, for å undersøke om det var en forbindelse mellom depresjon og drikking av kaffe eller andre koffeinholdige drikker. Gjennomsnittsalderen var 63 år og de som ikke var deprimerte da studien begynte, ble fulgt de neste 10 år.

Tidligere forskning blant menn, antydet en forbindelse mellom kaffeinntak og risiko for depresjon. Nå ser det ut til at kvinner blir enda mer påvirket, da dobbelt så mange kvinner som menn opplever depresjon i løpet av livet.

Forskerne definerte depresjon ved at nye diagnoser på klinisk depresjon ble rapportert og pasientene ble satt på anti-depressive medikamenter fast de siste to årene. Under den 10 år lange oppfølgingen ble 2607 nye tilfeller av depresjon oppdaget.

Da de sammenlignet kvinner som drakk èn kopp kaffe eller mindre per uke, med kvinner som drakk 2-3 kopper kaffe daglig, var det 15% mindre risiko for depresjon hos de med høyest konsum.

Jo mer kaffe desto gladere vi blir

Forskerne oppdaget i tillegg at de som drakk fire kopper kaffe eller mer per dag hadde en gevinst på 20% mindre risiko for depresjon.  Og her snakker vi om koffeinholdig kaffe, for det ble ikke funnet noen sammenheng mellom koffeinfri kaffe og risiko for depresjon.  Det er likevel ikke anbefalt gravide å innta koffeinholdige drikker.  

Annen forskning har vist at kaffe kan være smertestillende og skjerpe tankene dine. Det kan også hindre hudkreft og føre til at du lever lengre.

Forskerne ønsker flere studier for å avgjøre om koffein faktisk har en forebyggende effekt mot depresjon.

Deres konklusjon er: I denne store utstrakte studien, fant vi at risikoen for depresjon avtar med økende inntak av koffeinholdig kaffe. Videre undersøkelser er nødvendig for å bekrefte disse funnene, og for å avgjøre om vanlig konsum av koffeinholdig kaffe kan bidra til å forebygge depresjon.

Foreløpig kan vi kanskje si, drikk kaffe og vær glad.

 

Bilde: thelucidnutritionist.ne

Kilder:

Coffee, Caffeine, and Risk of Depression Among Women

Forskning som viser positiv helseeffekt av kaffekonsum

 

 

http://blogglisten.no/c.js?id=51827

Kampen om tanken – krigserklæringen

ilabl-logo

Hva skjer når en gruppe mennesker føler seg så truet av det de mener» ikke finnes» som Gud, spøkelser og healing at de går til krig mot det? Hvordan kriger man mot «ingenting»? Hvem er fienden? Hvilke våpen bruker de? Hvor foregår slaget og ikke minst hva og hvem skal beseires?

Denne artikkelen er en innledning til en dokumentasjon av krigserklæringen Human-Etisk forbund og foreningen Skepsis sendte til alternativbevegelsen året 2011.  Så uhildet som mulig skal vi kartlegge hva som skjedde, hvem aktørene er, hvordan ting utviklet seg og hvor «krigen» står i dag.

Artiklene vil i tillegg vise subjektive erfaringer og meninger fra de som ble utpekt som «fiender» i  «kampen om tanken».

Det er ikke meningen å henge ut enkeltindivider, selv om utsagn fra individer er med som dokumentasjon.  Det er hovedaktører, direkte ansvarlige tilknyttet Human-etisk Forbund, Foreningen Skepsis og Vepsen vi har fokus på.

Aktørene – Krigsherrene og fiender

Krigsherre – Human-etisk forbund (HEF)

Forbundet ble stiftet i 1956 i Oslo. Initiativtaker var Kristian Horn (bildet), som var styrets leder de første 20 år. Han utformet forbundets idégrunnlag og utviklet kontakten med  International Humanist and Ethical Union(IHEU).

Forbundet har over 81 000 medlemmer (2013). Human-Etisk Forbund er pr i dag den største livssynsorganisasjon i Norge, utenom Den norske kirken.

Gjennom 50 år har forbundet vært en tydelig stemme i norsk samfunnsdebatt. Det har utrettelig kjempet for å skille stat og kirke, mot kristne formålsparagrafer i barnehage og skole, for livssynsfrihet, menneskerettigheter og kvinners og minoriteters rettigheter.

Human-etisk forbund mottar 65 millioner kroner årlig i statstøtte.

HEF har også lagt seg på en redigeringspraksis i Wikipedia som viser deres sterke vilje til å omskrive fakta og spre sin egen propaganda, i likhet med Skepsis.

[blockquote style=»1″]Det norske folk fortjener å bli gjort oppmerksom på at hva man leser på norsk Wikipedia ofte er svært politisk farget informasjon. Poenget er for øvrig ikke selve utdannelsen, men den betydelige aktiviteten som gjennomføres for å hindre korrekt informasjon. Hanne Nabintu Herland[/blockquote]

Krigsherre  – Foreningen Skepsis

SKEPSIS er tilknyttet et internasjonalt nettverk av lignende organisasjoner (CSI og ECSO]

Moderorganisasjonen i USA, Committee for Skeptical Inquiry (tidligere Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP)), ble opprettet som et svar på den okkulte eksplosjon USA opplevde mot slutten av 70-tallet. Media ble fylt av reportasjer om påståtte overnaturlige fenomener, mens få motforestillinger kom fram.

SKEPSIS er en uavhengig sammenslutning av engasjerte mennesker med det formål å fremme og publisere resultater av kritiske undersøkelser av fenomener som moderne sagn, mirakelberetninger, astrologi, parapsykologi, UFOer og andre ”okkulte” emner.

SKEPSIS skal være et kritisk korrektiv til fantastiske og dårlig begrunnede påstander i norsk offentlighet.

Iblant arbeider vi ute i feltet som kritiske «ghostbusters», når det er behov for undersøkelse av «uforklarlige» hendelser. Til støtte i vår virksomhet har vi en ekspertgruppe bestående av forskere og spesialister på ulike felt. Skepsis har cirka 1000 medlemmer i Norge.

Skepsis internasjonalt er kjent for å aktivt endre Wikipedia-informasjon til å passe deres agenda og fremme egen propaganda.
Slik manipulerer «skeptikerne» Wikipedia & Google

KrigsherreVepsen

Vepsens formål er å drive gravende journalistikk om voldelige, rasistiske, totalitære eller hatefulle og antidemokratiske miljøer og grupper. Ansvarlig redaktør for Vepsen er John Færseth

I styret for Foreningen Vepsen sitter:

Kontaktperson John Hilmer Berge Færseth (f 1972)
Styrets leder Jan Henrik Lunde (f 1963)
Styremedlem Kjetil Braut Simonsen (f 1981)
Styremedlem Sigbjørn Johannes Lindbråten (f 1986)
Styremedlem Tor Erlend Bach (f 1964)
Styremedlem Øystein Hoel Blixhavn (f 1987)

Fiender 

Alternativbevegelsen  – sekkebegrep på mennesker som er annerledestenkende gjerne med et spirituelt og holistisk utgangspunkt.  Det er ingen organisasjon som samler denne bevegelsen eller mottar pengsestøtte fra staten.

Alternativ behandlere – alle som gir helseråd og behandling som ikke går inn under skolemedisin. Her er det bransjeorganisasjoner for noen av behandlingsformene.  Ingen mottar pengestøtte fra staten.  Leger og helsearbeidere som er positive til eller driver med alternativ behandling selv, er inkludert.

Vaksinekritiske  – mennesker som av ulike grunner er kritiske til/ avviser helt vaksiner og den ensidige informasjon som blir gitt fra offentlig hold.  Vaksineaksjon.no har samlet noen, men har ingen statlige midler for drift. For det meste er vaksinekritiske enkeltstående individer som har tar individuelle valg i forhold til det tilbudet staten gir rundt vaksinasjon. Vaksinasjon i Norge er valgfritt.

Konspirasjonsteoretikere – sekkebegrep på mennesker som har konspirasjonsteorier. «En konspirasjonsteori forsøker å forklare en politisk, sosial eller historisk hendelses bakenforliggende årsak som en hemmelig og ofte avledende sammensvergelse, iscenesatt av en hemmelig allianse mellom mektige personer (noen ganger omtalt som «en usett maktelite») og ikke som åpne aktiviteter eller som naturlige hendelser.»

I følge HEF/Skepsis/Vepsen er denne «gruppen» en del av alternativbevegelsen som et mannlig innslag i en ellers kvinnedominert alternativ bevegelse.

Samfunnskritikere og dissidenter

Alle som motsier HEF/Skepsis/Vepsen

love-and-war

Det var en gang

Året 2011 er det historiske utgangspunktet for en reell og delvis virtuell kamp om hvilket plattform vår samtid skal bygges på og hvem som «eier sannheten». Går vi helt tilbake til 2009 under «svineinfluensa epidemien», ser vi kanskje utgangspunktet for hvorfor HEF/Skepsis pønsket ut en plan for å dra ut enkelte grupper i befolkningen de ønsker å forfølge.

Kampen  foregår for det meste på nett og ord er våpenet.  Ord ladet med informasjon, mettet av tanker og følelser som skal berøre mottaker, bevege dem i «riktig» retning og avgjøre hvem som er «seierherre». Ordene bestemmer om du er frende eller fiende, om du er med eller mot, eller bare observerer hvor gale mennesker kan bli over bokstaver som ramler inn på en skjerm.

«Krigsherrenes fotsoldater» flanker, spionerer, lager taktikk og angriper i en blodsløs kamp mot det ukjente, usynlige og uforklarte. De er samlet og organiserte mot en flokk individualister de vil ringe inn. Vi kaller det «Kampen om tanken». For hvilke vei bærer ytringsfrihetens kår og på hvilke premisser skal vi få være frie individer i et mangfoldig samfunn, uten å måtte enes om alt? Mener krigsherrene at det ikke er plass til alle?

Dødsbølgen og engler

Vi lar historien begynne i 2011. 11. mars det året, blir Japan rammet av et 9,0 jordskjelv og en tsunami, som skylte innover landet og skrelte  bort hjem, skoler og jobber, mennesker og dyr som pappfigurer. Verden var i hjelpeløs sjokk.  Direktesendte nyheter ga oss detaljert innsyn i japanernes grufulle livs- og dødskamp mot en sort dødsbølge som slukte  land og folk. I våre egne stuer ble vi mentalt og emosjonelt voldtatt av hendelsen som ingen kunne stoppe. Vi deltok uten å være tilstede, vi var preget men trygge.

Oppfordringer til å bidra til hjelpeaksjoner strømmet ut raskt. Vi som ikke var direkte rammet av katastrofen kunne  bidra på det viset vi maktet. Med mat, klær, penger. Det er forhåpentligvis et iboende instinkt å være medmenneske, og strekke ut en hånd til de som kjenner på kropp og sjel hvordan en slik katastrofe endevender liv på sekunder. Og det er opplagt at religiøse, troende og åndelige i tillegg har bedt, meditert og sendt gode tanker til de som var rammet. Det er noe som ligger i det å være troende. Å gi nestekjærlighet og håp, gi omsorg også til det indre plan der lys ikke synes å eksistere. Slik Prinsesse Märtha Louise og Engleskolen gjorde da de sendte ut følgende oppfordringer:

[blockquote style=»1″]Send englene til katastrofeområdet for å gi sitt lys, sinn frekvens, sin tone slik at Moderjord kan komme i balanse så fort som mulig. Husk at det alltid er en skjult velsignelse i alt…. Se lyset i alle muligheter. » «La englene støtte ofrene i katastrofeområdene og alle som er berørt, slik at de får kraft til å takle hva de står overfor.[/blockquote]

Mediene snappet dette opp på Engleskolens Facebook side, som i løpet av kort tid ble angrepet av en verbal springflo av rasende, hatefulle nordmenn i lynsjestemning. De strømmet til i tusentall, bokstavelig talt.

«Kongen burde pælme deg ut av landet og få deg medisinert og innlagt på livstid!!!!

«Du er ond og gal. Jeg skjemmes over å være fra samme land som deg.»

«Engler og andre eventyrvesen har ingenting i en naturkatastrofe å gjøre, er du ikke riktig klok?!»

«Du og dine er syke personer som ikke burde gå fritt i samfunnet.»

«Jeg hater folk som dere, som lurer og bedrar folk som lider. Fy faen for noen drittsekker dere er.»

En liten knippe holdninger, slett ikke de verste, som var å finne på Engleskolens Facebook vegg i dagene og ukene etterpå.

Hvor kom dette raseriet fra, dette hatet, denne forakten for noen menneskers praksis av sitt livssyn? Hvem ble skadet av denne oppfordringen? Hva provoserte egentlig?

Ingen liker å bli lurt

Nesten simultant med tragedien i Japan og hatstrømmen mot Engleskolen, hadde Human-etisk forbund (HEF) pønsket ut en kampanje de lanserte.  Gjennom målrettede reklame-og markedsføringstiltak som kostet noen millioner av våre skattepenger og i samarbeid med Foreningen Skepsis ble «Ingen liker å bli lurt» (ILÅBL) født.

søderlind-om-hef-skepsis

[blockquote style=»1″]Det er mange der ute som kommer med udokumenterte påstander om hvordan ting egentlig henger sammen, hva du egentlig skal mene og hvordan du egentlig bør leve livet ditt. Skal de få fortsette med lureriet sitt? Human-Etisk Forbund mener nei. Vi tar avstand fra klarsynte, kvakksalvere og krystallhealere, fra alle som utnytter deg økonomisk når du er i en sårbar situasjon eller skor seg på deg når du er ulykkelig.[/blockquote]

HEF gikk ut med en slegge helt bevisst for å skape debatt ble det sagt. De ville sørge for å bli hørt og sett og bevege samfunnet i en annen retning. Deres retning. De var lei av å se hvordan alternativ behandling ble ukritisk tatt i varmen og nærmest likestilt forskningsbasert skolemedisin. De var lei av av all den plassen disse alternative menneskene og deres fantasifostre fikk prege vårt samfunn. Nå skulle de fortelle hvordan ting egentlig henger sammen og de gjorde det med lidenskap og bestemthet, i den grad at de virket intolerante for alle som tenkte annerledes enn dem.

Etter  angrepene på Engleskolen, så det ut til at ILÅBL overtok den «rasende horde». Flokkdyrene som mente at  det var på tide å sette disse alternative hippiene og religiøse klovnene ettertrykkelig på plass. De ga verbale upper cuts til enhver som bedrev, brukte eller forsvarte alternativ medisin. Alternativ behandlere ( og folk flest) ble Googlet for å sjekke deres personalia, virksomhet og inntekt, for å sette dem i bås og vise at de visste hvem du var. De dro opp behandleres hjemmesider til offentlig spott og spe som alltid ble diskreditert per default om de forsvarte eller forklarte sitt fag.  Alternative var inhabile må vite, mens leger tilknyttet HEF selvsagt kunne uttale seg fritt om eget fag såvel som andres. I grunnen kunne alle tilknyttet HEF/Skepsis uttale seg fritt og sikkert om hva som var sant og usant. Selvgodheten og nedlatenheten var fremtredende.

Livssynsorganisasjonen HEF var ikke lenger bare en livssynorganisajon, men en moralsk vokter og menings-bærer av «sannheten» og en medisinsk institusjon med selverklært kompetanse. Deres tilhengere ble også på magisk vis medisinske allvitere som satte premissene for både diskusjonen og hva som var fakta.

Et mantra ble banket inn at  alle alternativ behandlere var svindlere, kvakksalvere og skamløse mennesker, som i ondskap utnyttet de syke og svake økonomisk. Uavhengig av hvilken forskning som ble fremlagt, ble alt avvist som kirsebærplukket tull. Hver eneste anekdotisk erfaring om effekt av en behandling, ble kategorisk avvist som tilfeldig, selv-bedragersk og tåpelige vrangforestillinger fra sinnsforvirrede mennesker. Etter hvert modererte de seg noe og kalte effekt for placeboeffekt.  Samtidig ble folk angrepet for å være vaksinekritiske og forsøkt erklært konspirasjonsteoretikere straks noen måtte finne på å kritisere autoriteter eller legemiddelindustrien.

Fienden er over alt

Hvem HEF egentlig angrep ble mer og mer ullent og flere og flere synes å være i nedslagsfeltet. Var du kritisk til en influensavaksine, var veien kort til at du ble stemplet Holocaustfornekter, høyreekstrem og antisemitt. Name calling er en sedvanlig del av deres «saklige» argumentasjon.  De nye hit-ordene konspirasjonsteoretiker, antisemitt og høyreekstrem ble klistret på flere og flere. Likte du en kommentar til en ukjent de stemplet som noe stigmatiserende, var du skyldig ved assosiasjon – guilt by assosiation. Du var en av «dem». Noen lot seg skremme av disse taktikkene.

Sannsynlig er kampanjen også en hevnaksjon mot Vaksineaksjonen som ble opprettet i 2009 under svineinfluensa epidemien. Vaksineaksjonen gikk offentlig ut og advarte mot alvorlige bivirkninger  som kunne oppstå som følge av vaksinen og fikk rett.   Vaksinekritiske og  vaksineukritiske hadde allerede etablert harde fronter  da ILÅBL ble lansert. Og de vaksineukritiske soknet selvsagt til ILÅBL.

Didrik Søderlinds gjentatte omkved var at alternativbevegelsen var befengt av farlige konspirasjonsteoretikere.  Og det kan vise seg han har rett, noe vi kommer tilbake til.  Søderlinds kompis John Færseth, medieviter og mangeårig OTO– medlem ble løpergutten for både HEF og Skepsis via gutteklubben Vepsen.  En mindre aktør med løperguttfunksjon i denne farsen.

Holdninger og budskap fra ILÅBL

didrik-antivaksine

nylund

selvmordsbombe

hinsides

Bøe Lindgren er  psykolog.

gran - slike som deg

En kvinnelig homeopat får «passet sitt» påskrevet.

eggen-ramme-dumme

dysleksi1

dysleksi2

Forfatter og frontfigur for ILÅBL Torgrim Eggen og livssynveileder og redaktør Didrik Søderlind er opptatt av åunderstreke at alternative er dyslektikere, mangler leseforståelse og er ganske enkelt dumme.

skolesystemetkarlsen-abb

Her blir vaksinekritiske sammenlignet med terroristen ABB på  ILÅBLs åpne Facebookside. Aksjonleder Gran lar kommentaren stå og dasker Karlsen med en fjær. Han dasker av og til med fjæren sin, men det har sjelden fått konsekvenser.

abb-gran

Alternative som var for påståelige og etterlyste kritikk av legemiddelindustrien eller kritiserte selve kampanjen, ble kastet ut av Facebook-siden til ILÅBL. Blokkert.  Kommentarer som over ble stående. Første halve året kampanjen pågikk, skjedde dette påfallende mye hos de som skulle lære andre mer om kritisk tenking og få de på gjerdet over på «deres» side.

En hard, indre kjerne aktivister viste seg tidlig med aksjonsleder Even Gran og livssynveileder Didrik Søderlind som ivrige dirigenter og pådrivere.  Husk at disse individene er ansatt og betalt av HEF for å utføre en jobb. Husk at HEF har 80 000 medlemmer og forvalter over 65 millioner kroner årlig de mottar av staten. Glem ikke at mennesker ansatt i en organisasjon driftet på våre skattepenger, erklærte denne «krigen» mot uorganiserte grupper og individer.

ILÅBL er en suksess

Etter noen ukers drift av kampanjen, oppsummerte HEF hva kampanjen var og ikke var og skrev blant annet dette:

[blockquote style=»1″]Apropos kongefamilien: Den norske troen på det overnaturlige har blitt godt hjulpet av Kongens datter, prinsesse Märtha Louise. Hun har brukt navnet sitt og prinsessetittelen til å argumentere for at vi alle har en ”skytsengel” som følger med oss og beskytter oss. Gjennom godt betalte kurs ønsker prinsessen å lære folk hvordan de skal kommunisere med disse englene.[/blockquote]

eggen-de-er-dumme

Penger er en sentral del av HEFs kritikk mot alt innen det alternative. Det at folk tjener penger på dette «udokumentete våset» er noe de snakker mye om. Som at Snåsamannen i sin alderdom tjente godt på sine bøker. At han ikke tok seg betalt for sine behandlinger over 50 år av sitt liv er underordnet. Han narret syke og svake mennesker til å tro han kunne hjelpe dem og skrev om det etterpå. Uakseptabelt – hilsen HEF. At forfatteren Torgrim Eggen tjener penger på sine bøker, er derimot legitimt. Alternative skal ikke tjene penger på noe alternativt. Punktum.

snasa-gransnasmannen-ondsnasmannen-svindlersnasamannen-fredsnasmannen-gratissnasamannen-nyborg

I det store og hele slo de seg på brystet og mente at kampanjen gikk så det suste. De alternative, populært kalt altiere, hylte og skrek om mobbing og trakassering, usakligheter og personangrep, mens ILÅBL-tilhengere enkelt og greit satte skapet på plass med saklig argumentasjon. Altiene var hjernedøde med forkvaklede sinn, uskolerte, uten leseforståelse, tungnemme, løgnere, svindlere, dyslektikere og overstadig emosjonelle. Adjektivene haglet sammen med rå latterliggjøring. Kampanjens bevisste harde og rigide angrepslinje, trigget forsvaret hos de som ble hugget løs på. Det er en ganske menneskelig reaksjon når man blir verbalt angrepet og ens integritet blir spottet.

gran-viharen-agenda

Flere konfrontere ILÅBL for å bedrive livssynkamp og misjonering, men nei de nektet. Even Gran klargjorde til slutt ikke bare HEFs agenda med kampanjen, men også det faktum at de ikke var interessert i å ha dialog med alternativbevegelsen. Husk det.

gran-ingenbrobygging

Kritisk tenkning ala HEF/Skepsis

[blockquote style=»1″]Hvis våre ord og gjerninger skader andre, kan vi derfor ikke frita oss for ansvaret ved for eksempel å hevde at vi gjorde det i beste mening. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, og derfor er vi etisk forpliktet til å stille spørsmål ved både egne og andres påstander og handlinger. Det å tenke kritisk betyr ikke bare at vi skal forholde oss kritisk til ulike påstander – det være seg om medisin, kosttilskudd, dårlig belagt forskning, healing, spøkelser, ville konspirasjonsteorier og rykter om andre mennesker. Vi må også være kritiske til oss selv og til vår egen tenkning. Vi har veldig lett for å overse det som ikke stemmer med våre forutinntatte oppfatninger og bare se det som styrker våre synspunkter. Det handler ikke bare om de tingene vi kan måle naturvitenskapelig, men også om våre holdninger til menneskene rundt oss. Har du først bestemt deg for hvordan et menneske eller en gruppe mennesker er, vil du på samme måten lett overse det som går i mot dine forutinntatte oppfatninger og bare se det som bekrefter dine fordommer.[/blockquote]

Dette er hentet fra noen av informasjonsidene til ILÅBL. Ord folk flest antagelig kan si seg enig i. Er likevel gapet mellom liv og lære blitt så vid at HEF har falt for eget grep? Har de i forlovelsen med skepsisbevegelsen, sterke virkemidler mot utvalgte grupper og bastante forutinntatte holdninger til sine meningsmotstandere,  egentlig forlatt sin humanetiske plattform uten at omverden har blitt det bevisst?  Eller har de bare holdt det godt skjult tidligere?

Hvorfor bruker vi de virkemidlene vi gjør?

[blockquote style=»1″]Hensikten med denne aksjonen er å få folk til å stoppe opp og stille kritiske spørsmål til påstander de blir presentert for, og etterspørre dokumentasjon. Vi ville aldri ha fått oppmerksomhet om en slik problematikk hvis vi ikke hadde brukt noen virkemidler som er egnet til å skape oppmerksomhet. Valget har falt på å kritisere de som åpent og uten blygsel tjener penger på det faktum at mange unnlater å stille kritiske spørsmål. Denne kritikken fremmer vi ganske tydelig og bruker skarpe formuleringer som for eksempel: «Vi tar avstand fra klarsynte, kvakksalvere og krystallhealere, fra alle som utnytter deg økonomisk når du er i en sårbar situasjon eller skor seg på deg når du er ulykkelig.” Vi mener dette er en rimelig formulering som det er dekning for å bruke når vi ser hvordan alternativmarkedet utvikler seg i dag. Det er en moralsk, humanistisk reaksjon på at medmennesker blir ført bak lyset.[/blockquote]

HEF og Skepsis presiserer ikke hva slags virkemidler de har tatt i bruk for å gjøre seg synlige og fremme sin agenda tydelig. Vi kan likevel uten for mye anstrengelse se hvordan tonen ble satt fra dag 1 i denne aksjonen. Fremgangsmåten og «debatt teknikker» er ikke unike for ILÅBL-aksjonen. Den er gjenkjennelig også internasjonalt i møte med skeptikere, ateister og humanister som ønsker å dreie verden i sin egen retning. Skepsis internasjonalt kurser sine folk i hvordan de skal overta diskusjoner i sosiale medier og skremme folk til taushet med sin bøllete og truende atferd.

Betyr det at deres utvalgte «fiender» har vært saklige og redelige underveis? Slett ikke og vi skal også belyse den delen. I neste artikkel skal vi se nærmere på hvordan HEFs virkemidler slo ut generelt, også blant folk som verken er alternative eller under oppsikt av humanistene og skeptikerne, men kritiske til deres fremgangsmåte. Vi tar for oss deres scare tactics,  blogger, grupper og sider i sosiale medier opprettet for ærekrenkelser og hets, overvåking av privatpersoner, trusler, splitt og hersk, sverting, rettsaker og hvem som er den ekte konspiratoren i denne «kampen».

fanaticism

Fanatisme, ekstrem ensporethet, lidenskapelig hevding av personlige overbevisninger, ofte kombinert med forfølgelseslyst mot annerledes tenkende eller følende; motsatt: toleranse.

Relaterte saker:

Skeptikerklanen – et mangehodet nettroll

100 menn mot en kvinne og sannheten

Hef og tilværelsens uutholdelige letthet

Cyberstalking – organisert angrep på ytringsfriheten

 

http://blogglisten.no/c.js?id=51827

Humanistblogger i harnisk over Kripos «røde-knapp» mot barneporno og pedofili

Bloggeren Gunnar Tjomlid som er tilknyttet Humanetisk Forbund og deres konfirmasjonsundervisning i form av fordragsvirksomhet har gjentatte ganger uttrykt seg kontroversielt vedrørende barneporno.

Mener barneporno til privatbruk bør være lovlig

Tjomlid argumenterer blant annet for at det skal være lov å besitte barneporno til privat bruk, og at besittelse av barneporno kan virke preventivt mot overgrep, basert på «forskning». For de av oss som vet at forskningen Tjomlid tidvis henviser til er å gjenfinne i pedofile nettverk, blir vi ikke så imponert når han sier «forskning».  Det kan se ut til at han mener at vanlige borgere oppbevarer barneporno. Å oppbevare barneporno er neppe den ordinære oppfatningen av en «vanlig borger» for de fleste av oss, og de færreste vil nok si seg enig i at det er ok å oppbevare barneporno til privat bruk.

[blockquote style=»1″]Forby produksjon av barneporno *. Forby salg og distribusjon av barneporno. Begge disse forbudene bidrar til å begrense produksjon og spredning av barneporno, og gir dermed en beskyttelse av ofre og potensielle ofre. Men ikke forby personlig bruk av barneporno. Det skaper bare lidelser og hjelper absolutt ingen..[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Når lovverket gjør mer skade enn godt, men opprettholdes kun fordi vi ønsker å vise en kollektiv fordømmelse av konseptet barneporno, så blir resultatet meningsløs overvåking, tankekontroll og en statsautorisert moralsk fundamentert hevnaksjon mot enkeltindivid som ikke har gjort skade på noe eller noen. Det er en barbarisk og ineffektiv krigføring mot vanlige borgere som vi snart må innse er tullete og farlig.[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Tvert i mot viser forskning at barneporno kan ha en preventiv effekt fordi potensielle overgripere får utløp for sine lyster gjennom pornografien og praktiserer derfor ikke sine pedofile lyster på uskyldige barn.» (Om-barneporno-og-tankekontroll)[/blockquote]

Dypfølt harmdirrende indignasjon over den «røde knappen»

Tjomlid oppfatter opplagt at verden er urettferdig. Dette kommer spesielt tydelig til uttrykk i hans serie om Kripos og den «røde knappen». Han er i harnisk, for denne i hans øyne, idiotiske oppfinnelsen. Kripos som på sin side ønsker å bekjempe barneporno har laget den røde knappen for at barn direkte skal kunne kontakte Kripos dersom de utsettes for tilnærminger eller noen finner barneporno på nettet. Dette handler blant annet om sikre digitale spor på en mest mulig effektiv måte. Tjomlid hopper elegant over denne problemstillingen og proklamerer i en av sine blogger at Kripos lyver, det er selvsagt også et utall andre som også lyver, de fleste lyver om barneporno i hans verden, Redd Barna, myndighetene, media, Storberget og selvsagt Kripos. Den eneste som virkelig har forstått hvor forsvinnende lite barneporno og pedofili problemet på nettet er, er nettopp Tjomlid selv.

roed-knapp-kripos

Nå kan det jo være ulike årsaker til å gå i dyp affekt grunnet myndighetens sikring av barns trygghet på nettet.  For Tjomlid handler det angivelig om at Kripos ikke kan bevise at denne knappen har hatt effekt. Han mener de lyver og ikke forstår statistikk når de forteller at barneporno er et problem og at de stadig tar pedofile som et resultat av at diverse forum for barn nå er utstyrt med denne redskapen:

[blockquote style=»1″]Det har vært varslet lenge, og nå ser det omsider ut til å komme på plass: Den idiotiske røde chatte-knappen som uskyldige jenter og gutter kan klikke på hvis de ønsker å lage trøbbel for den de chatter med.(Idiotisk-rødxchatteknapp-varsler-politiet)[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Nei politioverbetjent Stamnes. Målet på hvordan en rettstat fungerer er hvordan vi tar var på de svakeste i samfunnet, og en hevngjerrig 15 år gammel jente er ikke den svakeste part i et forhold hvor hun har makten til å beskylde en enslig mann for seksuelle tilnærminger. (Den-røde-knappen)[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Så nå er den endelig her, det lille GIF-bildet med teksten «POLITI» på rød bakgrunn som med et klikk får pedofile til å fordampe i en sky av illeluktende testosterongass mens pikken spontant faller av på alle voksne menn som spør en jente på 15 om hun er jomfru. Takk Politiet. Takk Kripos. (Den-røde-knappen)[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Så vidt jeg har klart å researche meg frem til i løpet av de siste par år er det overhodet ingenting som tyder på at dette er et problem annet enn i hodet på uvitende foreldre og politikere som prøver å score billige politiske poeng. (Idiotisk-rød-chatteknapp-varsler-politiet)[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Så hvor får Kripos og Redd Barna sine tall fra? Jo, deres tall er så høye fordi deres (og norsk lovverks) definisjon av barneporno gjør at 97,5% av materialet er bilder av den typen som er gjengitt i toppen av denne artikkel. Altså barn som poserer på bilder. (Tanker-om-barneporno)[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Det verste er at myndighetene og interesseorganisasjoner som Redd Barna ser ut til å sluke dette rått. De er overhodet ikke i stand til å tenke selv, og bruker de høye tallene for alt det er verdt til å presse gjennom nye absurde lover som ikke har noen reell effekt fordi de er basert på falske premisser. Jeg blir så ekstremt opprørt! Aaaargh.»(Hvorfor-lyver-kripos-og-telenor)[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Så tallet 13 millioner barnepornosøk er helt absurd. Det er ren og skjær løgn. Renspikket vås tvers i gjennom. Og det overrasker meg ikke så mye at avisene rapporterer dette tallet. Frykt selger. Det som derimot sjokkerer meg, og skuffer meg dypt, er at ikke en eneste talsmann for Kripos eller Telenor noensinne går ut og dementerer denne vrangforestillingen.(Hvorfor-lyver-kripos-og-telenor) [/blockquote]

[blockquote style=»1″]Det er slike uttalelser som gjør at jeg mistet tiltroen til Storberget for lenge siden. Han argumenterer med så ufattelig billige poeng at det er et hån mot ethvert kritisk, tenkende menneske. Hans populistiske korstog mot barneporno er kvalmende.(Storberget-med-mer-barneporno-svada)[/blockquote]

Barneporno er forsvinnende lite problem (i følge Tjomlid)

Tjomlid forkynner videre: I følge en undersøkelse har 1% av alle barn og unge blitt utsatt for seksuelle overgrep via et nettbekjentskap, hvorav 20% dreier seg om et voksen-bekjentskap. Han konkluderer med at dette er lavt etter ulike intrikate redegjørelser. For de fleste andre er ikke 1% et lite tall, man snakker faktisk om en av 100.

For å virkelig understreke poenget med hvor lite barnepornoproblemet er forteller han at det globalt sett de siste 15 årene kun er 300-350 barn som er misbrukt i pornoindustrien. Han kan også fortelle at vi snakker om et titalls (mulig noen hundre) nettsider med ekte barneporno totalt:

[blockquote style=»1″]Jo, at det finnes ca 300-350 barn som er blitt seksuelt misbrukt i forbindelse med barneporno i løpet av de siste 15 år. I snitt dukker det altså opp ca 2 nye barn på barnepornografiske bilder hver måned.(Tanker-om-barneporno)[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Konklusjonen må være at i motsetning til hva media og myndigheter vil ha oss til å tro, så er materiale med seksuelt misbruk av barn på internett nesten ikke-eksisterende.(Ny-nettrekord-om-barneporno) [/blockquote]

[blockquote style=»1″]Det reelle antallet nettsteder med barneporno av typen «seksuelt misbruk av barn under den seksuelle lavalder» er altså kanskje bare noen titalls eller i verste fall noen hundretalls. (Ny-nettrekord-om-barneporno)[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Rapporten viser at omlag 1 prosent av ungdom 18 år eller yngre har opplevd å ha blitt presset til sex etter å ha kommunisert med en fremmed på internett. Dette tallet er i tråd med tilsvarende undersøkelser i andre land.(Internettovergrep-kunxstatistisk-støy)[/blockquote]

Etter litt nyansering forkynner han dette:

[blockquote style=»1″]Nå er vi nede i så absurd lave tall at statistikken egentlig ikke kan si noe som helst fornuftig om fenomenet. Vi snakker bare om statistisk støy. (Internettovergrep-kun-statistisk-støy)[/blockquote]

Deretter dette:

[blockquote style=»1″]Med andre ord: Risikoen hos en vanlig ungdom som bruker nettet for å ende opp som offer for en seksuell overgriper, er så nær null som det er mulig å komme.(Internettovergrep-kun-statistisk-støy)[/blockquote]

Unødig pengebruk til sikring av nettet og oppfordringer om nettvett er tøys i følge Tjomlid

I følge Tjomlid er det helt meningsløst å bruke penger på den røde knappen og han mener at myndighetene bør bruke pengene på mer nyttige ting. Han forsøker å argumentere for at barna likevel ikke kan bli voldtatt gjennom en internettkabel og at det kun er de som samtykker til å møte den pedofile som vil være et potensielt offer. Han tar altså ikke høyde for de psykologiske overgrepene som kan skje, fotografisk og filmatiserte temaer. Eller pedofile som kan lure eller spore opp adressen eller skolen til et barn. Disse temaene er utelukket for Tjomlid når han forteller oss at den røde knappen er et enormt pengesluk og et nytteløst prosjekt. Anbefalinger om nettvett og opplæring av barn i dette er også uten hensikt i følge ham:

[blockquote style=»1″]Den reelle konsekvensen er at man binder opp verdifulle politiressurser som heller burde gjort noe nyttig, og at man sløser bort millioner av kroner på et fasadeprosjekt.(Idiotisk-rød-chatteknapp-varsler-politiet)[/blockquote]

 [blockquote style=»1″]De fleste forholdsregler om «nettvett» er derfor relativt malplasserte og har særdeles liten reell effekt ettersom de er utformet for å beskytte barn mot en tilnærmet ikke-eksisterende trussel. (Sexpress-mot-unge-på-nettet)[/blockquote]

 [blockquote style=»1″]De fleste forholdsregler om «nettvett» er derfor relativt malplasserte og har særdeles liten reell effekt ettersom de er utformet for å beskytte barn mot en tilnærmet ikke-eksisterende trussel.(Sexpress-mot-unge-på-nettet)[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Media forer oss stadig med skremselspropaganda omkring hvor farlig internett er for unge. Vi forledes til å tro at hvis en ung gutt eller jente bruker mye tid på å chatte på nettet, så er det en overhengende fare for at han/hun før eller siden vil ende opp som et offer for seksuelt misbruk. Nettet er tross alt fullt av pedofile mannfolk som lyver på alderen og prøver å lokke unge til å treffes slik at de kan voldta dem. For å beskytte våre sarte små ungdommer, har vi den siste tiden innført både groomin-loven og den røde knappen som barn og unge kan bruke til å varsle politiet direkte hvis de føler seg trakassert på nettet. Men er dette egentlig en reell problemstilling i utgangspunktet? Er det farlig for barn og unge å chatte med fremmede på nettet?(Internettovergrep-kunxstatistisk-støy)[/blockquote]

Den røde knappen vil bli være et hevn-verktøy

Det er interessant hvordan Tjomlid omtaler unge. Ifølge han er de kyniske, hevngjerrige og beregnede. Han antar at den røde knappen vil misbrukes til hevn på «ensomme» menn. Han ironiserer også ettertrykkelig og kaller de unge for våre sarte og uskyldige ungdommer:

[blockquote style=»1″]For å beskytte våre sarte små ungdommer, har vi den siste tiden innført både groomin-loven og den røde knappen som barn og unge kan bruke til å varsle politiet direkte hvis de føler seg trakassert på nettet. Men er dette egentlig en reell problemstilling i utgangspunktet? Er det farlig for barn og unge å chatte med fremmede på nettet?(Internettovergrep-kun-statistisk-støy)[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Det har vært varslet lenge, og nå ser det omsider ut til å komme på plass: Den idiotiske røde chatte-knappen som uskyldige jenter og gutter kan klikke på hvis de ønsker å lage trøbbel for den de chatter med.(Idiotisk-rødxchatteknapp-varsler-politiet)[/blockquote]

[blockquote style=»1″]Nei politioverbetjent Stamnes. Målet på hvordan en rettstat fungerer er hvordan vi tar vare på de svakeste i samfunnet, og en hevngjerrig 15 år gammel jente er ikke den svakeste part i et forhold hvor hun har makten til å beskylde en enslig mann for seksuelle tilnærminger.(Den-røde-knappen)[/blockquote]

Bitene faller raskt på plass når vi vet hvordan han har omtalt barn og unge i noen av sine andre bloggposter om pedofili og barneporno:

[blockquote style=»1″]En del mennesker klarer ikke å leve med tanken på at en 14 år gammel jente kan ha lyst til å utforske og oppleve gledene ved sex, og da gjerne med en fremmed, eldre mann som kan vise trygghet, erfaring og «anonymitet». Det faktum at de aller fleste menn kan oppleve seksuell opphisselse av mindreårige jenter, er et faktum man ønsker å undertrykke og tabubelegge. (Tanker-om-barneporno)[/blockquote]

Eller i denne bloggposten hvor han snakker om hvor forferdelig det er å anse barn som uskyldige:

[blockquote style=»1″]Vårt samfunns sexparanoia med røtter i bl.a. puritansk kristendom og grotesk vrangforestillinger om barn som uskyldrene hvite engler, er årsaken til fryktelig mye vondt.(hysteri-om-lommemannen)[/blockquote]

Vet ikke helt hva man skal si

Det er vanskelig å vite hvordan man skal tolke Tjomlid. Han sier han er imot grov barneporno, likevel kommer han kun med kritikk av de tiltakene myndigheten gjør for å ivareta barns nettsikkerhet, jeg har ikke registrert at han kommer med konstruktive forslag, noe som burde vært naturlig dersom man var opptatt av å bekjempe dette ondet. Tjomlid gjør egentlig det stikk motsatte, han fraråder tildels nettvett og forteller at problemet med barneporno og pedofili er perverst overdimensjonert av myndighetene. Det er naturligvis bare tøys når han påstår at vi ikke står ovenfor et reelt problem. Han skriver selv om beslag av barneporno bilder i flere 100.000-skala. At disse skulle stamme fra de 300-350 barna han påstår er seksuelt misbrukte i barnepornoindustri fremstår som svært usannsynlig. Politiaksjoner som avslører slike nettverk har Tjomlid lite til overs for og han stiller store spørsmålstegn ved politiets prioriteringer:

[blockquote style=»1″]Et annet spørsmål er om det er fornuftig bruk av politiets ressurser å gjennomføre en flere måneder lang hemmelig aksjon for å ta noen tapere som har ulovlige bilder på sin harddisk, men som aldri har produsert slikt materiale eller tafset på småbarn.(Er-den-som-besitter-barneporno-nødvendigvis-pedofil) [/blockquote]

Derimot benytter han anledningen til å kverulere med tanke på  hvorvidt de som besitter barneporno nødvendigvis er pedofile, inkludert å la seg erte opp over presseetiske temaer. Han benyttet i lite grad anledningen til å diskutere de enorme funnene politiet gjorde i denne rassiaen.

Nå er det ofte vanskelig å følge dette humanisttilknyttede «pedofili- og barneporno-orakelet» i hans argumentasjon. Sånn sett er det sikkert fryktelig mye jeg og andre ikke forstår av hans redegjørelser, spesielt tatt i betraktning at han besitter en kompetanse som i følge han selv setter Redd Barna og Kripos i forlegenhet.

Henvisninger til blogger omtalt her:

1. Internettovergrep-kun-statistisk-støy

2. Mer-vås-fra-Kripos-om-den-røde-knappen

3. Idiotisk-rød-chatteknapp-varsler-politiet

4. Kripos-ser-deg

5. Kripos-frykter-flere-overgrep-på-nettet

6. Kripos-ser-deg!

7. Kripos-nye-dilemme-ekte-og-falsk-barneporno

8. Den-røde-knappen

9. Hvorfor-lyver-kripos-og-telenor

10. Den-røde-knappens-effekt-betydelig-overdrevet

11. Den-røde-knappen-fortsatt-uten-målbar-effekt

12. Tanker-om-barneporno

13. Ny-nettrekord-om-barneporno

14. Storberget-med-mer-barneporno-svada

15. Om-barneporno-og-tankekontroll

16. Sexpress-mot-unge-på-nettet

17. Hysteri-om-lommemannen

18. Er-den-som-besitter-barneporno-nødvendigvis-pedofil?

Den siste uken har Tjomlid operert med en «advarsel» til eget tankegods på bloggen sin. Han har også fjernet endel bilde-materiale fra bloggen sin. Fortsatt finnes endel nokså spekulative direktelenker, blant annet til pedofili.info.

Har Nettavisen tatt affære ovenfor han? Eller er det Humanetisk Forbund som sliter med å fordøye innholdet? At Tjomlid selv skal ha erkjent at endel av innholdet er noe «over-the-top» synes tvilsomt, da han har blitt konfrontert med dette materialet i 6-7 år uten å rikke seg.

 

http://blogglisten.no/c.js?id=51827

Mammografi – 1,3 millioner feilbehandlet for kreft

En studie publisert i 2012 i New England Journal of Medicine, gjør oss oppmerksom på at mammografi kan ha forårsaket mer skade enn godt.  Faktisk ser mammografi ut til å ha «skapt» 1,3 millioner tilfeller av brystkreft i den amerikanske befolkningen, som ikke eksisterte. Vi kan bare forestille oss tallene på verdensbasis.

Forskerne har anslått at hos kvinner 40 år og yngre over en periode på 30 år, var 1, 3 amerikanske kvinner overdiagnostisert med brystkreft.  Screeningen har oppdaget svulster som aldri ville ha ført til kliniske symptomer.

Året 2008 alene ble 70 000 amerikanske kvinner diagnostisert med brytskreft og 31% av tilfellene var overdiagnostiserte.

Studien identifiserer både overdiagnostikk og feildiagnostisering av kreft som to viktige årsaker til denne voksende epidemien, som til sammen har ført til unødvendig behandling av millioner av ellers friske personer med cellegift, stråling eller kirurgi.

Mammografi – den hellige gral

Brystkreftindustriens hellige gral mammografi, har vært det fremste våpen i kampen mot brystkreft. En ny studie i 2013, «Overdiagnosis and Overtreatment in Cancer«, bekrefter at millioner av kvinner blir feil- og overdiagnostisert. Forskerne mener at begrepet «kreft», bare burde forbeholdes og beskrive lesjoner med en rimelig sannsynlighet for dødelig progresjon om det ikke blir behandlet.

Forfatterne påpeker at «Innføring av screening med mammografi i USA har vært forbundet med en dobling i antall tilfeller av tidlig stadium brystkreft som oppdages hvert år.» Samtidig bemerker de at bare 6, 5 prosent av tidlig stadium brystkrefttilfeller er forventet å utvikle seg til alvorlig sykdom.

DCIS og lignende  «unormale funn i brystet», kan representere naturlige, godartede variasjoner i brystets utforming.  Ergo har tidlig diagnostisering også en negativ side, da den ikke skiller mellom godartede og ondartede kreftceller.

Negative helseeffekter

Forskerne mener man ikke kan  undervurdere de negative helseeffektene av overdiagnostistikk og overbehandling med kreftbehandling, som kjemoterapi, stråling, hormonundertrykkende behandling og ikke minst den psykiske effekten av de traumene mange gjennomgår i hvert ledd av behandlingen.  Enda verre er det at selve behandlingen bidrar til at uskyldige tilstander utvikler seg til kreft og blusser opp igjen.

«- Selv i tilfeller der man finner svulsten tidlig nok til å fjerne den gjennom kirurgi, kjemoterapi og / eller bestråling, er det velkjent at et mindretall subpopulasjon av kreftstamceller innenfor disse svulstene vil bli styrket og derfor gjort mer ondartet gjennom konvensjonell behandling, «forklarer Sayer Ji for GreenMedInfo.com.

«- For eksempel oppdaget forskere ved UCLA Jonnsson Comprehensive Cancer Center , at strålebehandlingens strålebølgelengder, transformerer brystkreft celler til svært ondartete kreftstamcelle-lignende celler, med 30 ganger etter behandling.»

 

Kilder og referanser:

Overdiagnosis and Overtreatment in Cancer

Effect of Three Decades of Screening Mammography on Breast-Cancer Incidence

Mammograms Linked To An Epidemic of Misdiagnosed Cancers

Natural history of breast cancers detected in the Swedish mammography screening programme: a cohort study

Mastectomy Research

Stress Hormones Found To Make Cancer Resistant To Treatment

Frykt for brystkreft er big business – Myriad Genetics

 

 

logo-dx

 
http://blogglisten.no/c.js?id=51827

Ingen vitenskapelig konsensus om GMO-trygghet

Oppdatert: I løpet av kort tid ifjor har 230 forskere, leger og jurister undertegnet en erklæring om at GMO-trygghet faktisk ikke har vitenskapelig konsensus slik noen forsøker å påstå.

Allerede samme dag erklæringen gikk ut, hadde over 90 underskrevet den. Nå har mer enn dobbelt så mange undertegnet og det ser ut til at stadig flere kommer til.

En av de siste som har skrevet under er Dr. Belinda Martineau, tidligere medlem av Michelmore Lab ved UC Davis Genome Center University of California, som hjalp å kommersialisere verdens første GMO mat, Flavr Savr tomat.  Selskapet bak tomaten ble siden oppkjøpt av Monsanto.

[blockquote style=»1″]Jeg støtter helhjertet denne grundige, gjennomtenkte og profesjonelle uttalelsen som beskriver mangelen på vitenskapelig enighet om sikkerheten av genmodifisert (GMO) avlinger og andre GMO- organismer. Samfunnsdebatten om hvordan man best kan utnytte denne kraftige teknologien av genteknologi er åpenbart ikke over. For GMO- støttespillere å anta at det er, er litt mer enn ønsketenkning.[/blockquote] , sier Dr. Martineau.

Dr Judy Carman, direktør for Institute of Health and Environmental Research, Adelaide, og Førsteamanuensis II, helse og miljø, Flinders University, South Australia, har også underskrevet og sier:

[blockquote style=»1″]Av de hundrevis av ulike GMO-avlinger som er godkjent for menneskers og dyrs konsum, et eller annet sted i verden, har få vært grundig sikkerhetstestet. Så det er ikke mulig å ha konsensus om at det er trygt å spise -. I det minste ikke en konsensus basert på harde vitenskapelige bevis avledet fra eksperimentelle data.[/blockquote]

Se underskriftene på erklæringen her:

Signatories* No Scientific Consensus on GMO Safety
as of 30 October 2013

Oppdatering januar 2014

End double standards in evaluating GMO safety studies – say scientists

 

Europe’s food safety agency only criticises studies that find risk, new analysis shows

ENSSER Press release

17.12.2013

 

The controversy about the Séralini et al. study, which reported negative health effects of Monsanto’s NK603 GM maize and Roundup herbicide fed to rats over the long term,[1] is still going on. According to a new review published inEnvironmental Sciences Europe, the European Food Safety Authority (EFSA) used unscientific double standards to dismiss the Séralini study on genetically modified (GM) maize.[2]

The publication of this latest review comes just days after the retraction of the Séralini paper by Elsevier, the publisher of Food and Chemical Toxicology(FCT), on the unprecedented grounds of the “inconclusive” nature of some of the findings. ENSSER condemned the retraction[3] .

The Séralini study triggered an immediate storm of criticism by scientists and organisations, most of whom are known for their support of GMOs and their pleas for sweeping deregulation of GM plants in the EU and relaxation or even abandonment of risk assessment standards.[4]

Retrospective and selective application of new standards by EFSA

In September 2012, the European Commission asked EFSA to review the Séralini study. EFSA did so by retrospectively applying new standards released in 2011 to scientific work that Séralini planned and started in 2008.[5] EFSA concluded that the Séralini study was “inadequate”.[6]

But EFSA did not apply these same standards retrospectively to the original rat feeding study by Monsanto, even though the underlying design for the Monsanto study was later repeated by Seralini.[7] The Monsanto study concluded that this same GM maize was safe to eat, resulting in the approval for consumption of this GM crop by millions of animals and EU citizens in 2005.

EFSA review undermined the basic principles of science

Hartmut Meyer, one of the authors of the new review, said, “Use of such double standards is a common response from scientists calling for GMO deregulation and, somewhat surprisingly, also from some government authorities, to studies that show negative environmental and health effects of GMOs. Only those studies that find problems are subjected to excessive scrutiny and rejected as defective. This approach appears to be a tactic to avoid dealing with ‘inconvenient’ results, whilst selecting for ‘convenient’ results.»

The new review then applied the same criteria used by EFSA to reject the Séralini study to 21 other 1-2-year feeding studies published in peer-reviewed scientific journals during the last 20 years. Those studies did not test feed derived from GM plants but mostly chemicals, used the same strain of rat, similar low numbers of tested animals and likewise modified protocols that extended or diverged to some degree from the strict OECD protocols and EFSA criteria as both Seralini and Monsanto did.

Restore scientific principles of objectivity

Angelika Hilbeck, the second author of the new review and chair of the European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER), said, “ENSSER wants to see scientific objectivity restored. We are calling for an end to the use of double standards, particularly by EFSA, in the evaluation of scientific research on substances that may pose risks to public health. We need a reasoned, respectful debate with the aim of reaching a consensus on the evaluation standards that must be consistently applied to all toxicity and carcinogenicity trials, regardless of whether they have findings that are ‘inconvenient’ for certain parties. EFSA should take the lead here.”

“It’s time to stop selectively attacking methods and begin to deal with the results.”

Double standards used to claim GMO safety

Another example of selective scrutiny of study methods in order to avoid dealing with the results is a review of GMO safety studies conducted by Snell et al. (2012)[8]. In their review of 24 animal feeding trials with GM plant-derived feed, the authors noticed severe methodological shortcomings in a majority of the analysed publications, e.g. isogenic lines as controls were only used in 10 studies. However, Snell et al. used these shortcomings as arguments to dismiss those studies stating negative effects – but not those stating safety. Based on this asymmetrical, result-triggered approach, the review incorrectly concludes that no health hazards were found in 24 analysed publications.

 

Notes for editors

Hartmut Meyer and Angelika Hilbeck are founding members of the European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER). The European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) was founded in 2009 to improve the quality of basic and regulatory science used in the risk analysis of existing and emerging technologies and their products such as genetically modified organisms, chemicals, food technologies, geo-engineering, nanomaterials, and synthetic biology, including the risk of their military use. To enable such scientific work, ENSSER advocates the creation of spaces for scientific work independent from the influence of the developers and owners of current technologies, supports early-warning scientists and promotes their protection from discrimination and discreditation. ENSSER members are contributing to the current scientific debates on technology and risk assessment in modern biotechnology[9]

 


[1]     Séralini G-E, E Claira, R Mesnage, S Gress, N Defarge, M Malatesta, D Hennequin, JS de Vendômois. 2012. Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Food Chem Toxicol 50: 4221-4231

[2]     Meyer H, A Hilbeck. 2013. Rat feeding studies with genetically modified maize – a comparative evaluation of applied methods and risk assessment standards. Environmental Sciences Europe 25: 33;http://www.enveurope.com/content/25/1/33/about

[4]     Science Media Centre: Study on cancer and GM maize – experts respond. Science Alert of 20.09.2012.http://www.sciencemediacentre.co.nz/2012/09/20/study-on-cancer-and-gm-maize-experts-respond/
Public Research and Regulation Initiative: Letter and Q&A – Seralini et al 2012; http://www.prri.net/questions-and-answers/qa-seralini-et-al-2012/

[5]     EFSA Scientific Committee. 2011. EFSA guidance on conducting repeated-dose 90-day oral toxicity study in rodents on whole food/feed. EFSA J 9(12):2438

[6]     European Food Safety Authority. 2012. Review of the Séralini et al. (2012) publication on a 2-year rodent feeding study with glyphosate formulations and GM maize NK603 as published online on 19 September 2012 in Food and Chemical Toxicology. EFSA J 10(10):2910

[7]     Hammond B R Dudek, J Lemen , M Nemeth. 2004. Results of a 13 week safety assurance study with rats fed grain from glyphosate tolerant corn. Food Chem Toxicol 42: 1003-1014

[8]     Snell C, A Bernheim, J-B Bergé, M Kuntz, G Pascal, P Paris, AE Ricroch. 2012. Assessment of the health impact of GM plant diets in long-term and multigenerational animal feeding trials: A literature review. Food Chem Tox 50:1134-1148

[9]     see for example «Implications for GMO-cultivation and monitoring», a thematic series in Environmental Sciences Europe;www.enveurope.com/series/GMO_cultivation

 

 

 

Les hvorfor erklæringen ble til:

Ingen vitenskapelig enighet om GMO-trygghet

 

Kilder:

Europeen Network of Scientists

Sustainable Pulse

logo-dx

 
http://blogglisten.no/c.js?id=51827